Dự kiến đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho Vụ chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương

Thứ Hai, 09/03/2020, 11:28 [GMT+7]
    Ngày 07/6/2019, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương có công văn số 1094/BTĐKT-Vụ II về việc khen thưởng và đề nghị khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát hiện, xử lý và tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo xử lý các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo trong năm 2018. 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Yên (áo trắng cầm hoa) và cán bộ, công chức Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc
Đồng chí Nguyễn Văn Yên (áo trắng đứng giữa) và cán bộ, công chức Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc
    Theo đề nghị của các đơn vị về khen thưởng cấp Nhà nước, Ban Nội chính Trung ương dự kiến đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét: (1) Tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” cho đồng chí Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc Ban Nội chính Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo trong năm 2018; (2) Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc thuộc Ban Nội chính Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo trong năm 2018.
 
    Căn cứ Luật Thi đua, khen thuởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 30/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua, khen thuởng, Ban Nội chính Trung ương thông tin nhằm thực hiện quy trình khen thưởng cấp Nhà nước theo quy định.
Đặng Phước
.