• Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Bình Định

    Ngày 20-10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Bình Định. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác.

    .
  • “Không có vùng cấm“ trong phát hiện, xử lý tham nhũng tại tỉnh Phú Yên

    Ngày 19-10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng Đoàn tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Phú Yên.

    .
.
.
.
.