Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Tham mưu công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Tư, 25/11/2020, 05:31 [GMT+7]
    Trong tháng 11/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành 04 báo cáo, 09 công văn liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy nội dung phục vụ báo cáo đánh giá tình hình công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý III/2020, phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2020; báo cáo các trường hợp người dân đăng ký gặp Bí thư Tỉnh ủy tại ngày tiếp dân định kỳ tháng 10/2020; tiếp 21 lượt người dân đến Trụ sở Tỉnh ủy khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tiếp nhận, xử lý 65 đơn/43 vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Tỉnh ủy và 10 đơn/10 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy. 
 
 Một cuộc họp của các cơ quan Khối Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Một cuộc họp của các cơ quan Khối Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi
    Gợi ý kiểm điểm năm 2020 đối với những tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đề xuất nội dung kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nội dung, đối tượng, thời gian kiểm tra, giám sát trong năm 2021; theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đơn vị liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. 
 
    Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch số 265-KH/TU ngày 13/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; theo dõi, đôn đốc và tham mưu xử lý có kết quả 02 vụ án tham nhũng và 03 hành vi "tham nhũng vặt" theo nội dung kế hoạch về thực hiện thi đua chuyên đề giai đoạn 2019 - 2020; tiếp tục thực hiện công tác rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
 
    Phối hợp tham gia ý kiến về công tác cán bộ trong việc bổ nhiệm Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy khảo sát thực tế một số công trình, dự án trên địa bàn phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ như Dự án hồ chứa nước cây xoài, dự án xây dựng tuyến đê biển thôn Thạnh Đức, công trình kè chống sạt lở bờ biển thôn Thạnh Đức 1, Thạch By... Chủ trì tổ chức buổi làm việc với các cơ quan liên quan để trao đổi, thống nhất một số nội dung trong phối hợp tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ.
 
    Các đồng chí lãnh đạo Ban là đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phân công cán bộ, công chức tham gia phục vụ Đại hội; theo dõi tình hình, cập nhật, tổng hợp thông tin về nội chính, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. 
                                                                                        Thanh Loan
.