Hà Nội: Hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ Sáu, 24/06/2022, 05:08 [GMT+7]
    Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành  Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU, hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.
 
    Xác định công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần nâng cao tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; hình thành thói quen tiết kiệm và ý thức tự giác học tập, tìm hiểu về pháp luật.
 
Một buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh của Trường trung học phổ thông Tây Hồ
Một buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh của Trường trung học phổ thông Tây Hồ
    Trong đó, có hệ thống chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, đảng viên, giáo viên, người làm công tác quản lý, viên chức, người lao động và học sinh trong các trường THCS, THPT.
 
    Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu, công tác này cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng và tình hình cụ thể.
 
    Đặc biệt là bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của cấp ủy Đảng; bảo đảm tính trung thực, khách quan, đúng quy định của Đảng; tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp và an toàn để mỗi cá nhân tích cực tham gia.
 
    Qua đó, góp phần tạo dư luận xã hội trong việc phát hiện, tố cáo, lên án, đấu tranh, phê phán những hành vi tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; đồng thời giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan chức năng kịp thời xử lý, khắc phục những sai phạm, vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
 
    Hướng dẫn nhằm cụ thể hóa Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Nâng cao hiệu quả công tác PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025” và Chuyên đề số 07 về “Công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 và phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường THCS, THPT trên địa bàn TP”.
 
    Theo nội dung hướng dẫn, thông qua công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nhằm làm rõ tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu.
 
    Qua đó, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU, Chuyên đề số 07 và hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả...
                                                                                                                Hồng Sơn
.