Bắc Kạn: Ngành Thanh tra thực hiện 301 cuộc thanh tra, kiểm tra

Thứ Tư, 10/08/2022, 07:11 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Thanh tra tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện 301 cuộc thanh tra, kiểm tra. Đã ban hành kết luận 280 cuộc và đang thực hiện 21 cuộc. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất đai; việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành… Qua thanh tra, kiểm tra, đã kiến nghị thu hồi 819,6 triệu đồng, kiến nghị khác về kinh tế 707,8 triệu đồng, ban hành 254 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 3,695 tỷ đồng, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến các sai phạm. 
 
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn
    Thanh tra tỉnh và thanh tra các đơn vị tiếp tục tham mưu việc theo dõi thực hiện đối với các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra đã ban hành. 6 tháng năm 2022, qua công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, đã thu hồi về ngân sách Nhà nước 1,797 tỷ đồng.
 
    Cùng với đó, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật, đồng thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã tiếp 810 lượt với 820 công dân, tiếp nhận và xử lý 969 đơn, gồm: 31 đơn khiếu nại, 39 đơn tố cáo và 899 đơn kiến nghị, đề nghị, phản ánh. Thụ lý, giải quyết 28 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trong đó: Số vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị cần giải quyết là 13 vụ việc, đã giải quyết 12/13 vụ việc; số vụ tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị cần giải quyết là 15 vụ việc, đã giải quyết 11/15 vụ việc.
                                                                                     Mai Loan
.