Điểm báo tuần số 394 từ ngày 16/11 đến ngày 22/11 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 23/11/2020, 11:52 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Thanh tra, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Nhà báo và Công luận, Tiền Phong, Sức khỏe và Đời sống, Xây Dựng, Nông nghiệp, Dân trí, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN (10/11) đồng loạt đăng tải nội dung bế mạc Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khoá XIV. Quốc hội đã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Về công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 4 dự án luật khác nhằm bảo đảm tốt hơn nữa quyền con người, quyền công dân, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, Quốc hội thông qua Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc-đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần nhân đạo, nhân văn, quyết tâm chính trị bền vững, lâu dài của Đảng, Nhà nước ta về sứ mệnh hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế. Điều đó càng tiếp tục khẳng định một Việt Nam tích cực, chủ động, trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Do là kỳ họp gần cuối nhiệm kỳ, Quốc hội đã xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10 và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Một nội dung quan trọng khác là Quốc hội tiến hành thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.Quốc hội cũng phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; phê chuẩn bổ nhiệm tân 2 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Y tế và Thống đốc Nhà nước Việt Nam Việt Nam, 3 thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bãi nhiệm tư cách Đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Thanh tra, Pháp luật Việt Nam, Công an nhân dân, Nhà báo và Công luận, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Sức khỏe và Đời sống, Thời báo Tài Chính, Công Thương, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (18/11) đưa tin, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam-Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2020). Phát biểu tại Lễ mít tinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ôn lại truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta trong suốt chiều dài lịch sử, được tổng kết bằng những thành ngữ như: Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết; Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước thì thương nhau cùng... Trong thời đại Hồ Chí Minh, đại đoàn kết là nguồn sức mạnh, là động lực chủ yếu, là nhân tố quyết định cho sự thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Suốt 90 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã phát huy sức mạnh dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Dù Mặt trận qua các thời kỳ mang nhiều tên gọi khác nhau song tổ chức Mặt trận luôn trung thành với tôn chỉ, mục đích, tập hợp các tầng lớp nhân dân, thống nhất ý chí và hành động, tạo thành sức mạnh cao cả, làm nên những thắng lợi to lớn trong công cuộc Đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận lại tiếp tục phát huy vai trò của mình, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy ý chí và sức mạnh của con người Việt Nam, tạo sự thống nhất và đồng thuận xã hội, tích cực tham gia đóng góp vào việc xây dựng chính sách, pháp luật, góp phần hoạch định đường lối, chủ trương cúa Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, đẩy mạnh dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biển xã hội, góp phần xây đựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, phong trào quyên góp vì người nghèo đã khơi dậy những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp trong xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, Mặt trận cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, chủ động tham gia đầy đủ và hiệu quả hơn trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. 
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại biểu Nhân dân, Lao Động, Đại đoàn kết, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Bảo vệ pháp luật, Thanh tra, Nhà báo và Công luận, Tiền Phong, Giáo dục và Thời đại, Tài nguyên và Môi trường, Giao Thông, Xây dựng, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Dân trí, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (19/11) phản ánh nội dung Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Trong bối cảnh tình hình chung trên thế giới, khu vực và nước ta trong năm 2020 và đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn và bão, lũ ở miền trung, nhưng với quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp theo đúng tiến độ, kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và để lại nhiều dấu ấn, tình cảm sâu sắc, tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; việc xây dựng Báo cáo chính trị đã được các cấp ủy chú trọng, đầu tư nhiều công sức với cách làm khoa học và thái độ nghiêm túc, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; công tác nhân sự đại hội có nhiều đổi mới, đã chú ý phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự cấp ủy các cấp và chuẩn bị cho nhân sự Trung ương; những hiện tượng vận động, tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục; tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm đã giảm hẳn; các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chất lượng cơ bản được bảo đảm; tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, người dân tộc thiểu số nhìn chung cao hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước…Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại quan trọng; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII của Đảng; về những thành tựu nổi bật của đất nước qua 35 năm đổi mới, của nhiệm kỳ Đại hội XII và thành công của đại hội đảng bộ các cấp; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước cường thịnh, hạnh phúc; chủ động, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phản động của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta và Đại hội XIII của Đảng…
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Sức khỏe và Đời sống, Pháp luật Việt Nam, Công an nhân dân, Công lý, Hải quan, Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Văn Hóa, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Đài THVN (20/11) cho biết, Bộ Y tế tổ chức Lễ khai trương Cổng Công khai y tế nhằm công khai, minh bạch các thông tin liên quan tới các dịch vụ y tế tại địa chỉ: https://congkhaiyte.moh.gov.vn. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: “Cổng Công khai Y tế sẽ là kênh chính thống của Bộ Y tế để người dân và doanh nghiệp tra cứu các thông tin về giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá vật tư y tế, giá sinh phẩm chẩn đoán, giá khám chữa bệnh, giá niêm yết, giá đấu thầu, thông tin về các sản phẩm đang lưu hành hoặc đã được thu hồi, kết quả xử lý thủ tục hành chính, những vi phạm trong quảng cáo… Thông qua Cổng Công khai Y tế, người dân thực hiện quyền được biết và giám sát các dịch vụ mà ngành y tế cung cấp”. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, Cổng Công khai Y tế được khai trương hôm nay mới là bước khởi đầu, khi các thông tin về những lĩnh vực do Bộ Y tế quản lý sẽ từng bước được công khai hóa để người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu trên Internet ở mọi nơi, mọi lúc.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Bảo vệ pháp luật, Tuổi Trẻ, Người lao động (17/11) thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP. Hải Phòng cho biết, đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Phạm Thị Hải Hà, Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận Lê Chân, để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc chỉ đạo hợp thức hóa hồ sơ để trục lợi tiền “hoa hồng”.Lợi dụng chính sách các đại lý (UBND phường) sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hoa hồng, Phạm Thị Hải Hà chỉ đạo bộ phận chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan, lập danh sách chuyển xuống các đại lý ký, đóng dấu, hợp thức hóa hồ sơ để lấy tiền hoa hồng. Trong số tiền hoa hồng 17% chi cho các đại lý, Bảo hiểm xã hội quận Lê Chân chỉ chi khoảng 30% trong số đó cho các đại lý, còn giữ lại để chia cho Ban Giám đốc và các cán bộ, chuyên viên, nhân viên liên quan.Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2020, Phạm Thị Hải Hà cùng gần 30 cán bộ, chuyên viên, nhân viên đã chia nhau số tiền trên 300 triệu đồng. Vụ việc đang được Công an TP. Hải Phòng vào cuộc, tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ.
 
    Báo Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong, Đời sống và Pháp luật, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Nhà báo và Công luận, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (18/11) cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa ban hành cáo trạng, truy tố bà Nguyễn Thị Phượng, cựu Giám đốc Trung quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh, cùng 7 thuộc cấp về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2013, với vai trò lãnh đạo Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường, bà Phượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo các nhân viên thực hiện việc lập chứng từ thanh toán khống các khoản chi cho hoạt động dịch vụ, gồm chi thanh toán tiền thuê xe ô tô, phục cấp công tác phí, tiếp khách... gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 730 triệu đồng.
 
    Báo Đại đoàn kết, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Đời sống và Pháp luật, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tiền Phong, Xây Dựng, Khoa học và Đời sống, Giáo dục và Thời đại, Sài Gòn giải phóng, Thanh Niên, VietnamNet, Đài TNVN (19/11) đưa tin, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB). Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố bị can Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch PVN; Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí (PVC) cùng 10 bị can khác là cựu lãnh đạo và nhân viên PVB. Nội dung cáo trạng nêu rõ, thời điểm xảy ra vụ án, Đinh La Thăng biết PVC không đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu TK05 dự án Ethanol Phú Thọ, nhưng đã chỉ định thầu cho PVC do bị can Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch HĐQT thực hiện thông qua liên danh nhà thầu PVC/Alfa Laval/Delta-T trái quy định của pháp luật. Hành vi của bị can gây thiệt hại cho PVB là hơn 540 tỷ đồng.
