Kon Tum: Đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Sáu, 02/12/2022, 06:43 [GMT+7]
    Năm 2022, ngành Thanh tra tỉnh Kon Tum đã thực hiện nghiêm kế hoạch thanh tra được phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện các sai phạm; có biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý, phòng ngừa sai phạm tại các đơn vị được thanh tra; đồng thời có những kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần ngăn chặn có hiệu quả các sai phạm trên địa bàn tỉnh.  
 
    Từ đầu năm đến nay, ngành Thanh tra tỉnh triển khai 142 cuộc thanh tra, kiểm tra và đã kết thúc 106 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý về tài chính - kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất, quản lý và bảo vệ, phát triển rừng... Qua thanh tra, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 3,3 tỷ đồng, thu hồi gần 102,528 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 19,3ha đất và một số kiến nghị xử lý khác gần 764,156 triệu đồng, 4.022ha đất. Đến nay, các đơn vị sai phạm trên địa bàn tỉnh nộp ngân sách nhà nước trên 2,142 tỷ đồng, số còn lại gần 1,158 tỷ đồng (chủ yếu là các cuộc thanh tra mới kết thúc). Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính 67 triệu đồng và kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối với 52 tập thể, 231 cá nhân.
 
Một Hội nghị của Thanh tra tỉnh Kon Tum
Một Hội nghị của Thanh tra tỉnh Kon Tum
    Ngành Thanh tra tỉnh cũng đã triển khai 26 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã kết thúc 24 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 25 đơn vị được thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra, ngành Thanh tra tỉnh đã phát hiện một số đơn vị chưa kịp thời niêm yết, công khai các nội dung cần niêm yết, công khai theo quy định; chưa thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư theo quy định. Qua đó, đã chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị.
 
    Thanh tra tỉnh đã kết thúc 3 cuộc thanh tra tại 11 đơn vị trong lĩnh vực quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng, ngành. Qua thanh tra, phát hiện số tiền sai phạm, đề nghị thu hồi, nộp ngân sách nhà nước trên 1,066 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 897,645 triệu đồng và một số kiến nghị xử lý khác trên 168,483 triệu đồng. Đồng thời, kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm.
 
    Kết thúc 40 cuộc thanh tra tại 67 đơn vị đối với lĩnh vực quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách; phát hiện tổng số tiền sai phạm trên 2,886 tỷ đồng và 4.022ha đất. Qua thanh tra, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 2,189 tỷ đồng, thu hồi về đơn vị gần 102,528 triệu đồng và một số kiến nghị xử lý khác trên 595,172 triệu đồng và 4.022ha đất. Đồng thời, kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm và chuyển hồ sơ vụ việc do có dấu hiệu vi phạm pháp luật qua Cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
 
    Ngành Thanh tra tỉnh kết thúc 19 cuộc thanh tra tại 103 đơn vị trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất. Theo đó, có 19,3ha đất được kiến nghị thu hồi và kiến nghị có các biện pháp khắc phục về công tác tham mưu trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, thủ tục giao đất nông nghiệp chưa đúng theo quy định. 
 
    Các cơ quan Thanh tra chuyên ngành của tỉnh đã triển khai 52 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (trong đó, 33 cuộc thanh tra từ các kỳ trước chuyển sang và 19 cuộc thanh tra triển khai trong kỳ) với 51 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 1 cuộc thanh tra đột xuất; đã kết thúc 33 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 318 đơn vị và 1 cá nhân trên các lĩnh vực về giáo dục - đào tạo, nội vụ, nông nghiệp... Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 53 triệu đồng, xử lý khác 500 ngàn đồng và xử phạt vi phạm hành chính 14 cơ sở, 1 cá nhân với số tiền 67 triệu đồng.
Mạnh Hùng
.