Hội nghị Khu vực về Sáng kiến chống tham nhũng khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Từ ngày 03 đến ngày 06/12/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Khu vực lần thứ 10 của Sáng kiến chống tham nhũng khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sự kiện do Thanh tra Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) phối hợp tổ chức.
.
.
.