Ngành Hải quan tiến hành 268 cuộc kiểm tra nội bộ

Thứ Hai, 09/02/2015, 14:32 [GMT+7]
Tổng cục Hải quan vừa tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành Hải quan quý IV và tổng kết năm 2014. Đồng chí Nguyễn Ngọc Túc Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chủ trì Hội nghị.
 
Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2014, công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện trên các mặt: Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật; thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động; thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ công chức; các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý; việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính; kết quả công tác kiểm tra nội bộ…
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Ngành Hải quan đã tiến hành 268 cuộc kiểm tra nội bộ (183 cuộc kiểm tra theo kế hoạch, 85 cuộc kiểm tra đột xuất), có 541 lượt đơn vị được kiểm tra. Qua kiểm tra đã phát hiện những điểm chưa thật phù hợp trong việc thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ, quy trình thủ tục hải quan để kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị có chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục, hạn chế những sai phạm có thể xảy ra.
Đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong năm 2014 toàn ngành Hải quan đã tiết kiệm được hơn 214,765 tỷ đồng nhờ áp dụng các biện pháp: Điều chỉnh một số chế độ, định mức chi tiêu nội ngành; rà soát các chế độ chi cho con người và xây dựng chỉ tiêu đánh giá, phân loại lao động, đảm bảo nguyên tắc chi cho con người gắn với kết quả và hiệu quả công tác. Bên cạnh đó, xây dựng và thực hiện nghiêm túc các định mức chi tiêu nội bộ… Các đơn vị thực hiện công khai tài chính, công khai quy chế chi tiêu nội bộ, công khai dự toán được giao, công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước được phê duyệt, công khai các công trình cơ bản được phê duyệt…
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Túc, Tổng Cục trưởng đánh giá cao kết quả công tác phòng, chống tham nhũng ngành Hải quan  và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014; công tác kiểm tra nội bộ đã chủ động, phát hiện, công khai và xử lý nghiêm nhiều vụ việc. Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra cần thực hiện tốt hơn nữa, trong đó có công tác chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng và kiểm tra việc ban hành cũng như thực hiện kế hoạch; lập kế hoạch trực tiếp xuống địa bàn để triển khai kế hoạch kiểm tra…
 
Triển khai nhiệm vụ năm 2015, đồng chí Tổng Cục trưởng đề nghị toàn ngành Hải quan cần đẩy mạnh cải cách, minh bạch trong hoạt động. Chú trọng đưa Luật Hải quan vào cuộc sống, cắt giảm các quy trình theo đúng tinh thần cải cách của Luật. Đặc biệt, thực hiện nghiêm Quyết định 3749/QĐ-TCHQ ngày 15-12-2014 của Tổng cục Hải quan nhằm ngăn chặn, khắc phục tệ phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, góp phần xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh, hoạt động minh bạch, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa hải quan.
 
Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, việc kiểm tra sự tuân thủ pháp luật không chỉ ở doanh nghiệp, người khai hải quan, mà cần kiểm tra cả công chức hải quan, để đảm bảo cán bộ công chức hải quan thực hiện đúng chức trách của mình. Năm 2015, ngành Hải quan sẽ siết chặt công tác phòng chống tệ phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng; kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ công chức vi phạm.
 
                                                                  Hoàng Tuấn Anh
                                                                    (Báo Hải quan)
;
.