Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Nêu gương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Thông qua việc nêu gương trách nhiệm người đứng đầu, hai tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn đã tạo ra chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Kết quả đã đạt được khẳng định tính đúng đắn trong thực hiện chủ trương, giải pháp nâng cao trách nhiệm. Mặc dù vậy, thực tiễn cũng cho thấy nhiều hạn chế, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.
.
 • Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

  08:37 | 07/10/2019
  Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20-11-2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2019 (thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13).
  .
 • Kiểm soát tài sản, thu nhập theo tinh thần Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

  15:02 | 03/09/2019
  Kiểm soát tài sản, thu nhập là một trong những giải pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả, đã được pháp luật quốc tế và pháp luật của nhiều quốc gia ghi nhận. Đây là một biện pháp nhằm mục đích biết được các thông tin về thu nhập và việc chuyển hóa của thu nhập thành các dạng tài sản và các khoản chi tiêu dùng, chi đầu tư của cá nhân.
  .
 • Nhận diện, phát hiện và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng vặt

  10:08 | 03/09/2019
  Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công (1945), Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi phòng, chống tham nhũng là công việc quan trọng, cấp bách của công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhà nước. Trải qua các giai đoạn lịch sử, đến Đại hội VI (1986), mở đầu công cuộc đổi mới đất nước, cuộc chiến chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí tiếp tục được Đảng ta đẩy mạnh.
  .
 • Một số giải pháp cơ bản tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  07:02 | 28/08/2019
  Hoạt động phòng, chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện với nhiều phương thức khác nhau, từ trực tiếp tới phối hợp với cơ quan Nhà nước để tham gia phòng, chống tham nhũng.
  .
 • Từ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nghĩ về công tác xây dựng Đảng

  05:14 | 20/08/2019
  Trong cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết nhiều tác phẩm quan trọng, trong đó, Di chúc là tác phẩm quan trọng cuối cùng của Người, đã được công nhận là "bảo vật quốc gia". Trong Di chúc để lại cho muôn đời sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Trước hết nói về Đảng", điều này thể hiện mối quan tâm lớn nhất, sâu sắc nhất của Người là xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sạch, vững mạnh.
  .
 • Một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định tư pháp và định hướng hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp

  15:11 | 14/08/2019
  Giám định tư pháp có ý nghĩa quan trọng trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế. Thời gian qua, hoạt động giám định tư pháp đã phục vụ ngày càng tốt hơn cho hoạt động tố tụng, góp phần quan trọng vào việc giải quyết các vụ án được chính xác, khách quan và đúng pháp luật.
  .
 • Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Kiểm soát việc thực thi quyền lực để ngăn ngừa suy thoái (tiếp theo và hết)

  07:52 | 01/08/2019
  Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Nhà nước liêm chính, trong nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ 2020-2025, cần có những giải pháp mạnh mẽ để tăng cường các định chế kiểm soát lẫn nhau giữa các bộ phận trong hệ thống chính trị; thực hiện tốt xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
  .
 • Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Kiểm soát việc thực thi quyền lực để ngăn ngừa suy thoái (Tiếp theo kỳ trước)

  07:35 | 31/07/2019
  Trong những năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, nhiều giải pháp đột phá được thực hiện nhằm ngăn chặn tình trạng suy thoái của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước được siết chặt, tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động thực thi quyền lực.
  .
 • Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Kiểm soát việc thực thi quyền lực để ngăn ngừa suy thoái (Kỳ 1)

  08:34 | 30/07/2019
  Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là vấn đề nhức nhối, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả điều hành của Nhà nước.
  .
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  12:00 | 24/06/2019
  Nhất quán tư tưởng "Báo chí cũng là một ngành quan trọng của văn hóa"(1), Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của báo chí và yêu cầu báo chí phải thực hiện "Tôn chỉ của tờ báo là đoàn kết toàn dân, thi đua ái quốc"(2) và phải tích cực đấu tranh với thói hư, tật xấu trong xã hội, nhất là tham ô, lãng phí. Đó là kim chỉ nam trong phát huy vai trò báo chí cách mạng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.
  .
 • Cán bộ chống tham nhũng 'vòi tiền' - đau xót trách nhiệm nêu gương

