• Nêu gương - Trách nhiệm và đạo lý của người cán bộ Nêu gương - Trách nhiệm và đạo lý của người cán bộ

  Ngày 25-10-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã ban hành Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

  .
 • Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng

  Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã viết: "Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch và thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực".

  .
 • Nhận diện đúng để chống tham nhũng

  Các cơ quan chức năng đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) để trình Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua vào cuối năm 2018. Dự thảo Luật gồm 11 chương, với 96 điều, quy định về nhận diện và các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng…

  .
 • Trao đổi về một số nội dung trong quá trình triển khai tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý

  Mối quan hệ giữa các quy định về tổ chức bộ máy của Trung tâm TGPL Nhà nước tại Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01-6-2015), Luật TGPL năm 2017, Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15-12-2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL, Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BTP-BNV ngày 07-11-2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và biên chế của Trung tâm TGPL

  .
 • Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng để tăng cường đoàn kết trong Đảng

  Trong thời gian gần đây, khi Đảng, Nhà nước ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, nhiều vụ việc tham những lớn xảy ra đã lâu, từ nhiều năm trước, gây bức xúc xã hội, gây hậu quả nghiêm trọng đã được đưa ra xét xử; trong đó, có những vụ việc liên quan đến những cán bộ cấp cao, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao, củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

  .
 • Vai trò bảo vệ quyền con người, quyền công dân của Viện kiểm sát nhân dân theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

  Để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015 quy định Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) có thẩm quyền tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ việc dân sự và phát biểu ý kiến; thẩm quyền kháng nghị bán án, quyết định của Tòa án có vi phạm pháp luật theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

  .
 • Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ trước yêu cầu mới Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ trước yêu cầu mới

  Bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là các nghị quyết Hội nghị Trung ương mới đây liên quan đến công tác cán bộ, việc đánh giá cán bộ (ĐGCB) được xác định vẫn là khâu yếu và cần được tiếp tục đổi mới quyết liệt hơn nữa. Trong đó cần chú trọng vào những phần việc sau:

  .
 • Ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, Ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, "lợi ích nhóm" trong cán bộ, đảng viên

  Muốn ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, "lợi ích nhóm" trong cán bộ, đảng viên đòi hỏi một hệ thống giải pháp tổng thể.

  .
 • Kiểm soát kê khai tài sản, góp phần phòng, chống tham nhũng Kiểm soát kê khai tài sản, góp phần phòng, chống tham nhũng

  Kê khai tài sản được xác định là một trong những biện pháp quan trọng góp phần phòng, chống tham nhũng. Pháp luật đã có những quy định rõ về kê khai tài sản nhằm giúp cơ quan chức năng phát hiện, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, tiêu cực. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định này chưa đạt hiệu quả như mong muốn, đòi hỏi phải đổi mới về nội dung, hình thức và có cơ chế kiểm soát kê khai hiệu quả hơn.

  .
 • Một số kết quả hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng Một số kết quả hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng

  Thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng của Đại hội Đảng lần thứ XII về "tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy định của Đảng, chỉnh sách, pháp luật của Nhà nước để bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu lực, hiệu quả;...

  .
 • Luật an ninh mạng: Sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa và nội dung cơ bản Luật an ninh mạng: Sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa và nội dung cơ bản

  Ngày 12-6-2018, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa IV đã thông qua Luật an ninh mạng với tỷ lệ 86,86%. Để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có thông tin chính xác, hiểu rõ về văn bản Luật này, Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Ban Nội chính Trung ương xin giới thiệu một số nội dung về Luật an ninh mạng:

  .
 • Một số bất cập trong quy định của Bộ luật lao động (sửa đổi) năm 2012

  Bộ luật lao động (BLLĐ) hiện hành đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18-6-2012 và có hiệu lực thi hành kể từ 1-5-2013. Từ khi ra đời đến nay, bộ luật này đã khắc phục được nhiều điểm hạn chế của luật cũ. Tuy nhiên, sau gần 06 năm áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, Bộ luật lao động đã và đang bộc lộ nhiều bất cập gây khó khăn cho việc áp dụng pháp luật, cũng như làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động...

  .
 • Một số bất cập trong quy định về thu hồi đất trong Luật đất đai 2013

  Trong gần 4 năm tổ chức thi hành Luật đất đai 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được một số kết quả quan trọng, trong đó chính sách về thu hồi đất đã có nhiều điểm mới, khắc phục được một số bất cập của Luật đất đai 2003, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người có đất bị thu hồi.

  .
 • Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Khẳng định vai trò của Đảng về công tác cán bộ

  Gần đây, trên một số trang mạng phản động, các thế lực thù địch tiếp tục đăng tải nhiều tin, bài xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền, nói xấu chế độ và các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta, mà trực tiếp là phản đối những nội dung được đưa ra thảo luận và quyết định tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ...

