Đồng Tháp: Công tác cải cách tư pháp đạt được nhiều kết quả quan trọng

Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược Cải cách tư pháp (CCTP) đến năm 2020. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; Châu Hồng Phúc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
.
.
.