• Mặt trận Tổ quốc với công tác phòng, chống tham nhũng
  Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng, phản biện xã hội góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật PCTN, lãng phí; nghiên cứu xây dựng và thực hiện đa dạng các hình thức để nhân dân chủ động, tích cực tham gia và có hiệu quả trong việc giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức...
  .
 • Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng

  Năm 2017, báo chí tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các kỳ họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, các chỉ đạo của Chính phủ, của Quốc hội, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  .
 • Một số biểu hiện vi phạm nguyên tắc "Suy đoán vô tội" trên báo chí hiện nay

  "Suy đoán vô tội" là một trong những nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự, góp phần hết sức quan trọng đói với việc bảo vệ quyền con người. Theo đó, một người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi tội phạm của họ được chứng minh theo trình tự, thủ tục luật định và có bản án kết tội của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

  .
 • Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong thời gian tới

  Kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn nhằm tạo cơ sở quan trọng cho việc minh bạch hóa thu nhập và tài sản của người có chức vụ, quyền hạn để phòng, chống tham nhũng có hiệu quả; đồng thời, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gia tăng thu nhập bằng các hành vi bất hợp pháp và góp phần từng bước hoàn thiện cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của toàn xã hội là việc làm hết sức cần thiết.

  .
 • Kết quả thực hiện quy định 183-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy

  Sau gần 05 năm thực hiện Quy định 183-QĐ/TW ngày 08-4-2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, 63 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã đi vào hoạt động ổn định, khẳng định được vai trò là cơ quan tham mưu giúp tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và PCTN tại địa phương, được các tỉnh ủy, thành ủy đánh giá cao.

  .
 • Sự lãnh đạo của Đảng trong kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng

  Kiểm soát quyền lực trong xã hội, ngăn ngừa các hành vi lạm dụng, sử dụng sai trái quyền lực để tham nhũng là yêu cầu cấp thiết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với PCTN hiện nay ở nước ta. Bài viết phân tích, nhận diện các dạng quyền lực dễ bị lạm dụng dẫn đến tình trạng tham nhũng gia tăng hiện nay, đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kiểm soát quyền lực.

  .
 • Bàn về liêm chính trong hoạt động công vụ

  Liêm chính trong hoạt động công vụ là những giá trị, chuẩn mực trong hoạt động công vụ. Một nền công vụ liêm chính sẽ mang đến những hiệu quả tích cực cho hoạt động công vụ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và góp phần phòng ngừa tham nhũng, xung đột lợi ích.

  .
 • Một số nội dung mới quan trọng trong bộ luật hình sự năm 2015

  Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14 ngày 20-6-2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018. Bài viết này giới thiệu một số điểm mới quan trọng của Bộ luật hình sự năm 2015 thể hiện tinh thần cải cách pháp luật, tư pháp và nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tiễn trong nước và hội nhập quốc tế đặt ra.

  .
 • Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước - giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng về đạo đức

  Xây dựng đạo đức được coi là một trong những yêu cầu quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm để góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác PCTN trong các cơ quan đảng, nhà nước. Bài viết đã phân tích các lý do cần thiết phải đẩy mạnh PCTN trong các cơ quan Đảng, Nhà nước để xây dựng Đảng về đạo đức, đồng thời nêu các giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình mới ở nước ta hiện nay.

  .
 • Công tác cán bộ - những vấn đề đặt ra trong Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

  Xây dựng tổ chức bộ máy và lựa chọn, bố trí đúng cán bộ cho bộ máy đó là vấn đề mang tính khoa học. Cương lĩnh, đường lối, pháp luật đúng đắn nhưng tổ chức bộ máy không đủ mạnh, hoạt động không có hiệu lực, hiệu quả và bố trí cán bộ không đúng thì khó thành công.

  .
 • Một số điểm mới trong Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự Một số điểm mới trong Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

  Ngày 26-11-2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự thay thế Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 (Pháp lệnh năm 2004). Luật gồm 10 chương với 73 điều có hiệu lực thi hành từ 01-01-2018.

  .
 • Xử lý vi phạm về kê khai tài sản - Cần phải "mạnh tay" hơn

  Kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập (TSTN) của cán bộ, công chức luôn được coi là một biện pháp tốt để phát hiện ra những dấu hiệu của tham nhũng, ngăn chặn dịch chuyển của dòng tiền và tài sản bất hợp pháp và góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

  .
 • Xác định phạm vi bí mật Nhà nước để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân

  Quyền tiếp cận thông tin là quyền cơ bản của công dân được quy định tại Điều 25, Hiến pháp năm 2013.

  .
 • Chế độ dưỡng liêm trong lịch sử Việt Nam

  Dưỡng liêm là một khái niệm có nguồn gốc lịch sử lâu đời, bắt nguồn từ chế độ "bổng dưỡng liêm" có từ thời Lý, trải qua các triều đại tiếp theo trong lịch sử với những biến thể như chế độ lộc điền, huệ lộc, dân lộc… thời Hậu Lê hay tiền, gạo dưỡng liêm dưới thời Nguyễn với mục đích nuôi dưỡng sự liêm chính, thanh liêm của giới quan lại, ngăn ngừa nạn tham nhũng.

