Bến Tre: Tổng kết công tác nội chính và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh năm 2023

Thứ Tư, 24/01/2024, 05:29 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Bến Tre vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí: Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thanh Vân, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. 
 
    Năm 2023, các cấp ủy, chính quyền của tỉnh Bến Tre đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong lĩnh vực nội chính; công tác PCTNTC được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, hiệu quả, trọng tâm là triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nhiều cuộc thi, hội thi để tìm hiểu, nghiên cứu, học tập, tạo sự lan tỏa tích cực, mạnh mẽ trong hệ thống chính trị và nhân dân về sự kiên quyết, kiên trì của Đảng trong công tác đấu tranh PCTNTC. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo, phản ánh của tổ chức, cá nhân…, kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm về tham nhũng, tiêu cực; các vụ án, vụ việc được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm theo quy định.
 
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nội chính Đảng cho các cá nhân của tỉnh Bến Tre
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nội chính Đảng cho các cá nhân của tỉnh Bến Tre
    Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác cải cách tư pháp được thực hiện thường xuyên, kịp thời cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tăng cường, hiệu quả được nâng lên.
 
    Hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh đi vào nền nếp, ổn định, phát huy hiệu quả công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác PCTNTC trong toàn tỉnh. Năm 2023, Ban Chỉ đạo đã ban hành Chương trình công tác, đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm và 22 nhiệm vụ cụ thể và Chương trình kiểm tra, giám sát đối với 06 cấp ủy và người đứng đầu; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo để chủ động tổ chức thực hiện hiệu quả.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp, tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, phản bác, đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng.
 
    Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về PCTNTC theo chủ trương, nghị quyết, quy định... của Trung ương, của Tỉnh ủy; các kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương qua các Phiên họp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục tốt các hạn chế trong công tác PCTNTC qua kiến nghị của đoàn kiểm tra, đôn đốc của Ban Chỉ đạo Trung ương và qua kết quả đánh giá Ban Chỉ đạo tỉnh.
P.V
.