Hội thảo "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng"

Thứ Tư, 27/05/2020, 07:33 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các cơ quan, ban, ngành, địa phương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh do đồng chí Hồ Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì; tham gia dự Hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
 
    Hội thảo đã có nhiều ý kiến tham luận của các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, địa phương, trong đó tập trung đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực mang tính thực tiễn cao nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cấp trong việc phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng.
 
Các đại biểu dự Hội thảo
Các đại biểu dự Hội thảo
    Kết thúc buổi Hội thảo đồng chí Hồ Văn Hải, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy khẳng định, trong những năm qua, với quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, khẩn trương, tích cực, chặt chẽ của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, của các cơ quan báo chí và Nhân dân, công tác phòng, chống tham nhũng đạt kết quả toàn diện, tích cực; tình hình tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, việc xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên vi phạm tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong xã hội góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo xử lý quyết liệt; các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng không để xảy ra việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử oan, bỏ lọt tội phạm gây dư luận không tốt trong Nhân dân. Nhờ vậy, từ khi thực hiện Chỉ thị 50 đến nay, công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng đã đạt được những kết quả nhất định, các cơ quan tiến hành tố tụng đã xử lý các vụ án tham nhũng kịp thời, nghiêm minh đúng pháp luật, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong nhân dân về quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta. 
 
    Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho rằng, trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hơn nữa việc phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu các cấp cần phải tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chỉ thị số 50 -CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; trong đó, tập trung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc nắm tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng; xử lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm, các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong dư luận; xử lý kịp thời, nghiêm minh người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý nhưng không chủ động phát hiện xử lý, 
 
    Việc xử lý những vụ việc, vụ án tham nhũng với nguyên tắc: Tích cực, khẩn trương, vi phạm đến đâu xử lý đến đó; ai vi phạm đều bị xử lý; đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố để điều tra, nếu có tội thì phải truy tố, xét xử; không để xảy ra tình trạng việc xử lý hành vi tham nhũng có dấu hiệu tội phạm mà chỉ xử lý kỷ luật hành chính hoặc các biện pháp khác; chú trọng việc xác minh rõ, chính xác tài sản của người có hành vi tham nhũng; áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tối đa tài sản do tham nhũng mà có. Các cơ quan tố tụng tăng cường phối hợp để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả trong phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm minh.
Phan Viết Giảng
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế)
.