Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, tổ chức quán triệt, phổ biến Chỉ thị đến các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng và chính quyền huyện, thành, thị đã tổ chức tuyên truyền nội dung Chỉ thị bằng nhiều hình thức
Cơ quan Chống tham nhũng của Tổng thống (PACC) vừa tiết lộ, họ đang tiến hành kiểm tra lối sống của ít nhất 200 quan chức Chính phủ do bị cáo buộc tham nhũng.
Trong cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết nhiều tác phẩm quan trọng, trong đó, Di chúc là tác phẩm quan trọng cuối cùng của Người, đã được công nhận là "bảo vật quốc gia". Trong Di chúc để lại cho muôn đời sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Trước hết nói về Đảng", điều này thể hiện mối quan tâm lớn nhất, sâu sắc nhất của Người là xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sạch, vững mạnh.
.