Bộ Tư pháp: Họp cho ý kiến vào Bộ luật hình sự (sửa đổi) nhằm triển khai thi hành Hiến pháp

Thứ Hai, 09/02/2015, 16:33 [GMT+7]
(BNCTW) - Ngày 07-02, Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp tổ chức Phiên họp thứ chín cho ý kiến về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi), bảo đảm cụ thể hóa thống nhất với nội dung, tinh thần của Hiến pháp. Đồng chí Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng chủ trì phiên họp.
Tham dự cuộc họp có đại diện Ban Nội chính Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Hội Luật gia, Liên đoàn Luật sư và các chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
Sự phát triển của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền cơ bản của công dân thể hiện sự đổi mới tư duy nhận thức trong việc ghi nhận và đảm bảo thực hiện các quyền này của người dân trên thực tế. Điều 14 Hiến pháp 2013 quy định: "Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật; quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng". 
 
Sự phát triển, bổ sung và đề cao quyền con người, quyền cơ bản của công dân trong Hiến pháp 2013 đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện các quy định của Bộ luật hình sự (BLHS) hiện hành để làm cho các quyền này của người dân được thực hiện trên thực tế. BLHS phải xử lý nghiêm các hành vi xâm hại các quyền con người, quyền cơ bản của công dân nêu trên. 
Tại cuộc họp, các đại biểu phát biểu các vấn đề như: việc bỏ hình phạt tử hình tại một số tội như tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; bổ sung cơ chế chuyển phạt tiền thành tù trong trường hợp người bị kết án cố tình không chấp hành án phạt tiền hoặc không có khả năng thi hành án; nghiên cứu hình sự hóa một số hành vi xâm phạm quyền tự do của con người, quyền dân chủ của công dân đã được ghi nhận tại Hiến pháp; sửa đổi các chính sách xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội phù hợp với yêu cầu của Hiến pháp và tinh thần Công ước về quyền trẻ em... 
Hà Thanh
;
.