Ninh Bình: Triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác tôn giáo năm 2021

Thứ Hai, 18/01/2021, 16:36 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Ninh Bình vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021. 
 
    Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo, cải cách tư pháp tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; thường trực các huyện, thành ủy.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Năm 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách Tư pháp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được ổn định và giữ vững; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc tại tỉnh, các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh và đại hội đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.
 
    Công tác cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm thực hiện, vai trò, hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan tư pháp được nâng cao; chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và việc bắt, giam giữ, cải tạo đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí được triển khai trên tất cả các lĩnh vực. Hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Kết quả đạt được trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống, tham nhũng và cải cách tư pháp đã góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 
    Về kết quả thực hiện công tác tôn giáo năm 2020, cấp ủy, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc phát sinh, không để xảy ra "điểm nóng" về tôn giáo trên địa bàn. Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo ở các cấp được bổ sung, kiện toàn kịp thời, hoạt động hiệu quả, giúp cấp ủy giải quyết tốt các vụ việc, đảm bảo đúng chính sách, pháp luật, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của cá nhân và tổ chức tôn giáo. Các cấp, các ngành đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo và đồng bào có đạo hoạt động theo quy định của pháp luật.
 
    Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác tôn giáo của địa phương, cơ quan, đơn vị; những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả các mặt công tác này trong thời gian tới. 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
    Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và là năm có nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống, tham nhũng, cải cách tư pháp và tôn giáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cấp, các ngành tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, trước mắt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 
 
    Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, vai trò trách nhiệm trong thực thi công vụ. Tập trung giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là thời điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và  HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các hoạt động Năm Du lịch Quốc gia 2021, phòng chống dịch bệnh covid-19. 
 
    Triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, kéo giảm tội phạm và vi phạm pháp luật, xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, không để phát sinh điểm nóng, bị động bất ngờ; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh mạng, an ninh văn hóa tư tưởng; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng và ban chỉ đạo thi hành án dân sự các huyện, thành phố.
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết các vấn đề phát sinh; tích cực xây dựng, củng cố, phát huy vai trò lực lượng cốt cán ở các tôn giáo; quan tâm nắm tình hình, xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định các đề nghị, vụ việc liên quan đến tôn giáo; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo, chức sắc, tín đồ sinh hoạt tôn giáo theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
    Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” của Ban Nội chính Trung ương cho đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
                                                                                Bích Hạnh
                                                               (Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
.