• Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên: Công tác tham mưu, đôn đốc việc xử lý các vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm

  Trong những năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên đã nỗ lực làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính và PCTN. Trong đó, công tác tham mưu, đôn đốc việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được đặc biệt chú trọng; nhiều vụ việc, vụ án đã được giải quyết kịp thời, nghiêm minh, qua đó tạo sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

  .
 • Kinh nghiệm quốc tế về công khai, minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức Kinh nghiệm quốc tế về công khai, minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức
  Công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức là một trong những công cụ quan trọng góp phần tăng cường tính minh bạch của bộ máy nhà nước, sự liêm chính của cán bộ, công chức; đồng thời, qua đó cũng giúp cơ quan quản lý nhà nước giám sát, phòng ngừa các hành vi sai trái của cán bộ, công chức, ngăn chặn, làm giảm thiểu nguy cơ làm giàu bất chính...
  .
 • Một số chính sách, công tác bảo đảm an ninh mạng của một số nước trên thế giới

  Hệ thống bảo mật an ninh của Mỹ được cho là lâu đời, mạnh mẽ và có hiệu quả nhất trên thế giới. Các đạo luật về bảo mật an ninh mạng yêu cầu các công ty và tổ chức phải bảo vệ hệ thống và thông tin của họ từ các vụ xâm phạm an ninh mạng như: vi-rút, trojan horse (một loại phần mềm ác tính), tấn công giả mạo, truy cập trái phép (nhằm đánh cắp tài sản trí tuệ hoặc thông tin bí mật) và tấn công vào hệ thống kiểm soát.

  .
 • Một số điểm mới trong phần chung của Bộ Luật tố tụng hình sự (sửa đổi) năm 2015 Một số điểm mới trong phần chung của Bộ Luật tố tụng hình sự (sửa đổi) năm 2015

  Ngày 27-11-2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS). BLTTHS năm 2015 được xác định là sửa đổi căn bản, toàn diện gồm 510 điều, trong đó, bổ sung mới 176 điều, sửa đổi 317 điều, bãi bỏ 26 điều.

  .
 • Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018 Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018

  Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018. Trang thông tin điện tử Ban Nội chính Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

  .
 • Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

  Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Trang Thông tin điện tử Ban Nội chính Trung ương xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

  .
 • Các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  Ngày 15-6-2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trang thông tin điện tử Ban Nội chính Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

  .
 • Chìa khóa bảo vệ người tố cáo tham nhũng Chìa khóa bảo vệ người tố cáo tham nhũng

  Mặc dù người tố cáo được thừa nhận là nguồn thông tin quan trọng tiết lộ tham nhũng và các hành vi sai trái khác, nhưng chính họ phải trả giá đắt nhất. Nếu không được pháp luật bảo vệ đầy đủ, người tố cáo tham nhũng chắc chắn đối mặt với việc bị sa thải, giáng chức hoặc bị quấy nhiễu, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Hơn ai hết, họ cần được bảo vệ.

  .
 • Vai trò của báo chí trong chống tham nhũng nhìn từ vụ Trịnh Xuân Thanh

  Thời gian qua, báo chí đã dũng cảm, tích cực đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ở đâu có tham nhũng, tiêu cực ở đó có sự đồng tâm, hiệp lực kịch liệt lên án, đấu tranh không khoan nhượng của đội ngũ nhà báo.

  .
 • 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về phòng, chống tham nhũng ở Bình Thuận 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về phòng, chống tham nhũng ở Bình Thuận

  Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Chương trình hành động số 02 của Tỉnh ủy, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã có những chuyển biến tích cực.

  .
 • Quyền dân tộc tự quyết và quyền của các dân tộc thiểu số theo pháp luật quốc tế và Việt Nam Quyền dân tộc tự quyết và quyền của các dân tộc thiểu số theo pháp luật quốc tế và Việt Nam

  Tại các vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc, việc giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với việc bảo đảm an ninh, quốc phòng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu. Đại bộ phận các dân tộc thiểu số thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn bị chia cắt về mặt địa lý, giao thông đi lại khó khăn, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội còn thấp, nhận thức của người dân chưa được nâng cao.

  .
 • Một số nội dung về các tòa chuyên trách của Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện Một số nội dung về các tòa chuyên trách của Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện

  Một trong những điểm mới quan trọng của Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2014 là việc tổ chức các tòa chuyên trách tại các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương và quy định hai loại tòa chuyên trách mới là Tòa gia đình và người chưa thành niên và Tòa xử lý hành chính.

  .
 • 5 tội danh được bãi bỏ trong Bộ luật Hình sự 2015 5 tội danh được bãi bỏ trong Bộ luật Hình sự 2015

  Khi Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01-7-2016, sẽ có 5 tội danh được bãi bỏ, gồm: Hoạt động phỉ (Điều 83); Đăng ký kết hôn trái pháp luật (Điều 149); Kinh doanh trái phép (Điều 159); Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165); Báo cáo sai trong quản lý kinh tế (Điều 167).

