• Ngăn ngừa nguy cơ trục lợi từ bán cổ phần Nhà nước Ngăn ngừa nguy cơ trục lợi từ bán cổ phần Nhà nước

  Cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) không cần nắm giữ đã và đang được triển khai quyết liệt. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không có những quy định hoặc giám sát chặt chẽ thì đây là thời điểm dễ xảy ra nguy cơ thâu tóm cổ phần, biến tài sản nhà nước thành của riêng cá nhân hoặc lợi ích nhóm.

  .
 • Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

  Hoạt động trợ giúp pháp lý có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, người chưa thành niên...

  .
 • Chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ

  Dư luận chưa hạ nhiệt về việc bổ nhiệm "siêu tốc" ông Vũ Minh Hoàng làm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, thì lại nóng lên với những thông tin xung quanh việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh tại Thanh Hóa.

  .
 • Sự nguy hại của tham nhũng quyền lực trong công tác cán bộ

  Lạm dụng quyền lực chính là một hình thức tham nhũng và được xếp vào hàng nguy hiểm nhất. Biểu hiện dễ thấy nhất là những hiện tượng chạy tội, mua bằng, mua chức...

  .
 • Kiểm soát nguồn thu và tài sản của cán bộ có chức, có quyền

  Từ câu chuyện của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, một lần nữa vấn đề làm sao để việc kê khai tài sản được thực chất, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả, kiểm soát được nguồn thu và tài sản của cán bộ, Đảng viên lại được đặt ra.

  .
 • Tuyển dụng công chức ở Thái Lan và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam Tuyển dụng công chức ở Thái Lan và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
  Năm 1928, dưới triều đại Vua Rama VII - một nhà quân chủ chuyên chế đã ban hành Luật công vụ Vương quốc Thái Lan. Theo Luật này, công chức được coi là "đầy tớ phục vụ nhà Vua" .
  .
 • Chính phủ liêm chính và kiến tạo từ lý thuyết tới thực tiễn Chính phủ liêm chính và kiến tạo từ lý thuyết tới thực tiễn

  "Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân" . (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII)

  .
 • Chống quan liêu - khâu đột phá làm chuyển biến mọi mặt Chống quan liêu - khâu đột phá làm chuyển biến mọi mặt

  Một năm đã qua đi sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ một năm qua thực sự có những đổi mới, bước đầu đưa lại niềm tin của nhân dân và các doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

  .
 • Nhận dạng một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến"' "tự chuyển hóa" trong nhận thức và học tập lý luận chính trị hiện nay

  Vấn đề suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến" , "tự chuyển hóa" trong nội bộ đã được Đảng ta thường xuyên quan tâm và có những biện pháp phòng, chống, đấu tranh trong mỗi giai đoạn nhằm làm trong sạch Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, vấn đề này có ở tất cả các lĩnh vực, các cấp, các ngành, trong những giai đoạn, với phạm vi và mức độ khác nhau.

  .
 • Đại Hội XII của Đảng với nhận thức về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Đại Hội XII của Đảng với nhận thức về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
  Đại hội XII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất phức tạp; đất nước đứng trước những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức gay gắt. Nhiều vấn đề mới nảy sinh, nhiều nội dung liên quan được Đại hội nhận thức sâu sắc, trong đó có nhận thức về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tình hình mới.
  .
 • Đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
  Tham nhũng là hiện tượng xã hội tiêu cực tồn tại ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Tham nhũng gây thiệt hại nghiêm trọng đến các nguồn lực công, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước, làm sai lệch công lý, công bằng xã hội, suy giảm niềm tin, cản trở các nỗ lực giảm nghèo và phát triển đất nước, xã hội.
  .
 • Quyền tự do cư trú: Nội dung và giới hạn Quyền tự do cư trú: Nội dung và giới hạn

