Bạc Liêu: Tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2020

Thứ Tư, 20/01/2021, 05:50 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.
 
    Năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 3 năm việc thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; ban hành nhiều quyết định thành lập, kiện toàn các Ban chỉ đạo của Tỉnh ủy do Ban Nội chính làm cơ quan thường trực; tham mưu tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo UBND tỉnh, các ngành chức năng và địa phương về tăng cường công tác quản lý nhà nước về sử dụng đất, xây dựng công trình có liên quan đến tôn giáo. Đây là những văn bản quan trọng, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.
 
Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nội chính cho các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ
Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nội chính cho các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ
    Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự, trong đó tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp, đồng thời thường xuyên, đôn đốc, giám sát việc thực hiện, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, chính quyền địa phương trong nắm tình hình, phát hiện, xử lý các vụ việc, tình hình phức tạp có liên quan đến an ninh trật tự, không để xảy ra “điểm nóng”, bị động, bất ngờ. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện nghiêm, có hiệu quả trong công tác phát hiện điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng quy định pháp luật.
 
    Trong 2 năm qua, đã phát hiện, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo xử lý 11 vụ liên quan tham nhũng, kinh tế; riêng năm 2020 đã phát hiện, đề nghị xử lý 9 vụ án, được Ban Nội chính Trung ương tặng bằng khen cho tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu; tiếp nhận, xử lý 540 đơn khiếu nại, tố cáo, tổ chức tiếp 105 lượt công dân đến khiếu kiện; tham mưu Ban chỉ đạo giải quyết yêu cầu, khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh, tổ chức các cuộc họp để cho ý kiến định hướng giải quyết đối với các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài và lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ban Nội chính Tỉnh ủy làm tốt vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo giải quyết yêu cầu, khiếu nại của công dân trên địa bàn; trong đó tích cực tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo giải quyết nhiều vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh, từ đó góp phần ổn định an ninh, trật tự, tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội.
 
    Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Ban Nội chính xác định tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính được quy định tại Quy định số 04-QĐi/TW và Quyết định 64-QĐ/TU để chủ động tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cụ thể hóa, triển khai thực hiện tốt nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy về các lĩnh vực công tác nội chính Đảng; tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm về an ninh, trật tự, giải quyết cơ bản các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để hình thành “điểm nóng”; tiếp tục tham mưu và thực hiện tốt công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng ở địa phương theo chương trình, kế hoạch; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng ở địa phương, cơ sở, nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
 
    Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp của Ban Nội chính trong các mặt công tác. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, năm 2021, ngành Nội chính tiếp tục phát huy kết quả đạt được, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Tỉnh ủy một cách toàn diện về công tác nội chính; chú trọng rà soát đơn thư khiếu nại, tố cáo để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt công tác này; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là các lĩnh vực đất đai, mua sắm tài sản công, thực hiện các chế độ chính sách; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát nâng cao hiệu quả công tác xử lý các vụ việc sau thanh tra, kiểm tra, làm tốt công tác thi hành án dân sự, thu hồi tài sản tham nhũng; thực hiện tốt công tác phòng ngừa tham nhũng, chuyển các vụ việc tham nhũng sang cơ quan điều tra theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân mạnh dạn đấu tranh, tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức, thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, để cán bộ làm công tác nội chính đảm đương hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021.
 
    Tại Hội nghị, nhân kỷ niệm 55 Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/01/2021), Ban Nội chính Trung ương đã gửi 6 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính của Đảng” và tặng bằng khen của Ban Nội chính Trung ương cho tập thể và cá nhân đã lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc.
                                                                             Báo Bạc Liêu
.