Thái Bình: Họp thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Thứ Sáu, 02/02/2024, 04:18 [GMT+7]
    Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình vừa tổ chức Cuộc họp tháng 01/2024 dưới sự chủ trì của các đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.
 
    Theo Báo cáo tại Cuộc họp, trong thời gian từ sau Phiên họp thứ Sáu của Ban Chỉ đạo tỉnh đến nay, tình hình trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định, không phát sinh vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định. 
 
Quang cảnh Cuộc họp
Quang cảnh Cuộc họp
    Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan Thường trực tham mưu xây dựng Chương trình công tác và nội dung kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo trong năm 2024, đồng thời, thông qua ý kiến các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo để ban hành và tổ chức triển khai thực hiện. 
 
    Các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định; trong đó, các vụ án liên quan đến cơ quan đăng kiểm cơ bản hoàn tất việc điều tra. Các vụ án, vụ việc khác được xem xét, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật. 
 
    Năm 2024, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị các cấp ủy đảng, các ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục tham mưu, chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành và các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Xây dựng ý thức tự giác, gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Phê phán, lên án, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như đất đai, tài chính, ngân hàng, hải quan, công tác cán bộ... Tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm, trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, truy tố, xét xử, thi hành án; xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, tiêu cực, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng.
P.V
.