hủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 701/QĐ-TTg kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban và các Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (Phó Chủ tịch Thường trực); Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trong tháng 4/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo Báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý I/2020 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020; dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
.
Viện Liêm chính Malaysia (IIM) cam kết trợ giúp các công ty trong việc xây dựng quy trình đầy đủ để ngăn chặn những hành vi tham nhũng, trong bối cảnh Mục 17A của Luật Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) năm 2009 có hiệu lực kể từ ngày 01/6. Theo đó, áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với các doanh nghiệp tham nhũng.
.