Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Đài tiếng nói Việt Nam

Chiều 15-10-2019, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) làm trưởng Đoàn có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Đài tiếng nói Việt Nam để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng.
.
.
.