Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang: Tham mưu công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Trong tháng 4/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo Báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý I/2020 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020; dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
.
.
.