  .
 • Pháp luật về bảo vệ người tố cáo của một số nước trên thế giới

  Pháp luật quy định không giống nhau về phạm vi người tố cáo được bảo vệ. Một số nước chủ yếu chỉ hướng tới bảo vệ người tố cáo trong khu vực công, không mở rộng bảo vệ người lao động trong khu vực tư như Úc, Canada, Nga, Thụy Sỹ, Rumani...

  .
 • Một số đề xuất sửa đổi luật quản lý nợ công

  Qua 8 năm thi hành, Luật quản lý nợ công năm 2009 đã tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức huy động vốn vay của Chính phủ cho ngân sách Nhà nước và cho đầu tư phát triển...

  .
 • Cần thiết phải mở rộng tham nhũng trong khu vực tư?

  Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) được đưa ra thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

  .
 • Một số điểm mới trong Phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự (sửa đổi) năm 2015

  Một là, BLHS năm 2015 không có điều luật riêng quy định về tội hoạt động phỉ như Điều 83 của BLHS năm 1999. BLHS năm 2015 không phi tội phạm hóa đối với hành vi hoạt động phỉ mà hành vi phạm tội này đã được quy định trong cấu thành của một số tội phạm cụ thể, ví dụ như: tội bạo loạn (Điều 112), tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (Điều 113)...

  .
 • Một số điểm mới trong phần chung của Bộ luật Hình sự (sửa đổi) năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015

  Ngày 27-11-2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật hình sự (BLHS) sửa đổi. Đến ngày 20-06-2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015...

  .
 • Đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng Đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đến nay đã được hơn 30 năm. Đường lối đổi mới đúng quy luật, đầy sáng tạo, hợp lòng dân đã giúp nhân dân ta vượt qua biết bao thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  .
 • Một số vấn đề lớn, còn ý kiến khác nhau trong dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi)

  Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi) đã được thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV (tháng 5-2017) và dự kiến được thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2017). Được đánh giá là một trong những dự án luật quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, nhân dân đặc biệt quan tâm nên Ban soạn thảo đã rà soát lại các quy định pháp luật, tiến hành khảo sát tại một số địa phương, đối chiếu kết quả tổng kết thi hành luật và có những đánh giá tác động khá sâu sắc, toàn diện để có quy định sát thực và bảo đảm tính khả thi. Sau đây là một số nội dung quan trọng, còn có ý kiến khác nhau trong dự thảo Luật:

  .
 • Một số điểm mới của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam Một số điểm mới của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

  Ngày 25-11-2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015. So với những quy định của Quy chế về tạm giữ, tạm giam thì Luật thi hành tạm giữ, tạm giam có nhiều nội dung mới, quy định cụ thể, rõ ràng, tháo gỡ bất cập, hạn chế...

  .
 • Sự cần thiết phải ban hành Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi Sự cần thiết phải ban hành Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

  Sau hơn 30 năm đổi mới, nhất là từ khi có Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 27-11-1989 của Bộ Chính trị (Khóa VI) về một số chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội miền núi; Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX) về công tác dân tộc, tình hình vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã có bước chuyển biến quan trọng.

  .
 • Sự cần thiết phải ban hành Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Sự cần thiết phải ban hành Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

  Những năm gần đây, kinh tế nước ta có dấu hiệu chững lại, năng lực cạnh tranh thấp do việc khai thác các tiềm năng tĩnh của nền kinh tế như khoáng sản, đất đai, nhân công giá rẻ... đang dần tới hạn; môi trường đầu tư của Việt Nam cũng đang mất dần tính hấp dẫn do bị cạnh tranh quốc tế mạnh mẽ.

  .
 • Ngăn ngừa nguy cơ trục lợi từ bán cổ phần Nhà nước Ngăn ngừa nguy cơ trục lợi từ bán cổ phần Nhà nước

  Cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) không cần nắm giữ đã và đang được triển khai quyết liệt. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không có những quy định hoặc giám sát chặt chẽ thì đây là thời điểm dễ xảy ra nguy cơ thâu tóm cổ phần, biến tài sản nhà nước thành của riêng cá nhân hoặc lợi ích nhóm.

  .
 • Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

  Hoạt động trợ giúp pháp lý có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, người chưa thành niên...

  .
 • Chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ

  Dư luận chưa hạ nhiệt về việc bổ nhiệm "siêu tốc" ông Vũ Minh Hoàng làm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, thì lại nóng lên với những thông tin xung quanh việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh tại Thanh Hóa.

