Chủ động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Thứ Hai, 09/03/2020, 17:17 [GMT+7]
    Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
 
    Về sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Nghị định 32 bổ sung quy định về cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Theo đó, cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật được huy động để tham gia hoạt động thu thập, tổng hợp thông tin; điều tra, khảo sát; tham gia ý kiến về xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
 
Phiên họp Chính phủ bàn về xây dựng thể chế, pháp luật
Phiên họp Chính phủ bàn về xây dựng thể chế, pháp luật
    Các tổ chức như: Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các đoàn luật sư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hội xã hội, nghề nghiệp, tổ chức nghiên cứu, đào tạo được huy động tham gia làm cộng tác viên phải có lĩnh vực hoạt động phù hợp với lĩnh vực cần theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Cá nhân được huy động tham gia làm cộng tác viên phải am hiểu lĩnh vực cần theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
 
    Cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực hiện theo chế độ hợp đồng theo từng vụ việc cụ thể, trừ trường hợp cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật là cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
                                                                                          Lê Sơn
.