  .
 • Quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong Bộ luật hình sự năm 2015 Quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong Bộ luật hình sự năm 2015

  (BNCTW) - Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 lần đầu tiên quy định chế định trách nhiệm hình sự (TNHS) của pháp nhân và được thể hiện tập trung tại Chương XI, gồm 16 điều (từ điều 74 - 89) và trong một số điều khoản cụ thể khác của Bộ luật (các điều 2, 3, 8, 33, 46). Đây là điểm đổi mới nổi bật, mang tính đột phá trong chính sách hình sự nước ta, làm thay đổi nhận thức truyền thống về vấn đề tội phạm và hình phạt.

  .
 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Kinh nghiệm trong thực hiện công tác phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Kinh nghiệm trong thực hiện công tác phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

  (BNCTW) - Để thực hiện công tác phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện trong hệ thống Mặt trận; tổ chức hội nghị tập huấn, lớp bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận các cấp để quán triệt và hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các địa phương; xây dựng hệ thống bài giảng cho cán bộ Mặt trận các cấp; cử cán bộ đến nhiều địa phương để tập huấn cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp.

  .
 • Bình Thuận: Triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu Bình Thuận: Triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu

  Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện. Kết quả CCHC ở một số nội dung có những chuyển biến tích cực như: thể chế, cơ chế, chính sách cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ, khắc phục những chồng chéo, vướng mắc ngay trong quá trình kiện toàn tổ chức của từng cơ quan, đơn vị, theo đó chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện được tham mưu, thực hiện đúng quy định.

  .
 • Biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng Biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  Các nội dung về biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt đã được Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) năm 2015 lần đầu tiên quy định tại Chương XVI, từ Điều 223 đến Điều 228.

  .
 • Giảng dạy môn học pháp luật phòng, chống tham nhũng tại Học viện Hành chính Quốc gia Giảng dạy môn học pháp luật phòng, chống tham nhũng tại Học viện Hành chính Quốc gia

  Việc giảng dạy môn học phòng, chống tham nhũng tại Học viện Hành chính Quốc gia là một trong những nội dung đào tạo được xác định là rất quan trọng.

  .
 • 10 quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới năm 2015 10 quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới năm 2015

  Năm 2015, theo đánh giá của Tổ chức Minh bạch Quốc tế đối với 168 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong số các quốc gia ít tham nhũng nhất trên thế giới, Đan Mạch đứng đầu, tiếp sau đó là Phần Lan, Thụy Điển, Niu-Dilân…

  .
 • Vài nét về các cơ quan phòng, chống tham nhũng của Niu Di-lân Vài nét về các cơ quan phòng, chống tham nhũng của Niu Di-lân

  Niu Di-lân không có cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng; không thành lập ủy ban độc lập về phòng, chống tham nhũng, nhưng có các cơ quan tập trung vào các lĩnh vực khác nhau để phòng, chống tham nhũng, trong đó, một số cơ quan có nhiệm vụ củng cố các giá trị để đảm bảo Niu Di-lân duy trì và giữ vững môi trường không có tham nhũng, một số khác tập trung tăng cường sự tuân thủ luật pháp và các quy định.

  .
 • Bộ Quốc phòng: Chủ động đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo Bộ Quốc phòng: Chủ động đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo

  Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; Bộ Quốc phòng có Công văn số 5966/VP-PC ngày 05-8-2013 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các học viện, nhà trường trong toàn quân triển khai thực hiện Chỉ thị. Cục Nhà trường làm đầu mối để phối hợp với các cơ quan chức năng của Thanh tra Chính phủ thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Chỉ thị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung theo Công văn số 1710/TTCP-PC ngày 26-7-2013 của Thanh tra Chính phủ về việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trong quân đội.

  .
 • Nội dung về chống tham nhũng trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương

  Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (tiếng Anh: Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement - viết tắt TPP) là một hiệp định/ thỏa thuận thương mại tự do được ký kết giữa 12 nước (trong đó có Việt Nam) vào ngày 4 tháng 2 năm 2016 tại Auckland, New Zealand sau 7 năm đàm phán với mục đích hội nhập các nền kinh tế thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

  .
 • Một số vấn đề về xung đột lợi ích trong thực thi công vụ

  Xung đột lợi ích là những tình huống cụ thể phát sinh khi công chức có thể đưa ra quyết định hoặc thực hiện hành vi có lợi cho mình trong hoạt động công vụ, qua đó làm phát sinh tham nhũng.

  .
 • Định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2016-2020 Định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2016-2020

  Theo Bộ Tư pháp, trong năm 2015 và trong cả nhiệm kỳ 2011-2015, ngành Tư pháp đã tiến hành triển khai đồng bộ nhiều mặt công tác, bám sát 09 định hướng công tác tư pháp đề ra từ đầu nhiệm kỳ.

  .
 • Công tác Tư pháp Ninh Bình sau một năm nhìn lại Công tác Tư pháp Ninh Bình sau một năm nhìn lại

  Ngay từ đầu năm 2015, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2015, tập trung chỉ đạo ngành Tư pháp triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ đề ra góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

  .
 • Phương hướng, nhiệm vụ công tác chủ yếu của ngành thanh tra năm 2016 Phương hướng, nhiệm vụ công tác chủ yếu của ngành thanh tra năm 2016

  Năm 2016, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra tăng cường xây dựng kế hoạch và tiến hành thanh tra công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội của các ngành, các cấp trên các lĩnh vực, chú ý tập trung vào những lĩnh vực có nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng; đồng thời quan tâm thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nhằm tạo sự chuyển biến hơn.

