Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang: Kết quả thi đua chuyên đề, giai đoạn 2019-2020

Thứ Năm, 07/01/2021, 06:45 [GMT+7]
    Thực hiện Kế hoạch số 142-KH/BNCTW, ngày 26/02/2019 của Ban Nội chính Trung ương về Thi đua Chuyên đề: Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàn, giai đoạn 2019-2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu phấn đấu phát hiện và tham mưu cho cấp ủy xử lý có hiệu quả ít nhất 02 vụ án tham nhũng và 03 hành vi “tham nhũng vặt”.
 
    Để Thi đua Chuyên đề đạt được kết quả tốt, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã yêu cầu các phòng chuyên môn chỉ đạo, phân công các bộ, chuyên viên theo dõi nắm chắc tình hình ở các địa phương, đơn vị; tăng cường xác minh đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy; đẩy mạnh tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng; đặc biệt là một số lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, như: Đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, quản lý sử dụng ngân sách…
 
Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang phát biểu tại buổi Tọa đàm về nhận diện, đánh giá và xử lý những vấn đề phức tạp, nổi cộm do Ban Nội chính Trung ương tổ chức
Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang phát biểu tại buổi Tọa đàm về nhận diện, đánh giá và xử lý những vấn đề phức tạp, nổi cộm do Ban Nội chính Trung ương tổ chức
    Thường xuyên theo dõi thông tin báo chí, phản ánh của nhân dân, dư luận xã hội liên quan đến tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, đảng viên; từ đó, tổ chức xác minh, thu thập tài liệu, tổ chức làm việc với các tập thể, cá nhân có liên quan để nắm tình hình các vụ việc; theo dõi chặt chẽ việc tiếp nhận, xử lý các tin báo, tố giác tội phạm tham nhũng của các cơ quan tố tụng tỉnh để phát hiện các vụ án tham nhũng và các hành vi “tham nhũng vặt”. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động thành lập Tổ công tác tiến hành nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng tình hình nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của các cơ quan công quyền đối với người dân và doanh nghiệp để tập trung tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo.
 
    Hằng quý, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức giao ban với các cơ quan: Thanh tra, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh để nắm tình hình kết quả phát hiện các vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh; đồng thời đôn đốc các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vụ việc, vụ án theo quy định.
 
    Khi phát hiện các vụ án tham nhũng, các hành vi tham nhũng vặt, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tập trung thu thập thông tin, nghiên cứu nội dung và chủ động làm việc với các cơ quan nội chính tỉnh, với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị để xảy ra vụ việc, vụ án và báo cáo, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy để chỉ đạo giải quyết. Trong 02 năm thực hiện thi đua chuyên đề, các cơ quan tố tụng cấp tỉnh và cấp huyện đã khởi tố 06 vụ án/20 bị can phạm tội tham nhũng, thu hồi tài sản hơn 4 tỷ đồng. Các cấp chính quyền xử lý kỷ luật 03 cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm nhiều tổ chức, cá nhân sai phạm.
 
    Qua 2 năm thực hiện thi đua chuyên đề do Ban Nội chính Trung ương phát động, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang đã phát hiện, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết có hiệu quả 05 vụ án tham nhũng và 06 hành vi tham nhũng vặt, đã vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. 
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng và xử lý hành vi “tham nhũng vặt” được Tỉnh ủy Bắc Giang và các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tích cực, nghiêm túc, đạt kết quả; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng triển khai bước đầu phát huy được hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Cù Tất Dũng
.