Triển khai Kế hoạch kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai

Thứ Bảy, 04/06/2022, 15:41 [GMT+7]
    Sáng 04/6/2022, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai để triển khai Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW ngày 23/3/2022 về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tham gia Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn; thành viên Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí thuộc các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy Ban kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Bộ Tư pháp.
 
    Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được kiểm tra của tỉnh.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại Hội nghị
    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra công bố Kế hoạch kiểm tra và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai. 
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, nội dung kiểm tra tập trung vào công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác giám định, định giá. Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng. 
 
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu tại Hội nghị
    Qua đó, phát hiện những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết; các vụ việc có dấu hiệu né tránh, từ chối giám định, định giá hoặc kéo dài mà không có căn cứ để chỉ đạo xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định.  Đồng thời, kiểm tra để phát hiện, chấn chỉnh, chỉ đạo xử lý các hành vi tiêu cực vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá. 
 
    Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra lưu ý, việc kiểm tra phải đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng tiến độ; tuân thủ các quy định liên quan của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định  của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra công bố Kế hoạch kiểm tra và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra công bố Kế hoạch kiểm tra và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tại Hội nghị
    Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của Trưởng Đoàn và thành viên Đoàn kiểm tra. Đồng chí yêu cầu, các cơ quan, đơn vị được kiểm tra tiếp tục hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị tài liệu đúng, đầy đủ theo nội dung, yêu cầu của kế hoạch; phối hợp với Đoàn kiểm tra để Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đặng Phước
.