Thanh tra Chính phủ: Ban hành Kế hoạch tiếp công dân dịp Tết

Thứ Tư, 25/12/2019, 05:49 [GMT+7]
    Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch 2289/KH-TTCP về tổ chức tiếp công dân thời gian trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý.
 
    Theo đó, nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp tập trung tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trước, trong và sau thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý, Ban Tiếp công dân Trung ương tập trung tổ chức tốt công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Một Hội nghị của Thanh tra Chính phủ
Một Hội nghị của Thanh tra Chính phủ
    Đồng thời, yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài việc tiếp, hướng dẫn công dân cần làm tốt công tác dân vận, hướng dẫn, giải thích, tuyên truyền, để người dân hiểu đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
    Đối với các vụ việc đông người, phức tạp cần tăng cường làm công tác dân vận đối với các đối tượng khiếu kiện thường xuyên lưu trú dài ngày tại Thủ đô Hà Nội và tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương; hạn chế công dân lưu trú tại Trụ sở trong thời gian nghỉ Tết; có phương án phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở đế tiếp, giải thích và vận động công dân trở về địa phương giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết liên hệ với địa phương yêu cầu cử Tổ công tác phối hợp với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để tổ chức tiếp, vận động công dân trở về địa phương.
 
    Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc giải thích, hướng dẫn, vận động công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định, không để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền sai sự thật (đặc biệt là các đoàn khiếu nại, tố cáo đông người, khiếu tố liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và đối tượng là người có công); phối hợp với các Cục phụ trách địa bàn của Thanh tra Chính phủ đế nắm tình hình khiếu nại, tố cáo, phát hiện những điểm, những nơi có yếu tố xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, để kiến nghị kịp thời cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng”.
 
    Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, Ban Tiếp công dân, Công an và Thanh tra cấp tỉnh để nắm bắt tình hình diễn biến khiếu kiện của công dân để chủ động trong việc tổ chức tiếp công dân. Trên cơ sở đó, có phương án ứng phó với những tình huống phức tạp, ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng, kích động những người khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.
                                                                                       Mạnh Hùng
.