• Bộ Chính trị ra quy định kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên

    Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8-3-2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Trong đó, yêu cầu phải lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kết quả, hiệu quả công việc của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu làm gốc, làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hằng năm.

    .
  • Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017

    Sáng 22-3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2017. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh đứng đầu bảng xếp hạng gồm 63 tỉnh, thành về chỉ số năng lực cạnh tranh với 70,69 điểm.

    .
.
.
.
.
.