  Quyền tự do cư trú (TDCT) là một trong những quyền cơ bản của con người, thuộc nhóm quyền dân sự và chính trị, được ghi nhận trong nhiều văn kiện quốc tế và khu vực, như: Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948, Công ước Quốc tế về các quyền dân sự chính trị năm 1966 (ICCPR), Công ước Quốc tế về bảo vệ quyền của tất cả người lao động di trú và thành viên gia đình họ năm 1990; Tuyên ngôn nhân quyền aSEaN năm 2012…

  .
 • Bộ Quy tắc ứng xử chống tham nhũng của Cộng hòa Liên bang Đức Bộ Quy tắc ứng xử chống tham nhũng của Cộng hòa Liên bang Đức

  Đây là Bộ quy tắc ứng xử chống tham nhũng với mục đích thông tin để nhân viên công quyền tránh được các tình huống liên quan đến tham nhũng. Ngoài ra, Bộ quy tắc này còn hướng tới thúc đẩy nhân viên công quyền thực hiện nhiệm vụ của mình một cách phù hợp, đúng pháp luật và cảnh báo những hậu quả của hành vi tham nhũng.

  .
 • 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Trị 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Trị

  10 năm thực hiện Luật PCTN (2006-2015), tỉnh Quảng Trị đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt các nhiệm vụ, giải pháp về phòng ngừa tham nhũng, việc hoàn thiện các thể chế, chính sách về quản lý kinh tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh...

  .
 • Quyền hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp 2013 Quyền hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp 2013

  Quyền hành pháp của Chính phủ là một bộ phận của quyền lực Nhà nước được giao cho Chính phủ - cơ quan hành chính nhà nước cao nhất nhằm tổ chức việc thi hành pháp luật, hoạch định và điều hành chính sách quốc gia.

  .
 • Tư duy mới về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
  Từ xưa tới nay, với tư tưởng lấy dân làm gốc, khoan dung, hòa hợp, tinh thần đoàn kết, yêu nước, vị tha, nhân ái..., khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành ngọn cờ đại nghĩa, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh vô địch để chiến thắng kẻ thù...
  .
 • Những bất cập của pháp luật phòng, chống tham nhũng hiện hành về công khai, minh bạch trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và phương hướng hoàn thiện

  Trong quá trình thực hiện các quy định về công khai, minh bạch theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2007 và 2012, có một số tồn tại sau:

  .
 • Vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc ở Lai Châu Vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc ở Lai Châu

  Lai Châu có 265 km đường biên giới giáp với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, là tỉnh có vị trí quan trọng về địa lý và quốc phòng, an ninh; có 20 dân tộc trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 86% dân số toàn tỉnh. Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh biên giới luôn được bảo đảm. Để đạt được kết quả trên phải kể đến vai trò, sự đóng góp tích cực của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc.

  .
 • Phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nước trong dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) Phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nước trong dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

  Theo Báo cáo nghiên cứu về hiện trạng tham nhũng trong khu vực doanh nghiệp (được thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu chính sách và phát triển - DEPOCEN năm 2011), tham nhũng trong doanh nghiệp xảy ra trên nhiều lĩnh vực, điển hình như

  .
 • Các nguyên tắc cơ bản về tính độc lập của Tòa án

  Các nguyên tắc cơ bản về tính độc lập của tòa án được thông qua tại Hội nghị Liên hợp quốc lần thứ 7 về Phòng chống tội phạm và đối xử với người phạm tội, tổ chức tại Milan từ ngày 26-8 đến 6-9-1985, sau đó được thông qua bằng Nghị quyết 40/32 ngày 29-11-1985 và Nghị quyết 40/146 ngày 13-12-1985 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc

  .
 • Phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong phòng, chống tham nhũng

  Một trong những biện pháp quan trọng trong phòng, chống tham nhũng (PCTN) và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tích cực tham gia và có đóng góp quan trọng vào công tác PCTN.