  .
 • Bình Thuận: Kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2015 Bình Thuận: Kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2015

  Ngay từ đầu năm 2015, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch về trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2015 và Quyết định phê duyệt Chương trình công tác tư pháp năm 2015. Nhìn chung, công tác cải cách tư pháp trong năm được triển khai thực hiện khá nghiêm túc, kịp thời và đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng công việc.

  .
 • Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Phối hợp chặt chẽ trong xử lý các vụ án nghiêm trọng, phức tạp Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Phối hợp chặt chẽ trong xử lý các vụ án nghiêm trọng, phức tạp

  Trong thời gian qua, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và ngành Nội chính Đảng đã xây dựng được mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, thống nhất. Để bảo đảm công tác phối hợp, ngày 05-92014, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 256-QĐ/TW ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác nội chính và PCTN.

  .
 • Ngành tư pháp: Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua lập thành tích xuất sắc Ngành tư pháp: Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua lập thành tích xuất sắc

  Năm 2015, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình hành động, tổ chức các phong trào thi đua với các giải pháp cụ thể. Tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành không ngừng nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực thi đua vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của Ngành, địa phương, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kết quả cụ thể như sau:

  .
 • Kết quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp Kết quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

  Theo báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao, năm 2015, VKSND các cấp đã kết hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật với nhiệm vụ chính trị theo Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

  .
 • Quá trình phát triển của Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La Quá trình phát triển của Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La

  Năm 1998, thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 08-11-1993 của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn số 146-HD/NCTW ngày 20-11-1993 của Ban Nội chính Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Quyết định số 320-QĐ/TU ngày 11-11-1998 thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy.

  .
 • 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  Ngay sau khi Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24-8-2015 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã chỉ đạo Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan bám sát nội dung của Nghị quyết, triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

  .
 • Quá trình hình thành và phát triển của Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận Quá trình hình thành và phát triển của Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận
  Ngày 26-11-1993, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận ban bành Quyết định số 138-QĐ/TU về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
  Điểm nổi bật về thành tích kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy thời kỳ này là xuất phát từ nhiệm vụ chính trị đối ngoại của đất nước, đang trong giai đoạn cuối của đàm phán tiến tới bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động diễn biến hòa bình, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, bên cạnh đó, hoạt động của các tổ chức Chăm lưu vong rất phức tạp.
  .
 • Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015 Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015

  Thanh tra Chính phủ cho biết, năm 2015, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 6.527 cuộc thanh tra hành chính và 243.661 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm 97.423 tỷ đồng, 16.457 ha đất, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 24.029 tỷ đồng và 6.714 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 73.394 tỷ đồng, 9.743 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 1.683 tập thể; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 11.460 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 67 vụ, 74 đối tượng.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương qua các thời kỳ Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương qua các thời kỳ

  Năm 1979, Tỉnh Hải Hưng thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Hưng ra quyết định thành lập Ban chống tiêu cực (gọi tắt là Ban 79), tiền thân của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương hiện nay.

  .
 • Quá trình hình thành và phát triển của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định Quá trình hình thành và phát triển của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định

  Năm 1975, thống nhất đất nước, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 245-NQ/TW, ngày 20-9-1975 và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 20-12-1975 về việc điều chỉnh, hợp nhất một số tỉnh phía Nam, trong đó có việc hợp nhất tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định thành tỉnh Nghĩa Bình với 02 thị xã và 21 huyện.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh: Góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh: Góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

  Quá trình xây dựng và phát triển của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Tây Ninh trải qua 3 giai đoạn: thành lập; sáp nhập; giải thể và tái thành lập. Tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu đạt nhiều kết quả trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

  .
 • Sơ lược 50 năm xây dựng và trưởng thành của ngành nội chính đảng; quá trình hình thành và phát triển của Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Sơ lược 50 năm xây dựng và trưởng thành của ngành nội chính đảng; quá trình hình thành và phát triển của Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội

  Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội được thành lập, hợp nhất, tái thành lập trải qua nhiều giai đoạn xây dựng và phát triển với tên gọi khác nhau như: Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, Ban Nội chính tỉnh Hà Sơn Bình, Phòng Nội chính thuộc Văn phòng tỉnh Hà Tây, Phòng Nội chính - Tiếp dân thuộc Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

  .
 • Đồng Tháp: Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2015 Đồng Tháp: Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2015

  Năm 2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính và nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành khác về cải cách hành chính. Hầu hết các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện đều ban hành Kế hoạch cải cách hành chính phù hợp với nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của ngành, địa phương

  .
 • Quảng Bình: Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp nhằm đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án Quảng Bình: Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp nhằm đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án

  Theo báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, trong năm 2015, Toà án nhân dân hai cấp đã giải quyết 1.931 vụ án các loại trong tổng số 2.219 vụ án đã thụ lý, đạt 87%.

  .
.
.