Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Thứ Bảy, 23/01/2021, 13:18 [GMT+7]
    Chiều ngày 22/01/2021, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến dự khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII. Đây là một trong những sự kiện mở đầu trong chuỗi các hoạt động chính tại Đại hội XIII của Đảng.
 
    Trung tâm Báo chí bảo đảm tốt nhất các điều kiện cho gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến, theo dõi và đưa tin về Đại hội. Cùng với đó, Trung tâm Báo chí cũng đã ban hành Quy chế hoạt động, tổ chức cấp, phát thẻ tác nghiệp cho cho các phóng viên; phối hợp với Bộ Ngoại giao để thực hiện việc cung cấp thông tin cho hơn 60 phóng viên đăng ký theo dõi, đưa tin về Đại hội bằng hình thức trực tuyến.
 
Các đại biểu cắt băng Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng
Các đại biểu cắt băng Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng
    Phát biểu tại Lễ khai trương, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho Trung tâm Báo chí Đại hội đã hoàn tất; các thiết bị phục vụ cho công tác tuyên truyền đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo chất lượng đường truyền thông qua các phương tiện hiện đại để kết nối với các cổng thông tin; điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện lần này rất tốt cả về công nghệ, đường truyền, cũng như trang thiết bị để báo chí trong và ngoài nước tác nghiệp. Điểm mới trong Đại hội lần này là đã mời các phóng viên nước ngoài họp báo theo hình thức trực tuyến do điều kiện dịch Covid-19.
 
    Ngay từ đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 132-HD/BTGTW của ngày 10/4/2020 hướng dẫn báo chí tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác tuyên truyền được thực hiện bằng hai hình thức lớn là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và ở các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân ở cơ sở. 
 
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thực hiện nghi thức ký phát hành bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thực hiện nghi thức ký phát hành bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”
    Việc tổ chức tuyên truyền được chia làm ba giai đoạn: Trước, trong và sau Đại hội. Cụ thể, trước Đại hội tập trung tuyên truyền từ cấp cơ sở, đến cấp tỉnh và cấp Trung ương; trong Đại hội chú trọng tuyên truyền những nội dung, chương trình của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền sau Đại hội là về kết quả của Đại hội.
 
    Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã ban hành Công văn số 10048-CV/BTGTW về một số điểm chính trong kịch bản thông tin, tuyên truyền trên báo chí Đại hội XIII của Đảng. Trong đó gửi tới các đoàn đại biểu dự Đại hội và các cơ quan báo chí để thống nhất thực hiện các nội dung tuyên truyền xuyên suốt Đại hội…
 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan khu trưng bày sách, báo Đại hội
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan khu trưng bày sách, báo Đại hội
    Để góp phần tuyên tuyền sâu rộng trong toàn thể nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông, Cục Xuất bản phối hợp in và Phát hành bộ tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”.
 
    Đã hoàn thành tổ chức trưng bày sách chào mừng Đại hội Đảng. Khu trưng bày tại hành lang phía Đông tầng 2 Trung tâm Hội nghị quốc gia, trên diện tích mặt sàn 300m2 với sự tham gia của một số cơ quan báo, đài chủ lực và trên 30 nhà xuất bản, một số đơn vị phát hành xuất bản phẩm. Gần 2.000 tên sách, tựa sách của các đầu sách tiêu biểu có chất lượng, được trưng bày theo 5 chủ đề và 5 mảng sách. Trong đó, đáng chú ý có khu trưng bày riêng về sách điện tử với sự tham gia của 4 nhà xuất bản và 152 đầu sách điện tử.
Tạ Anh Hưng
.