Kiên Giang: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Thứ Tư, 26/01/2022, 06:34 [GMT+7]
    Năm 2021, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cũng được UBND tỉnh triển khai quyết liệt, cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh…
 
    Theo báo cáo năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch để thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh” nhằm quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng. Có 22/22 cơ quan chuyên môn, hành chính trực thuộc UBND tỉnh; 15/15 huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch cụ thế hóa bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị triển khai; lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, đơn vị; thực hiện các chuyên trang, chuyên mục trên cổng, trang thông tin điện tử, trên báo, đài phát thanh và truyền hình, đài truyền thanh cấp huyện…
 
Ngành Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã tham mưu thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng
Ngành Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã tham mưu thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng
    Toàn tỉnh đã tổ chức triển khai được 1.018 cuộc tuyên truyền các chính sách pháp luật, trong đó lồng ghép tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng với hơn 280.000 lượt cán bộ, công chức và lượt người dân tham dự; ban hành văn bản phát động phong trào hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” với hơn 560 bài tham gia dự thi, gửi về Thanh tra Chính phủ…
 
    Toàn tỉnh thực hiện 38 cuộc kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động, phát hiện 1 vụ (tại huyện Giồng Riềng) có vi phạm các quy định về công khai. Đồng thời, thực hiện 17 cuộc thanh tra, kiểm tra về chế độ định mức, tiêu chuẩn; qua đó đã phát hiện 5/17 vụ có vi phạm với số tiền hơn 3,6 tỷ đồng (đã thu hồi hơn 2,3 tỷ đồng), xử lý hành chính đối với 30/36 cá nhân vi phạm.
 
    Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được thực hiện nghiêm túc, mạnh mẽ. Trong năm, thanh tra các cấp, các ngành đã triển khai 77 cuộc thanh tra, kết thúc 57 cuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với số tiền 20,1 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 13,875 tỷ đồng, đã thu hồi được 11,397 tỷ đồng… Xử lý hành chính đối với 71 tập thể, 191 cá nhân và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 2 vụ với 4 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Ngoài ra, qua rà soát đã chuyển 1 cuộc thanh tra (thanh tra đối với Vườn Quốc gia U Minh Thượng, năm 2020) có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ.
 
    Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc tham nhũng cũng được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, qua đó đã đạt được một số kết quả nhất định. Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 5 vụ với 6 bị can với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng, đề nghị truy tố 1 vụ 2 bị can. Hiện tiếp tục điều tra 4 vụ với 4 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân thụ lý 3 vụ với 4 bị can; truy tố chuyển tòa án nhân dân 2 vụ với 3 bị can, chuyển hồ sơ điều tra bổ sung 1 vụ với 1 bị can. TAND hai cấp thụ lý 4 vụ với 5 bị cáo, đã xét xử trả hồ sơ bổ sung 1 vụ với 1 bị cáo, hiện án chờ xét xử là 3 vụ với 4 bị cáo. Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện được là hơn 2,88 tỷ đồng, đã thu hồi được 579 triệu đồng.
                                                                         Nguyễn Hiên
.