Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang: Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 4/2020

Thứ Tư, 20/05/2020, 15:48 [GMT+7]
    Trong tháng 4/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo báo cáo sơ kết thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
 
Tại thành phố Tuyên Quang, Cụm thi đua số 1- Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Tại thành phố Tuyên Quang, Cụm thi đua số 1- Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (ngày 01/02/2013) đến nay; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng quý I/2020 để báo cáo Ban Nội chính Trung ương; tổng hợp, báo cáo kết quả công tác quý I/2020 của các cơ quan khối nội chính tỉnh Tuyên Quang và tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo, định hướng hoạt động công tác quý II/2020.
 
    Tham gia ý kiến với Sở Tư pháp tỉnh về dự thảo Kết hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật  giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng”; tham gia ý kiến với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc đề nghị khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên định kỳ năm 2019; tham gia ý kiến Đề tài khoa học năm 2020 của Thanh tra tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham gia với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về 01 nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức danh Thẩm phán trung cấp cho Tòa án nhân dân thành phố Tuyên Quang.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; theo dõi, nắm tình hình giải quyết các vụ việc, vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng đối với 02 vụ án tham nhũng; trong đó, đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 01 vụ/06 bị can phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và 01 vụ/01 bị can phạm tội “Tham ô tài sản”.
 
    Duy trì thực hiện trực đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý phản ánh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong tháng, đã tiếp nhận, tham mưu xử lý 36 đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân gửi đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tiếp dân tại Trụ sở Tỉnh ủy; xây dựng kế hoạch tiếp công dân và chuẩn bị các điều kiện phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ hàng tháng.
Cù Tất Dũng
.