Đánh giá việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ người tố cáo

Thứ Sáu, 06/02/2015, 14:33 [GMT+7]
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 295/TTCP-C.IV ngày 03-2-2015 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiến hành đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ người tố cáo. 
 
Hội nghị toàn quốc biểu dương cá nhân có thành tích chống tham nhũng
Hội nghị toàn quốc biểu dương cá nhân có thành tích chống tham nhũng
Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2015 của Thanh tra Chính phủ nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ người tố cáo nói chung và phát hiện, tố cáo tham nhũng nói riêng, Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ ngành địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ người tố cáo. 
 
Các địa phương có trách nhiệm báo cáo về tình hình, kết quả bảo vệ người tố cáo, người thân thích của người tố cáo theo biểu bảng lập sẵn, tính từ ngày 20-11-2012 đến ngày 20-2-2014. Nội dung gồm: Kết quả phát hiện, xử lý hành vi trả thù, trù dập, đe dọa người tố cáo; tiếp nhận, xử lý yêu cầu bảo vệ người tố cáo; kết quả thực hiện các biện pháp bảo vệ người tố cáo. Trên cơ sở đó, các đơn vị phải báo cáo phân tích, đánh giá về các biện pháp bảo vệ người tố cáo như các quy định hiện hành, việc thực hiện và tính hiệu quả khi triển khai thực tế.
Từ thực tiễn tại bộ, ngành, địa phương, các đơn vị kiến nghị đề xuất về xây dựng, hoàn thiện thể chế, công tác chỉ đạo, thực hiện và đề xuất khác để tăng cường công tác bảo vệ người tố cáo.
Thời hạn báo cáo được gửi về Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ là trước ngày 30-4-2015.
                                                                         Lương Thủy
(Báo Điện tử ĐCSVN)
;
.