Nam Định: Một số kết quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực

Thứ Năm, 11/08/2022, 14:35 [GMT+7]
    Trong tháng 7/2022, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Nam Định dã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành Quyết định số 468-QĐ/TU của Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định; Quyết định số 475-QĐ/TU, ngày 30/6/2022 về việc kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy và các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu và Ý Yên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
 
Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Nam Định tiến hành tống đạt các quyết định, lệnh đến các bị cáo tại trụ sở CDC Nam Định liên quan vụ án đấu thầu, mua sắm kít test xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á (tháng 7/2022)
Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Nam Định tiến hành tống đạt các quyết định, lệnh đến các bị cáo tại trụ sở CDC Nam Định liên quan vụ án đấu thầu, mua sắm kít test xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á (tháng 7/2022)
    UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành triển khai thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công khai, minh bạch các hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tập trung công khai công tác cán bộ, tái chính, ngân sách, các khoản thu phí, lệ phí; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thủ tục xây dựng cơ bản; công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Cổng thông tin điện tử các đơn vị, địa phương các văn bản quy phạm, các bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, xã và trình tự, thời hạn giải quyết, mức lệ phí để thực hiện thống nhất; thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo quy định…
 
    Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả đối với các biểu hiện, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể nhằm chấn chỉnh, phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” ở địa phương, cơ quan, đơn vị; ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý công việc, hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc; tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
 
    Thanh tra tỉnh và thanh tra các huyện, thành, sở, ngành đã và đang tiến hành 29 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; kết thúc và ban hành kết luận 19 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thành tra, đã phát hiện sai phạm hơn 3 tỷ 268 triệu đồng, đã quyết định thu hồi vào ngân sách hơn 2 tỷ 664 triệu đồng. Trong tháng, các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp nhận 171 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 179 đơn, thư tố cáo hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, phát sinh nhiều vụ tố cáo đối với người giải quyết khiếu nại không thực hiện đúng quy định của Luật Khiếu nại.
 
    Trong tháng, Các cơ quan tố tụng thụ lý giải quyết 10 vụ án liên quan đến tham nhũng, kinh tế. Trong đó, Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra 05 vụ. Tòa án đã xét xử 04 vụ và 01 vụ đang trong giai đoạn chờ xét xử. 
Tuệ Minh

 

.