  14:48 | 18/06/2019
  Ngày 14-6, hai ngày sau khi vụ việc Đoàn Thanh tra của Bộ Xây dựng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản, tạm giữ về hành vi "vòi tiền" hàng chục tỷ đồng trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
  .
 • Phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động tư pháp

  10:52 | 23/05/2019
  Vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp là những hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức và quy tắc xử sự trong hoạt động tư pháp, do người (có thẩm quyền hoặc có liên quan đến hoạt động tư pháp) thực hiện trong quá trình thực thi các hoạt động tư pháp đã cố ý hoặc vô ý xâm hại đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan điều tra, kiểm sát, xét xử và thi hành án, xâm phạm đến quyền con người và xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, xã hội.
  .
 • Nhận diện và ngăn ngừa thủ đoạn lợi dụng lòng yêu nước để kích động người dân xuống đường biểu tình, gây rối trật tự công cộng

  14:42 | 26/04/2019
  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta". Có thể nói, lòng yêu nước, thương nòi, ý chí độc lập và tự cường dân tộc đã trở thành nguồn cổ vũ to lớn trong đời sống dân tộc Việt Nam, là nền tảng tinh thần, là giá trị đạo đức cao quý nhất trong thang bậc các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam.
  .
 • Bộ đội Biên phòng: Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia

  16:44 | 11/04/2019
  Nhằm tăng cường sức mạnh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia (BGQG); bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; xây dựng BGQG hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác...
  .
 • Kiểm soát quyền lực để chống tham nhũng

  14:49 | 06/04/2019
  Việc xử lý nghiêm hơn 50 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (trong thời gian từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến giữa năm 2018) và những con số tội phạm liên quan tham nhũng hiện nay cho thấy: Việc kiểm soát quyền lực nếu bị buông lỏng sẽ làm quyền lực bị tha hóa, gia tăng lộng quyền, lạm quyền và hàng loạt hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ có chức, có quyền.
  .
 • 10 nội dung lớn về cải cách tư pháp của Tòa án nhân dân năm 2019

  14:03 | 15/03/2019
  Để triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và công tác cải cách tư pháp thuộc trách nhiệm của các Tòa án; đồng thời hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, ngành Tòa án nhân dân đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019 như sau:
  .
 • Kiên quyết thu hồi tài sản từ tham nhũng

  14:04 | 08/03/2019
  Thực tế công tác thu hồi tài sản từ tham nhũng, phạm tội mà có đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần quan trọng khẳng định hiệu quả, hiệu lực của công cuộc phòng, chống tham nhũng, đồng thời củng cố lòng tin của nhân dân đối với quyết tâm của Ðảng và cả hệ thống chính trị.
  .
 • Đầu xuân nghĩ chuyện "cân, đong" đạo đức cán bộ

  05:30 | 10/02/2019
  Trước thềm năm mới 2019, nhìn lại năm cũ, trong "bức tranh" tổng thể về kinh tế - xã hội nước nhà, thấy nổi lên những gam màu sáng tối đan xen và đáng suy ngẫm. Một là, điểm sáng nhất trong "bức tranh" đó là mảng kinh tế, với mức tăng trưởng rất ấn tượng kể từ năm 2011 đến nay.
  .
 • Tác động của cải cách tư pháp đến cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  10:28 | 08/02/2019
  Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 chỉ rõ: Xây dựng cơ chế phát huy sức mạnh của Nhân dân, cơ quan, các tổ chức quần chúng trong phát hiện, phòng ngừa tham nhũng; bảo vệ người trung thực phát hiện, tố cáo, người điều tra, truy tố, xét xử hành vi tham nhũng; khen thưởng người có công trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
  .
 • Xuân mới về trên đất tổ Hùng Vương

  06:08 | 09/02/2019
  Cách đây tròn 40 năm, khi còn là cậu sinh viên năm thứ hai Khoa Pháp lý Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (tiền thân của Trường Đại học Luật Hà Nội), tôi theo chân người bạn học cùng lớp là Nguyễn Ngọc Anh(1) về với miền đất Trung du đã từng đi vào ca dao dân dã…
  .
 • Trách nhiệm nêu gương - quyết tâm của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên

  07:05 | 07/02/2019
  Hội nghị Trung ương tám (khóa XII) Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
  .
 • Nhận diện văn hóa Đảng

