Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành Quyết định ban hành Quy trình tạm thời Kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh của cơ quan có thẩm quyền điều tra; trực tiếp ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can, lấy lời khai trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố (Quyết định số 264/QĐ-VKSTC, ngày 21/7/2020).
.