  .
 • Sự cần thiết phải sửa đổi Luật đất đai năm 2013

  Luật đất đai 2013 được Quốc hội thông qua ngày 29-11-2013 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, đánh dấu những đổi mới về chính sách đất đai, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời khắc phục, giải quyết nhiều tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành Luật đất đai năm 2003.

  .
 • Luật Cảnh sát biển Việt Nam - Cần thiết phải ban hành trong bối cảnh hiện nay Luật Cảnh sát biển Việt Nam - Cần thiết phải ban hành trong bối cảnh hiện nay

  Sau khi Việt Nam trở thành thành viên Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển, ngày 28-3-1998, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

  .
 • Một số góp ý về quy định kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập trong dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

  Kê khai tài sản, thu nhập (TSTN) được coi là một trong những biện pháp quan trọng trong phòng ngừa, phát hiện tham nhũng ở nhiều nước trên thế giới. Bởi xét đến cùng, mục đích của tham nhũng là hướng tới lợi ích kinh tế là chủ yếu, và hợp pháp hóa tiền và tài sản bất hợp pháp này đương nhiên sẽ phải được thực hiện dưới các hình thức khác nhau để trở thành tài sản hợp pháp của kẻ vi phạm.

  .
 • 20 năm thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 20 năm thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  Cách đây hơn 20 năm, Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" được ban hành. Đây là sự thể chế hóa đường lối cán bộ của Đảng nhằm tạo ra bước chuyển biến căn bản và toàn diện của đội ngũ cán bộ.

  .
 • Sự lãnh đạo của Đảng trong kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng

  Kiểm soát quyền lực trong xã hội, ngăn ngừa các hành vi lạm dụng, sử dụng sai trái quyền lực để tham nhũng là yêu cầu cấp thiết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với PCTN hiện nay ở nước ta. Bài viết phân tích, nhận diện các dạng quyền lực dễ bị lạm dụng dẫn đến tình trạng tham nhũng gia tăng hiện nay, đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kiểm soát quyền lực.

  .
 • Đổi mới công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Đổi mới công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

  Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (DHVP) đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên là một trong sáu nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp được quy định trong Điều lệ Đảng. Công việc này luôn được UBKT các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần phát hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên để xem xét, kết luận, xử lý nghiêm minh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

  .
 • Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên để góp phần xây dựng Đảng về đạo đức Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên để góp phần xây dựng Đảng về đạo đức

  Thực tiễn cho thấy, xây dựng Đảng về đạo đức và việc đề cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên có mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời, nhất là trong bối cảnh Đảng và nhân dân ta đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương ở tầm chiến lược về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

  .
 • Tuyên ngôn của Ðảng Cộng sản - giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay Tuyên ngôn của Ðảng Cộng sản - giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay

  Tháng Hai năm 1848, được sự ủy thác của Liên đoàn những người cộng sản, C.Mác và Ph.Ăng-ghen đã thay mặt giai cấp công nhân, những người cộng sản và cả nhân loại tiến bộ công bố Tuyên ngôn của Ðảng Cộng sản.

  .
 • Mặt trận Tổ quốc với công tác phòng, chống tham nhũng
  Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng, phản biện xã hội góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật PCTN, lãng phí; nghiên cứu xây dựng và thực hiện đa dạng các hình thức để nhân dân chủ động, tích cực tham gia và có hiệu quả trong việc giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức...
  .
 • Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng

  Năm 2017, báo chí tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các kỳ họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, các chỉ đạo của Chính phủ, của Quốc hội, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  .
 • Một số biểu hiện vi phạm nguyên tắc "Suy đoán vô tội" trên báo chí hiện nay

  "Suy đoán vô tội" là một trong những nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự, góp phần hết sức quan trọng đói với việc bảo vệ quyền con người. Theo đó, một người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi tội phạm của họ được chứng minh theo trình tự, thủ tục luật định và có bản án kết tội của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

  .
 • Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong thời gian tới

  Kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn nhằm tạo cơ sở quan trọng cho việc minh bạch hóa thu nhập và tài sản của người có chức vụ, quyền hạn để phòng, chống tham nhũng có hiệu quả; đồng thời, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gia tăng thu nhập bằng các hành vi bất hợp pháp và góp phần từng bước hoàn thiện cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của toàn xã hội là việc làm hết sức cần thiết.

  .
 • Kết quả thực hiện quy định 183-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy

  Sau gần 05 năm thực hiện Quy định 183-QĐ/TW ngày 08-4-2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, 63 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã đi vào hoạt động ổn định, khẳng định được vai trò là cơ quan tham mưu giúp tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và PCTN tại địa phương, được các tỉnh ủy, thành ủy đánh giá cao.

