• Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 6 Luật

    Sáng 14-12, Văn phòng Chủ tịch Nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 6 Luật Quốc hội vừa thông qua tại Kỳ họp thứ Tư, gồm: Luật lâm nghiệp; Luật thủy sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật quản lý nợ công; Luật quy hoạch.

    .
  • Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại Lâm Đồng

    Ngày 14-12, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) do Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc tại Lâm Đồng về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn.

    .
.
.
.
.