Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về nội dung dự thảo Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"

Thứ Bảy, 09/07/2022, 16:47 [GMT+7]
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Mai Lương Khôi, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Mai Lương Khôi, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc
Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Thế Liên, Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp; Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, Ủy viên Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Tổ Biên tập phát biểu tại buổi làm việc
Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Thế Liên, Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp; Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, Ủy viên Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Tổ Biên tập phát biểu tại buổi làm việc
Giáo sư, Tiến sỹ Phan Trung Lý, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Tổ Biên tập phát biểu tại buổi làm việc
Giáo sư, Tiến sỹ Phan Trung Lý, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Tổ Biên tập phát biểu tại buổi làm việc
Giáo sư, Tiến sỹ Trần Ngọc Đường, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch hội đồng tư vấn dân chủ - pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Tổ Biên tập phát biểu tại buổi làm việc
Giáo sư, Tiến sỹ Trần Ngọc Đường, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch hội đồng tư vấn dân chủ - pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Tổ Biên tập phát biểu tại buổi làm việc

 Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự buổi làm việc

 Tạ Anh Hưng

.