Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên: Một số kết quả công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022

Thứ Hai, 20/06/2022, 08:55 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ động tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cơ quan nội chính triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
 
    Tháng 5/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐĐA, ngày 05/4/2022 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án” của Ban Nội chính Trung ương; Công văn triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 12-TB/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2021; Báo cáo tình hình, kết quả việc lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; Báo cáo tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; Quyết định thành lập Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2022.
 
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022  (Ảnh Báo Thái Nguyên)
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022 (Ảnh Báo Thái Nguyên)
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 09/01/2017 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” và Chỉ thị số 18-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương tỉnh Thái Nguyên”; tiếp tục theo dõi, đôn đốc xử lý các vụ án thuộc diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; Báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào diện xử lý đối với 03 vụ án.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu đồng chí Bí thư tiếp công dân định kỳ, phối hợp tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu xử lý 109 đơn gửi đến Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Tiếp nhận 102 đơn, đã xử lý 102 đơn. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định thành lập Đoàn Rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2022. Cử lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 11-ĐA/TU về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025.
 
    Tháng 6/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên chú trọng những nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ động nắm tình hình an ninh, trật tự, công tác cải cách tư pháp và công tác PCTN, tiêu cực, tình hình hoạt động của các cơ quan nội chính tỉnh để kịp thời tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp; tham mưu xây dựng báo cáo của Tỉnh ủy về thực trạng kiểm soát quyền lực để PCTN, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan nội chính tỉnh đánh giá kết quả công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tham mưu tổ chức các hội nghị tập huấn theo Kế hoạch đã đề ra.
Anh Hưng
.