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Công an nhân dân, Công lý, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Đời sống và Pháp luật, Giao Thông, Gia đình và Xã hội, Sài Gòn giải phóng, An ninh Thủ đô, Tuổi Trẻ, VietnamNet, TTXVN (19/11) thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Phan Thị Thùy Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ; ông Nguyễn Như Việt, nguyên Trưởng khoa Sư phạm Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 3 và Nguyễn Đăng Thuần, giáo viên Trung tâm Đào tạo lái xe quận 12, thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 3, để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác. Theo điều tra, 03 nghi phạm trên đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhận tiền của nhiều người, sau đó đã cấp khống chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp của Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, nhưng không phải đi học bồi dưỡng theo chương trình đào tạo. Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản do phạm tội mà có.
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật, TP. Hồ Chí Minh, Công lý, Nhà báo và Công luận, Tiền Phong, Phụ nữ Việt Nam, Giao Thông, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VietnamNet, Đài TNVN, TTXVN (21/11) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện quyết định khởi tố đối với 13 bị can để điều tra về tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Trong số bị can có Phạm Văn Thông, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và Tề Trí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty IPC, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO). Đây là các bị can được xác định có vai trò  chính đã vi phạm pháp luật trong việc quản lý vốn nhà nước tại công ty IPC và SADECO gây thiệt hại 153 tỷ đồng ngân sách nhà nước. Liên quan đến vụ án này, đến nay, các cơ quan chức năng đã điều tra, khởi tố tổng cộng 16 bị can.
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Công an nhân dân,  Bảo vệ pháp luật, Thanh tra, Nhà báo và Công luận, Tiền Phong, Giao Thông, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, VietnamNet, VnExpress, Đài TNVN, TTXVN (21/11) cho biết, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để truy tố về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước", đối với 04 bị can: Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Phạm Quang Dũng, nguyên cán bộ Công an, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung, Chuyên viên Phòng Thư ký biên tập, TP Hà Nội và Nguyễn Anh Ngọc, nguyên Phó trưởng Phòng Thư ký biên tập,  TP Hà Nội.Trước đó, cuối tháng 8/2020, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Thông tấn xã Việt Nam (16/11) đưa tin, Tòa án quận Jerusalem tiếp tục phiên tòa xét xử ông Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Israel. Tuy nhiên, ông Netanyahu được miễn xuất hiện tại tòa. Nhóm luật sư bào chữa của ông Netanyhu đã yêu cầu Tòa án cung cấp thêm bằng chứng nhằm vào nhà lãnh đạo đảng Likud và công bố một số  tài liệu được giữ kín để bào chữa cho ông Netanyahu. Phiên tòa cáo buộc Thủ tướng Netanyahu liên quan đến tham nhũng, gian lận, và lạm dụng tín nhiệm. Nhóm luật sư của Thủ tướng Netanyahu đã nhiều lần tìm cách trì hoãn và đệ đơn khiếu nại phản đối truy tố. Trong đó, các luật sư đã cáo buộc việc sử dụng các "thủ đoạn phạm tội" và yêu cầu sửa đổi bản cáo trạng nhằm vào ông Netanyahu. Các luật sư cho rằng cáo trạng còn có nhiều sai sót do kết quả điều tra còn thiếu sót và thiên vị.
 
    Báo Pháp luật Việt Nam (17/11) cho biết, Peter Brand, cựu huấn luyện viên đấu kiếm của Đại học Harvard Mỹ đã bị trường này sa thải năm ngoái và Jie “Jack” Zhao, một doanh nhân giàu có gốc Trung Quốc ở Maryland, đã bị bắt với cáo buộc huấn luyện viên này đã nhận hối lộ 1,5 triệu đô la để đổi lấy việc giúp doanh nhân đưa hai con trai của mình vào Đại học Havard. Việc bắt giữ Brand và Zhao diễn ra hơn 1 năm sau khi một tờ báo đưa tin Brand đã bán căn nhà của mình với giá gần gấp đôi giá trị được đánh giá của nó cho Zhao. Các công tố viên nói rằng Zhao cũng đã trả tiền mua xe hơi của Brand và trả học phí đại học thay cho con trai của Brand.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
    - Bế mạc Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khoá XIV.
    - Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 
    - Hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cùng đồng phạm.
    - Truy tố  Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm trong vụ án Ethanol Phú Thọ, gây thiệt hại hơn 543 tỷ đồng.
    - Khởi tố nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và 11 bị can về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
.