  .
 • Bàn về liêm chính trong hoạt động công vụ

  Liêm chính trong hoạt động công vụ là những giá trị, chuẩn mực trong hoạt động công vụ. Một nền công vụ liêm chính sẽ mang đến những hiệu quả tích cực cho hoạt động công vụ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và góp phần phòng ngừa tham nhũng, xung đột lợi ích.

  .
 • Một số nội dung mới quan trọng trong bộ luật hình sự năm 2015

  Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14 ngày 20-6-2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018. Bài viết này giới thiệu một số điểm mới quan trọng của Bộ luật hình sự năm 2015 thể hiện tinh thần cải cách pháp luật, tư pháp và nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tiễn trong nước và hội nhập quốc tế đặt ra.

  .
 • Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước - giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng về đạo đức

  Xây dựng đạo đức được coi là một trong những yêu cầu quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm để góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác PCTN trong các cơ quan đảng, nhà nước. Bài viết đã phân tích các lý do cần thiết phải đẩy mạnh PCTN trong các cơ quan Đảng, Nhà nước để xây dựng Đảng về đạo đức, đồng thời nêu các giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình mới ở nước ta hiện nay.

  .
 • Công tác cán bộ - những vấn đề đặt ra trong Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

  Xây dựng tổ chức bộ máy và lựa chọn, bố trí đúng cán bộ cho bộ máy đó là vấn đề mang tính khoa học. Cương lĩnh, đường lối, pháp luật đúng đắn nhưng tổ chức bộ máy không đủ mạnh, hoạt động không có hiệu lực, hiệu quả và bố trí cán bộ không đúng thì khó thành công.

  .
 • Một số điểm mới trong Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự Một số điểm mới trong Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

  Ngày 26-11-2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự thay thế Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 (Pháp lệnh năm 2004). Luật gồm 10 chương với 73 điều có hiệu lực thi hành từ 01-01-2018.

  .
 • Xử lý vi phạm về kê khai tài sản - Cần phải "mạnh tay" hơn

  Kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập (TSTN) của cán bộ, công chức luôn được coi là một biện pháp tốt để phát hiện ra những dấu hiệu của tham nhũng, ngăn chặn dịch chuyển của dòng tiền và tài sản bất hợp pháp và góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

  .
 • Xác định phạm vi bí mật Nhà nước để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân

  Quyền tiếp cận thông tin là quyền cơ bản của công dân được quy định tại Điều 25, Hiến pháp năm 2013.

  .
 • Chế độ dưỡng liêm trong lịch sử Việt Nam

  Dưỡng liêm là một khái niệm có nguồn gốc lịch sử lâu đời, bắt nguồn từ chế độ "bổng dưỡng liêm" có từ thời Lý, trải qua các triều đại tiếp theo trong lịch sử với những biến thể như chế độ lộc điền, huệ lộc, dân lộc… thời Hậu Lê hay tiền, gạo dưỡng liêm dưới thời Nguyễn với mục đích nuôi dưỡng sự liêm chính, thanh liêm của giới quan lại, ngăn ngừa nạn tham nhũng.

  .
 • Pháp luật về bảo vệ người tố cáo của một số nước trên thế giới

  Pháp luật quy định không giống nhau về phạm vi người tố cáo được bảo vệ. Một số nước chủ yếu chỉ hướng tới bảo vệ người tố cáo trong khu vực công, không mở rộng bảo vệ người lao động trong khu vực tư như Úc, Canada, Nga, Thụy Sỹ, Rumani...

  .
 • Một số đề xuất sửa đổi luật quản lý nợ công

  Qua 8 năm thi hành, Luật quản lý nợ công năm 2009 đã tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức huy động vốn vay của Chính phủ cho ngân sách Nhà nước và cho đầu tư phát triển...

  .
 • Cần thiết phải mở rộng tham nhũng trong khu vực tư?

  Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) được đưa ra thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

  .
 • Một số điểm mới trong Phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự (sửa đổi) năm 2015

  Một là, BLHS năm 2015 không có điều luật riêng quy định về tội hoạt động phỉ như Điều 83 của BLHS năm 1999. BLHS năm 2015 không phi tội phạm hóa đối với hành vi hoạt động phỉ mà hành vi phạm tội này đã được quy định trong cấu thành của một số tội phạm cụ thể, ví dụ như: tội bạo loạn (Điều 112), tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (Điều 113)...

  .
 • Một số điểm mới trong phần chung của Bộ luật Hình sự (sửa đổi) năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015

  Ngày 27-11-2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật hình sự (BLHS) sửa đổi. Đến ngày 20-06-2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015...

  .
.
.