  06:54 | 06/02/2019
  Đảng là bộ phận ưu tú nhất của dân tộc, vì vậy, văn hóa - với những giá trị tự thân của nó, cũng phải trở thành mục tiêu, động lực, sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của Đảng. Văn hoá Đảng là một bộ phận của văn hoá dân tộc; là nơi hội tụ, kết tinh, biểu hiện tập trung nhất của văn hoá, trí tuệ dán tộc; là thước đo trình độ trưởng thành của Đảng và là nhân tố quan trọng quyết định năng lực lãnh đạo, khả năng cầm quyền của Đảng.
  .
 • Chống chủ nghĩa cá nhân và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay

  06:33 | 05/02/2019
  Đạo đức cách mạng luôn là nền tảng của một Đảng chân chính cách mạng. Xây dựng Đảng về đạo đức được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Đảng ta là đạo đức, là văn minh", được thể hiện trong hai tác phẩm là Sửa đổi lối làm việc (tháng 10-1947) và Đạo đức cách mạng (tháng 12-1958).
  .
 • Đã là tham nhũng - dù lớn hay bé đều phải chống

  05:23 | 04/02/2019
  Đánh giá về tình hình tham nhũng, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nhận định: "Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, xảy ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ".
  .
 • Đón xuân Kỷ Hợi mừng Đảng quang vinh

  06:23 | 03/02/2019
  Hơn 30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
  .
 • Ðẩy mạnh tuyên truyền việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

  11:23 | 20/12/2018
  Thực tiễn xây dựng chính đảng Mác-xít đã chứng minh, đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước nếu không thực hiện tốt đạo đức cách mạng, không làm tốt nhiệm vụ chống tha hóa, hủ bại, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thì càng ngày sẽ càng trở nên khó khăn, có nhiều thách thức hơn.
  .
 • Nêu gương - Trách nhiệm và đạo lý của người cán bộ

  15:12 | 06/11/2018
  Ngày 25-10-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã ban hành Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
  .
 • Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng

  08:08 | 02/10/2018
  Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã viết: "Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch và thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực".
  .
 • Nhận diện đúng để chống tham nhũng

  15:14 | 30/09/2018
  Các cơ quan chức năng đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) để trình Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua vào cuối năm 2018. Dự thảo Luật gồm 11 chương, với 96 điều, quy định về nhận diện và các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng…
  .
 • Trao đổi về một số nội dung trong quá trình triển khai tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý

  13:28 | 24/09/2018
  Mối quan hệ giữa các quy định về tổ chức bộ máy của Trung tâm TGPL Nhà nước tại Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01-6-2015), Luật TGPL năm 2017, Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15-12-2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL, Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BTP-BNV ngày 07-11-2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và biên chế của Trung tâm TGPL
  .
 • Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng để tăng cường đoàn kết trong Đảng

  06:21 | 23/09/2018
  Trong thời gian gần đây, khi Đảng, Nhà nước ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, nhiều vụ việc tham những lớn xảy ra đã lâu, từ nhiều năm trước, gây bức xúc xã hội, gây hậu quả nghiêm trọng đã được đưa ra xét xử; trong đó, có những vụ việc liên quan đến những cán bộ cấp cao, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao, củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.
  .
 • Vai trò bảo vệ quyền con người, quyền công dân của Viện kiểm sát nhân dân theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

  06:14 | 22/09/2018
  Để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015 quy định Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) có thẩm quyền tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ việc dân sự và phát biểu ý kiến; thẩm quyền kháng nghị bán án, quyết định của Tòa án có vi phạm pháp luật theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.
  .
 • Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ trước yêu cầu mới

  14:50 | 26/07/2018
  Bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là các nghị quyết Hội nghị Trung ương mới đây liên quan đến công tác cán bộ, việc đánh giá cán bộ (ĐGCB) được xác định vẫn là khâu yếu và cần được tiếp tục đổi mới quyết liệt hơn nữa. Trong đó cần chú trọng vào những phần việc sau:
  .
 • Ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, "lợi ích nhóm" trong cán bộ, đảng viên

  16:41 | 23/07/2018
  Muốn ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, "lợi ích nhóm" trong cán bộ, đảng viên đòi hỏi một hệ thống giải pháp tổng thể.
  .
.
.