CPI 2020 nhấn mạnh tác động của tham nhũng đối với phản ứng của Chính phủ trong COVID-19

Thứ Ba, 26/01/2021, 05:32 [GMT+7]
    Chỉ số cảm nhận tham nhũng là chỉ số toàn cầu hàng đầu về tham nhũng trong khu vực công, cung cấp một cái nhìn tổng thể hàng năm về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ.
 
    Theo TI, Chỉ số cho năm 2020 dựa trên 13 đánh giá của chuyên gia và khảo sát các doanh nhân.
 
Chỉ số cảm nhận tham nhũng cung cấp một cái nhìn tổng thể hàng năm về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ
Chỉ số cảm nhận tham nhũng cung cấp một cái nhìn tổng thể hàng năm về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ
    Đặc biệt, báo cáo CPI năm 2020 nhấn mạnh tác động của tham nhũng đối với phản ứng của chính phủ trong dịch bệnh COVID-19, so sánh hiệu suất của các quốc gia trong chỉ số đầu tư của họ vào chăm sóc sức khỏe và mức độ mà các quy tắc và thể chế dân chủ đã bị suy yếu trong đại dịch.
 
    Ở kỳ đánh giá trước, Việt Nam đã tăng 4 điểm, tăng 21 bậc trên bảng xếp hạng CPI, khẳng định sự ghi nhận của quốc tế về chuyển biến tích cực và thực chất trong công cuộc phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam trong năm 2019. Sự thăng hạng này cũng cho thấy rõ rệt những nỗ lực của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc hoàn thiện, thực thi chính sách và pháp luật phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt là việc tăng cường phát hiện, điều tra, truy tố và xét xử nghiêm những vụ án tham nhũng lớn…
                                                                                     Ngọc Anh
                                                                                 (Báo Thanh tra)
.