  .
 • Sự nguy hại của tham nhũng quyền lực trong công tác cán bộ

  Lạm dụng quyền lực chính là một hình thức tham nhũng và được xếp vào hàng nguy hiểm nhất. Biểu hiện dễ thấy nhất là những hiện tượng chạy tội, mua bằng, mua chức...

  .
 • Kiểm soát nguồn thu và tài sản của cán bộ có chức, có quyền

  Từ câu chuyện của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, một lần nữa vấn đề làm sao để việc kê khai tài sản được thực chất, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả, kiểm soát được nguồn thu và tài sản của cán bộ, Đảng viên lại được đặt ra.

  .
 • Tuyển dụng công chức ở Thái Lan và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam Tuyển dụng công chức ở Thái Lan và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
  Năm 1928, dưới triều đại Vua Rama VII - một nhà quân chủ chuyên chế đã ban hành Luật công vụ Vương quốc Thái Lan. Theo Luật này, công chức được coi là "đầy tớ phục vụ nhà Vua" .
  .
 • Chính phủ liêm chính và kiến tạo từ lý thuyết tới thực tiễn Chính phủ liêm chính và kiến tạo từ lý thuyết tới thực tiễn

  "Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân" . (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII)

  .
 • Chống quan liêu - khâu đột phá làm chuyển biến mọi mặt Chống quan liêu - khâu đột phá làm chuyển biến mọi mặt

  Một năm đã qua đi sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ một năm qua thực sự có những đổi mới, bước đầu đưa lại niềm tin của nhân dân và các doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

  .
 • Nhận dạng một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến"' "tự chuyển hóa" trong nhận thức và học tập lý luận chính trị hiện nay

  Vấn đề suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến" , "tự chuyển hóa" trong nội bộ đã được Đảng ta thường xuyên quan tâm và có những biện pháp phòng, chống, đấu tranh trong mỗi giai đoạn nhằm làm trong sạch Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, vấn đề này có ở tất cả các lĩnh vực, các cấp, các ngành, trong những giai đoạn, với phạm vi và mức độ khác nhau.

  .
 • Đại Hội XII của Đảng với nhận thức về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Đại Hội XII của Đảng với nhận thức về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
  Đại hội XII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất phức tạp; đất nước đứng trước những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức gay gắt. Nhiều vấn đề mới nảy sinh, nhiều nội dung liên quan được Đại hội nhận thức sâu sắc, trong đó có nhận thức về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tình hình mới.
  .
 • Đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
  Tham nhũng là hiện tượng xã hội tiêu cực tồn tại ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Tham nhũng gây thiệt hại nghiêm trọng đến các nguồn lực công, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước, làm sai lệch công lý, công bằng xã hội, suy giảm niềm tin, cản trở các nỗ lực giảm nghèo và phát triển đất nước, xã hội.
  .
 • Quyền tự do cư trú: Nội dung và giới hạn Quyền tự do cư trú: Nội dung và giới hạn

  Quyền tự do cư trú (TDCT) là một trong những quyền cơ bản của con người, thuộc nhóm quyền dân sự và chính trị, được ghi nhận trong nhiều văn kiện quốc tế và khu vực, như: Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948, Công ước Quốc tế về các quyền dân sự chính trị năm 1966 (ICCPR), Công ước Quốc tế về bảo vệ quyền của tất cả người lao động di trú và thành viên gia đình họ năm 1990; Tuyên ngôn nhân quyền aSEaN năm 2012…

  .
 • Bộ Quy tắc ứng xử chống tham nhũng của Cộng hòa Liên bang Đức Bộ Quy tắc ứng xử chống tham nhũng của Cộng hòa Liên bang Đức

  Đây là Bộ quy tắc ứng xử chống tham nhũng với mục đích thông tin để nhân viên công quyền tránh được các tình huống liên quan đến tham nhũng. Ngoài ra, Bộ quy tắc này còn hướng tới thúc đẩy nhân viên công quyền thực hiện nhiệm vụ của mình một cách phù hợp, đúng pháp luật và cảnh báo những hậu quả của hành vi tham nhũng.

  .
 • 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Trị 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Trị

  10 năm thực hiện Luật PCTN (2006-2015), tỉnh Quảng Trị đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt các nhiệm vụ, giải pháp về phòng ngừa tham nhũng, việc hoàn thiện các thể chế, chính sách về quản lý kinh tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh...

  .
 • Quyền hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp 2013 Quyền hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp 2013

  Quyền hành pháp của Chính phủ là một bộ phận của quyền lực Nhà nước được giao cho Chính phủ - cơ quan hành chính nhà nước cao nhất nhằm tổ chức việc thi hành pháp luật, hoạch định và điều hành chính sách quốc gia.

  .
 • Tư duy mới về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
  Từ xưa tới nay, với tư tưởng lấy dân làm gốc, khoan dung, hòa hợp, tinh thần đoàn kết, yêu nước, vị tha, nhân ái..., khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành ngọn cờ đại nghĩa, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh vô địch để chiến thắng kẻ thù...
  .
.
.