Quảng Ngãi: Tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Thứ Bảy, 21/01/2023, 07:41 [GMT+7]
    Vừa qua, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy,  đồng chí Lương Kim Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, ngành; bí thư các huyện ủy, thành ủy, thị ủy; đại diện lãnh đạo hội đồng nhân dân, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
 
    Hội nghị đã quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Theo báo cáo về tình hình, kết quả công tác năm 2022 Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; kịp thời cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nâng cao hiệu quả công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo sơ kết, tổng kết, báo cáo kịp thời, đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu của Trung ương; triển khai tốt hoạt động kiểm tra, giám sát, trong đó có một số nội dung chuyên sâu trong lĩnh vực tư pháp. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Lãnh đạo các lực lượng vũ trang tỉnh triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt công tác; duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức thành công công tác diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp với phòng thủ dân sự năm 2022 của tỉnh và cấp huyện; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu; tập trung rà soát chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vấn đề, vụ việc phức tạp, có nguy cơ phát sinh đông người, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, phòng, chống dịch, bệnh được thực hiện thường xuyên; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng không gian mạng để chống phá, phạm tội; tội phạm về trật tự xã hội giảm so với cùng kỳ năm 2021, tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, ma túy, môi trường được khám phá cao hơn so với cùng kỳ năm 2021; các vụ án về xâm phạm an ninh quốc gia giảm nhiều, tỷ lệ khám phá án đạt cao. 
 
    Các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự nói chung và các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm nói riêng bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp nào oan, sai. Các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế, tham nhũng hoặc các vụ án được dư luận xã hội quan tâm đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng trên địa bàn tỉnh trong quá trình giải quyết bảo đảm kịp thời, nghiêm minh. Tỷ lệ giải quyết án của Tòa án nhân dân hai cấp đạt và vượt chỉ tiêu; hòa giải theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án tăng mạnh; dẫn đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Tỷ lệ thi hành án liên quan các tổ chức tín dụng và các khoản thu ngân sách nhà nước được nâng lên so với năm 2021. 
 
    Công tác thẩm định, kiểm tra và rà soát văn bản QPPL được thực hiện ngày càng hiệu quả. Hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên. Hội Luật gia tỉnh đã có những bước phát triển tích cực, tương ứng và ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, thể hiện được vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp đặc thù. Tổ chức và hoạt động tiếp công dân của các cấp, các ngành đã được quan tâm củng cố và đi vào nền nếp. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có những chuyển biến tích cực; chất lượng xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền trên toàn tỉnh đạt kết cao (hơn 97%). HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tăng cường vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với nhiều lĩnh vực; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thúc đẩy công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực và cải cách hành chính; công tác kiểm soát tài sản thu nhập, công tác xác minh tài sản thu nhập được tăng cường. Vai trò giám sát, phản biện xã hội của các cơ quan dân cử, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí và Nhân dân trong đấu tranh PCTN, TC được tăng cường hơn trước.
 
    Kết quả ngành Công an đã mở 12 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Điều tra, khám phá 356/411 vụ (đạt 86,62%) phạm tội về trật tự xã hội; bắt, xử lý 915 đối tượng; đã khám phá 24/25 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (đạt 96%). Điều tra, xác minh 329 vụ/357 đối tượng, khởi tố 22 vụ/28 bị can phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế. Tiếp nhận 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đã giải quyết 1.249/1.343 tin (đạt 93%). Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 29/65 đối tượng truy nã thuộc diện quản lý của địa phương (đạt 44,62%). 
 
    Trong năm, ngành thanh tra đã thực hiện 1.519 cuộc thanh tra, kiểm tra (bao gồm cả các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành độc lập), đã kết thúc và ban hành kết luận thanh tra của 1.447 cuộc tại 2.510 đơn vị. Các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp 4.898 lượt/5.493 người/4.936 vụ việc. Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng trong kỳ, các cơ quan chức năng tiếp tục thụ lý, giải quyết 16 vụ án/34 bị can, bị cáo và tiếp tục điều tra, xác minh 01 vụ việc và 02 vụ án có liên quan đến tham nhũng, kinh tế .
 
    Về hoạt động của Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về PCTN,TC, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương về thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, TC cấp tỉnh và đi vào hoạt động với cơ cấu, thành phần phù hợp theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư. Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo đã khẩn trương triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ, xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022; đã tổ chức được 02 phiên họp, 03 cuộc họp để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PCTN, TC; rà soát, đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và tập trung chỉ đạo xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp ở địa phương; đã ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo và xây dựng các văn bản: Quy định về tiêu chí, quy trình lựa chọn các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc và thực hiện thông tin, báo cáo các vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh; Quy định về kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả của ngành Nội chính đạt được trong thời gian qua, đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu, các cơ quan chức năng cần chủ động nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN,TC và CCTP, nhất là Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 11-KH/TW ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; tiếp tục quán triệt, triển khai toàn diện quan điểm, đường lối, chủ trương của Trung ương và các bộ, ngành có liên quan về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tập trung triển khai hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới... 
 
    Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các biện pháp bảo vệ an ninh tuyệt đối an toàn trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; trong đó lưu ý đối với một số loại tội phạm mới, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tín dụng đen...; triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ. 
 
    Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng; làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. 
 
    Phát huy hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, về những điều đảng viên không được làm,...; phát huy vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra các cấp trong công tác PCTN, TC, lãng phí. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra. Tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội… 
 
    Bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân; chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự. Phát huy hết vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí và Nhân dân, của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 
 
    Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cán bộ, đảng viên, công chức của các cơ quan trong khối Nội chính tỉnh sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống “Trung thành, Liêm chính, Bản lĩnh, Tận tụy, Sáng tạo”, phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi, góp phần vào sự tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Thành Long
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
.