Điện Biên: Thanh tra việc mua sắm vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Hai, 14/02/2022, 08:10 [GMT+7]
    Thanh tra tỉnh Điện Biên vừa ban hành Quyết định số 12/QĐ-TTr thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
 
    Theo đó, đối tượng thanh tra là Sở Y tế tỉnh Điện Biên và các đơn vị trực thuộc; UBND các huyện, thị xã Mường Lay, thành phố Điện Biên Phủ và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
 
Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên thực hiện giám sát tại Thanh tra tỉnh
Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên thực hiện giám sát tại Thanh tra tỉnh
    Nội dung thanh tra việc ban hành các văn bản, cơ chế, chính sách thực hiện phòng, chống dich Covid-19; công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19; việc chấp hành thực hiện quy định của pháp luật trong việc xây dựng danh mục, định mức mua sắm, đơn giá, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc thẩm định, phê duyệt danh mục, định mức, thẩm định giá, lựa chọn nhà thầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; việc thực hiện quy trình đấu thầu, ký kết hợp đồng, thanh quyết toán...
 
    Phạm vi thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật, chế độ chính sách, văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19.
                                                                                              P.V
.