Bắc Giang: Tăng cường phối hợp, hỗ trợ công tác thi hành án dân sự

Thứ Ba, 10/03/2020, 15:05 [GMT+7]
    Theo báo cáo năm 2019, Ban Chỉ đạo Thi hành án Dân sự (THADS) tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm, chỉ đạo cơ quan THADS tỉnh trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, tổ chức triển khai công tác THADS một cách hiệu quả, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn, tích cực tham gia các hoạt động phối hợp, hỗ trợ cho công tác thi hành án, đề xuất các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
 
Quang cảnh cuộc họp của Ban Chỉ đạo Thi hành án Dân sự tỉnh Bắc Giang
Quang cảnh cuộc họp của Ban Chỉ đạo Thi hành án Dân sự tỉnh Bắc Giang
    Năm 2019, toàn tỉnh thụ lý gần 13.500 việc (tăng 717 việc so với năm 2018), đã giải quyết xong 8.720/10.474 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 83,25%; tổng số tiền thụ lý trên 635,2 tỷ đồng, đã giải quyết xong trên 238,9 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt 37,61% (giảm -0,75% về tiền so với năm 2018). Trong số các việc giải quyết xong, có hơn 400 việc phải ra quyết định cưỡng chế thi hành án (tăng 122 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018), số việc phải tổ chức cưỡng chế là 297 việc, trong đó 234 việc phải huy động lực lượng liên ngành (giảm 29 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018)... Cơ quan THADS tỉnh, huyện đã giải quyết 56/57 đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.
 
    Để thực hiện tốt công tác THADS, Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan; phối hợp với cơ quan THADS giải quyết nhanh, dứt điểm những vụ việc thuộc phạm vi ngành mình quản lý.
 
    Chi cục THADS tỉnh tăng cường tham mưu Ban Chỉ đạo THADS tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; phát huy công tác phối hợp liên ngành như Viện kiểm sát, Tòa án, Công an... giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng; các vụ việc có điều kiện thi hành. Các cơ quan THADS phải chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp, đề xuất, yêu cầu; đổi mới, sáng tạo, tích cực, năng động hơn nữa trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.
P.V
.