.
 • Kinh nghiệm về thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng

  06:25 | 29/05/2020
  Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp và bảo vệ người tiêu dùng Liên bang Cộng hòa Liên ban Đức, Quỹ Hợp tác quốc tế Liên bang Đức về pháp luật tại Berlin tổ chức Hội thảo trực tuyến "Kinh nghiệm của CHLB Đức về thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng - bài học cho Việt Nam".
  .
 • Hội thảo "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng"

  07:33 | 27/05/2020
  Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các cơ quan, ban, ngành, địa phương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh do đồng chí Hồ Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì; tham gia dự Hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
  .
 • Thông báo cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

  12:20 | 26/05/2020
  Ngày 26/5/2020, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 17 đến nay và một số nội dung quan trọng khác.
  .
 • Lào Cai: Kết quả phát hiện, xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng

  11:57 | 25/05/2020
  Trong tháng 4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ và các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, điều hành và quản lý công việc để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng.
  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông theo dõi, giám sát việc thực hiện phòng, chống tham nhũng

  11:33 | 25/05/2020
  Trong tháng 4/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc thực hiện kiến nghị, đề xuất của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2019...
  .
 • Ninh Bình: Một số kết quả phòng, chống tham nhũng tháng 4/2020

  06:00 | 22/05/2020
  Trong tháng 4/2020, Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành Báo cáo và Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng quý I/2020; Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
  .
 • Thanh tra Chính phủ: Ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

  13:00 | 19/05/2020
  Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019.
  .
 • Bình Thuận: Ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

  11:55 | 19/05/2020
  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020. Theo đó, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN...
  .
 • Thanh Hóa: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tháng 4/2020

  06:47 | 19/05/2020
  Trong tháng 4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 196-KH/TU, ngày 16/4/2020 về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/01/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng...
  .
 • Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ: Phối hợp theo dõi, đôn đốc tiến độ xử lý một số vụ việc, vụ án

  17:42 | 15/05/2020
  Trong tháng 4/2020, Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 13/04/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm trên địa bàn thành phố Cần Thơ...
  .
 • An Giang: Ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

  06:30 | 11/05/2020
  Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và tạo cơ sở để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau...
  .
 • Nghệ An tăng cường và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

  06:16 | 11/05/2020
  Để chủ động phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ngày 22/4/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg, về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
  .
 • Ủy ban Dân tộc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

  06:16 | 10/05/2020
  Nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 (kèm theo Quyết định số 202/QĐ-UBDT ngày 05/5/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc).
  .
 • An Giang: Ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng

  08:45 | 07/05/2020
  Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
  .
 • Quảng Ninh: Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được tăng cường và triển khai đồng bộ, hiệu quả

  18:14 | 05/05/2020
  Trong quý I/2020, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh tăng cường và triển khai đồng bộ, hiệu quả. Cụ thể như sau:
  .
 • Lâm Đồng: Thực hiện công khai, minh bạch để phòng ngừa tham nhũng

  06:49 | 05/05/2020
  Trong quý I/2020, toàn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 73 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 170 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia; đã phát hành 70 tài liệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Trà Vinh kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng

  13:09 | 04/05/2020
  Trong quý I/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Trà Vinh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 05 văn bản lãnh chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh; tham mưu tổ chức 02 cuộc hội nghị; tham mưu Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân (01 cuộc tiếp 01 công dân) theo Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
  .
 • Hải Dương: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng

  06:48 | 03/05/2020
  Trong quý I/2020, các cấp ủy Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng thông qua nhiều hình thức phong phú, hiệu quả...
  .
 • Lào Cai: Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng

  05:26 | 02/05/2020
  Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã gắn tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí với tuyên truyền thực hiện hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản liên quan.
  .
 • Lực lượng chức năng phát hiện 52.733 vụ vi phạm về thị trường

  06:32 | 30/04/2020
  Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 52.733 vụ vi phạm về thị trường, qua đó xử lý, thu nộp ngân sách hơn 8.630 tỷ đồng, tăng gần 250% so với cùng kỳ năm ngoái; khởi tố 731 vụ/891 đối tượng.
  .
 • Nghệ An: Ban hành quy định về đánh giá, xếp loại đối với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

  06:50 | 29/04/2020
  Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quy định về đánh giá, xếp loại đối với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.
  .
 • Tuyên Quang: Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  09:00 | 27/04/2020
  Trong quý I/2020, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; triển khai, quán triệt, tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân...
  .
 • Cao Bằng: Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng

  06:57 | 27/04/2020
  Trong quý I/2020, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp và các lực lượng vũ trang tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp...
  .
 • Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Thanh tra

  14:04 | 23/04/2020
  Ngày 22/4, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Công văn số 580/TTCP-C.IV gửi Thanh tra bộ, ngành, tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Thanh tra; đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và giải pháp khắc phục.
  .
 • Trà Vinh: Thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng

  11:01 | 22/04/2020
  Trong quý I/2020, Tỉnh ủy Trà Vinh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, quán triệt, tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân được 2.370 cuộc với 74.815 lượt người tham dự...
  .
 • Nam Định: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, quý I/2020

  10:22 | 21/04/2020
  Trong quý I/2020, Tỉnh ủy Nam Định đã chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, các ngành trong khối nội chính, các huyện ủy, thành ủy tập trung hoàn thành tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020...
  .
 • Đồng Tháp: Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

  11:38 | 20/04/2020
  Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của tỉnh. Chương trình đề ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, để sử dụng có hiệu quả nguồn lực và góp phần nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý để tập trung cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác quý I năm 2020

  10:55 | 20/04/2020
  Quý I năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ đã tích cực, chủ động tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trên địa bàn; thực hiện kịp thời, có chất lượng một số nhiệm vụ do Thường trực Tỉnh ủy giao.
  .
 • Lạng Sơn: Công tác phòng, chống tham nhũng quý I/2020

  06:46 | 19/04/2020
  Trong quý I/2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
  .
 • Phú Thọ: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2020

  07:44 | 18/04/2020
  Trong quý I/ 2020, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan nội chính của tỉnh Phú Thọ đã tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng...
  .
 • Đắk Lắk: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

  12:02 | 14/04/2020
  Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo, ngày 03/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 2825/UBND-NC về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.
  .
 • Hưng Yên: Chủ động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  07:24 | 14/04/2020
  Trong quý I/2020, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
  .
 • Lâm Đồng: Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

  05:16 | 14/04/2020
  Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch số 696/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Theo đó, Kế hoạch nhằm tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước...
  .
 • Hà Nội: Thực hiện thi đua Chuyên đề "Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi tham nhũng vặt" năm 2020

  07:18 | 13/04/2020
  Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-BNCTW của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề giai đoạn 2019-2020 với chủ đề "Nâng cao hiệu qủa công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi "tham nhũng vặt" năm 2020, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Chuyên đề.
  .
.
.