Lào Cai: Kết quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng

Thứ Tư, 20/01/2021, 06:27 [GMT+7]
    Năm 2020, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, sở, ban, ngành, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện, phòng ngừa, xử lý “tham nhũng vặt” trong giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp; nắm tình hình, rà soát các vụ án, vụ việc còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài để cho chủ trương định hướng giải quyết dứt điểm.
 
    UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định công khai, minh bạch trong các hoạt động, gắn với cải cách các thủ tục hành chính; xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản trong công tác mua sắm, sử dụng phương tiện và thiết bị làm việc; thực hiện quy tắc ứng xử, văn hóa công sở, từng bước nâng cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần phòng ngừa tham nhũng.
 
Tòa án Nhân dân thành phố Lào Cai xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại chợ Kim Tân, thành phố Lào Cai (tháng 6/2020)
Tòa án Nhân dân thành phố Lào Cai xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại chợ Kim Tân, thành phố Lào Cai (tháng 6/2020)
    Các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai Quy định số 1171-QĐ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai; chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát về trách nhiệm nêu gương; xử lý nghiêm đối với tổ chức, cán bộ, đảng viên công chức vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Năm 2020, đã xem xét trách nhiệm 02 người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách, liên quan đến vụ án tham nhũng xảy ra tại thị xã Sa Pa.
 
    Ngành Thanh tra đã thực hiện 133 cuộc thanh tra hành chính đới với 365 đơn vị; qua công tác thanh tra phát hiện 85 đơn vị vi phạm với tổng số tiền sai phạm là 19,1 tỷ đồng, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 11,1 tỷ đồng. Thanh tra chuyên ngành 401 cuộc đối với 1.334 tổ chức và 3.813 cá nhân; phát hiện 641 tổ chức, cá nhân có vi phạm, đã ban hành 584 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 6,8 tỷ đồng, đã thu hồi 6,3 tỷ đồng. Các cấp, các ngành và cơ quan thanh tra đã tăng cường biện pháp đôn đốc, xử lý thu hồi tài sản sai phạm về tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh số tiền 10,54 tỷ đồng.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đối với ban Thường vụ Huyện ủy Văn Bàn. Cấp ủy các cấp đã tiến hành  kiểm tra đối với 489 tổ chức và 1.799 đảng viên; giám sát 587 tổ chức và 1.739 đảng viên về việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, việc kê khai và kiểm sát tài sản, thu nhập…Tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc, vụ án, các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo sử lý một số vụ việc liên quan đến cán bộ, đảng viên và kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kết quả: Trong số 23 vụ việc, đơn thư; đã giải quyết xong 02 vụ việc, đưa ra khỏi diện theo dõi 07 vụ việc, còn 14 vụ việc đang giải quyết.
 
    Trong năm 2020, qua công tác thanh tra đột xuất của Thanh tra huyện Mường khương về chấp hành pháp luật công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước tại UBND xã Cao Sơn đã phát hiện 01 vụ tham nhũng vớ số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác minh 02 vụ việc có dấu hiệu sai phạm xảy ra tại Dự án khu hành chính mới thị xã Sa Pa và UBND xã Cao Sơn, huyện Mường Khương; đã đề nghị Viện kiểm sát truy tố 02 vụ, gồm: Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ban quản lý chợ Kim Tân, thành phố Lào Cai và vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại huyện  Bảo Yên. Tòa án nhân dân thụ lý 06 vụ, đã xét xử 05 vụ, còn 01 vụ đang trong quá trình giải quyết.
Tuệ Minh
.