  .
 • Hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản tham nhũng theo Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng Hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản tham nhũng theo Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

  Vấn đề thu hồi tài sản phạm tội đã được đề cập trong một số công ước quốc tế, tuy nhiên chỉ sau khi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) ra đời, chế định về thu hồi tài sản mới được quy định tương đối đầy đủ và toàn diện như những chuẩn mực tối thiểu cho công tác thu hồi tài sản nói chung trên toàn cầu.

  .
 • Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và Ban Nội chính Trung ương: Phối hợp trong xét xử các vụ án nghiêm trọng, phức tạp Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và Ban Nội chính Trung ương: Phối hợp trong xét xử các vụ án nghiêm trọng, phức tạp

  Xuất phát từ chức năng nhiệm vụ của mình, ngay từ năm 1966 khi mới được thành lập với tên gọi Ban Pháp chế Trung ương và sau này là Ban Nội chính Trung ương thì giữa Ban Nội chính Trung ương và Tòa án nhân dân tối cao đã có mối liên hệ mật thiết trong việc tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong hệ thống Tòa án, đặc biệt là trong việc xét xử một số vụ án nghiêm trọng, phức tạp dư luận đặc biệt quan tâm

  .
 • Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013 Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013

  Quyền tiếp cận thông tin là quyền của mọi công dân được tiếp cận các thông tin được ban hành và lưu giữ tại các cơ quan, tổ chức công quyền. Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản của con người, thuộc nhóm quyền dân sự, chính trị đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về quyền con người của Liên hợp quốc năm 1948

  .
 • Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về dân sự, kinh tế theo Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị

  Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về dân sự, kinh tế là một trong 06 định hướng quan trọng của Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam (theo Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị), với trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  .
 • Một số điểm mới của Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) năm 2015 Một số điểm mới của Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) năm 2015
  Từ ngày 01-01-2016, Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) năm 2015, đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 19-6-2015, tại Kỳ họp thứ 9 sẽ có hiệu lực pháp luật (Luật mới). So với Luật tổ chức Chính phủ năm 2001, Luật mới đã được bổ sung nhiều nội dung, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động và phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của Chính phủ trong tình hình mới.
  .
 • Một số điểm mới chủ đạo của Bộ Luật dân sự năm 2015 Một số điểm mới chủ đạo của Bộ Luật dân sự năm 2015

  Bộ luật dân sự sửa đổi (BLDS năm 2015) đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII ngày 24-11-2015, gồm 27 chương, 689 điều. Bài viết này giới thiệu một số quy định mới, có tính đột phá của Bộ luật dân sự năm 2015.

  .
 • Dựa vào dân để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng Dựa vào dân để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

  Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trước hết là đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Đó là vấn đề hệ trọng hàng đầu hiện nay. Đồng thời, đó là vấn đề muôn thuở, vừa cũ mà cũng luôn luôn mới. Cũ là vì, mục đích phấn đấu lâu dài của Đảng được đặt ra ngay từ khi nó ra đời là không thay đổi.

  .
 • Dân chủ và thể chế một đảng ở nước ta Dân chủ và thể chế một đảng ở nước ta

  Từ khi chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, ở nước ta bắt đầu xuất hiện những quan điểm mang tính phê phán đối với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn; đường lối đổi mới và vai trò lãnh đạo của Đảng…

  .
 • Nâng cao chất lượng đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng Nâng cao chất lượng đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng

  Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tiến hành từ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở, đạt được những kết quả rõ rệt, thể hiện trên một số nội dung chủ yếu...

  .
 • Phát huy sức mạnh nội sinh của dân tộc hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước Phát huy sức mạnh nội sinh của dân tộc hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước

  Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã xây dựng được những giá trị truyền thống quý báu. Những giá trị đó đã được lưu giữ và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nổi bật lên trong các giá trị đó là chủ nghĩa yêu nước, là lối sống tình nghĩa, là tinh thần tương thân tương ái, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, là tấm lòng bao dung độ lượng. Những giá trị đó thông qua cơ chế gia đình, dòng họ, làng xã,…

  .
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Nội chính và công tác nội chính thuộc về lĩnh vực chính trị, là một vấn đề chính trị lớn, hệ trọng trong đời sống chính trị của Đảng, Nhà nước và xã hội. Lãnh đạo công tác nội chính là một phương diện hợp thành hoạt động lãnh đạo chính trị của Đảng và hoạt động quản lý, điều hành của Nhà nước do Đảng lãnh đạo.

  .
 • Bính Tuất, có một mùa xuân như thế Bính Tuất, có một mùa xuân như thế

  Tết Bính Tuất năm 1946 - Tết Độc lập đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã diễn ra trong một khung cảnh như vậy - một khung cảnh rối ren, phức tạp nhưng rất đỗi hào hùng.

  .
 • Ban Nội chính Trung ương và Thanh tra Chính phủ: Phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Trung ương và Thanh tra Chính phủ: Phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

  Ban Nội chính Trung ương và Thanh tra Chính phủ phối hợp tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý một số vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng (Có dấu hiệu tham nhũng, gây thiệt hại lớn về kinh tế, dư luận xã hội quan tâm...) được phát hiện qua hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Quân ủy trung ương và Ban Nội chính Trung ương: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp Quân ủy trung ương và Ban Nội chính Trung ương: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp

  Trong những năm qua, sự phối hợp công tác giữa Quân ủy Trung ương với các ban, bộ, ngành, địa phương, nhất là với Ban Nội chính Trung ương đã góp phần tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ tình hình đất nước, góp phần bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

  .
 • Xứng đáng với Xứng đáng với "Niềm tin và hy vọng"
  Ngành Nội chính Đảng có một vị trí, vai trò không thể thiếu được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó cũng khẳng định chủ trương lập Ban Pháp chế Trung ương tiếp đến lập Ban Nội chính Trung ương rồi tái lập Ban Nội chính Trung ương gần đây của Đảng là hết sức đúng đắn.
  .
 • Làm gì để chống "Giặc nội xâm"

  Với tư cách nguyên là Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời là nguyên Trưởng Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ, tôi rất vui mừng về những kết quả to lớn của ngành Nội chính Đảng qua các thời kỳ.

  .
 • Hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính - kinh nghiệm quốc tế và khả năng vận dụng cho Việt Nam Hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính - kinh nghiệm quốc tế và khả năng vận dụng cho Việt Nam

  Điều 20 (Làm giàu bất hợp pháp) của Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng quy định: Trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp và các nguyên tắc cơ bản của hệ thống pháp luật nước mình, mỗi Quốc gia thành viên sẽ áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp cần thiết khác nhằm quy định là tội phạm

  .
 • Nghĩ về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của cán bộ kiểm tra Nghĩ về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của cán bộ kiểm tra

  Đạo đức nghề nghiệp là một bộ phận của đạo đức xã hội, là tổng hợp những nguyên tắc, quy tắc, những chuẩn mực đạo đức của một nghề nghiệp nhất định. Mỗi một ngành nghề trong xã hội đòi hỏi phải có chuẩn mực đạo đức và văn hóa ứng xử, Ngành Kiểm tra Đảng cũng không có ngoại lệ. Ngoài những phẩm chất, đạo đức của người cán bộ, công chức, cán bộ kiểm tra cần có những phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp riêng.

  .
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về nghề dạy học Tư tưởng Hồ Chí Minh về nghề dạy học
  Dân tộc ta có truyền thống "tôn sư trọng đạo", vị trí, vai trò của người thầy luôn được xã hội tôn vinh với sự kính trọng, tin tưởng: "Muốn sang phải bắc cầu kiều/Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy". Trong thời kỳ hội nhập, những vấn đề về chất lượng giáo dục, đạo đức người giáo viên... đang đặt ra bao điều cần suy nghĩ. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải trở lại với tư tưởng Hồ Chí Minh về nghề dạy học.
  .
.
.