Điểm báo tuần số 357 Từ ngày 02/02 đến ngày 07/3 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 09/03/2020, 11:23 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Đại biểu Nhân dân, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Công an nhân dân, Thanh tra, Tiền Phong, Hà Nội mới, VietnamNet, Đài TNVN (03/3) Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Tại Hội nghị giao ban, Ban Tổ chức Trung ương cho biết, tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành 3/10 đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; tham mưu thẩm định 138 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, luân chuyển, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 181 trường hợp diện Trung ương quản lý. Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho 86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII. Trong tháng 3, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục chuẩn bị, tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tiếp tục xây dựng đề án tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu của các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp, chủ động tham mưu điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện 7 đề án, nhiệm vụ để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương trong quý I và đầu quý II;  đẩy mạnh việc kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế; nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những hiện tượng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, internet nhằm đưa tin giả, xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ; chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt; tập trung chống suy thoái và đấu tranh chống chạy chức, chạy quyền...
 
    Báo Nhân Dân, Công an nhân dân, An ninh Thủ đô (05/3)  đưa tin, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an đã làm việc với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Từ đầu năm 2020 đến nay, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2020; tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương, tiến tới Đại hội XIII của Đảng... Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những kết quả đã đạt được của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ươngtrong thời gian qua, góp phần quan trọng thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương đến các cấp trong Công an nhân dân. Nhất trí với các biện pháp, phương hướng công tác của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương thời gian tới, đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh, từ nay đến hết năm 2020, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tập trung tham mưu thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương theo Chương trình công tác đã đề ra. Tham mưu giải quyết kịp thời nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, khiếu nại, tố cáo đột xuất, nhất là các vụ việc liên quan nhân sự đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phục vụ yêu cầu của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về nhận xét, đánh giá, sắp xếp, bố trí cán bộ trước, trong và sau đại hội đảng các cấp. Rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và ban hành các nghị quyết, quy định, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm toàn diện, liên thông, xuyên suốt để tạo điều kiện cho Ủy ban kiểm tra các cấp trong Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ hiệu lực, hiệu quả; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2020…
 
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an
    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Thanh tra, Hà Nội mới (05/3) cho biết, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2020, với nhiều nội dung và lĩnh vực khác nhau. Đáng chú ý trong đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ nhằm thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XII; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; giám sát việc cải cách thủ tục hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; giám sát việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đối với công tác phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phản biện xã hội đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật...; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì phản biện xã hội Dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức phản biện xã hội các dự thảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động năm 2019...
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại biểu Nhân dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Công lý, Bảo vệ pháp luật, Tiền Phong, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Thời đại, Nông nghiệp, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Dân trí, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (06/3) đăng tải các nội dung tại Kỳ họp 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau: (1) Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng đã vi phạm Quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, để một số cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật, nhận hối lộ trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Đồng chí Phạm Gia Yên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh Thanh tra và đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng; đồng chí Vũ Chí Cương, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Phòng, chống tham nhũng và đồng chí Bùi Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra chịu trách nhiệm người đứng đầu khi đơn vị có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Các đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Phòng, chống tham nhũng; Đặng Hải Anh, cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 2; Nguyễn Thị Kim Liên, cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3 đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường. Vi phạm của Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Xây dựng và ngành Thanh tra, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét kỷ luật. (2) Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015,  Đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy và đồng chí Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND Thành phố; đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 – 2016; Quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Thị Hồng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Vi phạm của đồng chí Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Vũ Hùng Việt, nguyên Thành ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách, song đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng. (3) Xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum  đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Đại tá A Miên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy; đồng chí Đại tá Phạm Ngọc Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí A Miên và đồng chí Phạm Ngọc Phú; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2015 - 2020. (4) Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng hai trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác.
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Pháp luật Việt Nam, Xây Dựng, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (06/3) cho biết, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nhằm xem xét kết quả đánh giá của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt của Việt Nam tại Báo cáo đánh giá đa phương lần 1 của APG. Cuộc họp đã nghe đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo về kết quả đánh giá, những phát hiện chính và những hành động APG khuyến nghị được đưa ra tại Dự thảo Báo cáo đánh giá đa phương lần 1. Phát biểu ý kiến chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ tầm quan trọng của kết quả đánh giá đa phương, tác động của kết quả đánh giá này đối với toàn bộ nền kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành liên quan, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành và căn cứ vào những phát hiện, những hành động mà Việt Nam cần phải thực hiện nêu tại dự thảo Báo cáo đánh giá lần 1 của Ðoàn đánh giá, tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện các hành động cấp thiết trong tháng 3 và tháng 4/2020 nhằm bảo vệ, phản biện kết quả đánh giá đối với Việt Nam của APG nhằm đạt được kết quả tốt nhất tại Hội nghị thường niên tháng 7/2020.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Kiểm toán, Giáo dục, Dân sinh, Đầu Tư, Đời sống và Pháp luật, Thời báo Tài Chính, Hà Nội mới, Người lao động, An ninh Thủ đô Dân trí, VietnamNet, Đài TNVN, TTXVN (06/3) đưa tin, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 28/2020/NÐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, người sử dụng lao động có trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ sẽ bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng nếu vi phạm với 1 - 10 người lao động; 30 - 50 triệu đồng nếu vi phạm từ 11 - 50 người; 50 - 75 triệu đồng nếu vi phạm từ 51 người trở lên. Ngoài ra, hành vi không công bố công khai bảng lương, thang lương, thay đổi hình thức trả lương mà không báo trước cho người lao động 10 ngày… của người sử dụng lao động cũng sẽ bị phạt từ 2 - 5 triệu đồng. Người sử dụng lao động sẽ bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng nếu tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng nhưng không báo trước ba ngày làm việc hoặc không thông báo thời hạn, công việc bố trí không phù hợp với sức khỏe, giới tính của họ. Việc chuyển người lao động làm công việc khác mà không đúng lý do, thời hạn hoặc không có văn bản đồng ý của người lao động cũng sẽ bị phạt tiền từ 3 - 7 triệu đồng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020.
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Đời sống và Pháp luật, Tiền Phong, Giao Thông, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân trí, TTXVN (07/3) thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 06 cán bộ, nguyên cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai, trong đó cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Thượng tá Bùi Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Thượng tá Đặng Thế Trung, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông; Thượng tá Hoàng Liên Sơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng An ninh điều tra và Trung tá Trần Trọng Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông; thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đại tá Dương Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Long Thành. Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Thượng tá Phan Trọng Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Xuân Lộc. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai nhận định, trong thời gian giữ các chức vụ, các đồng chí trên chịu trách nhiệm về một số vi phạm liên quan đến xử lý sai quy trình một số vụ án; quản lý vũ khí quân dụng tại đơn vị; bán đấu giá tang vật vi phạm hành chính… Vi phạm của các đồng chí là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành công an và cá nhân các đồng chí.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Công an nhân dân, Công lý, Tiền Phong, Nhà báo và Công luận, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Thời đại, Giao Thông, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, An ninh Thủ đô, Đài TNVN, TTXVN (02/3) theo nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Tần, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quan Sơn, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa và Tào Ngọc Mão, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa về tội “Nhận hối lộ”. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được cho thấy, từ tháng 8/2018 đến tháng 5/2019, lợi dụng việc thi tuyển công chức, viên chức, Hà Văn Tần và Tào Ngọc Mão đã câu kết với nhau nhận tiền của nhiều lao động hợp đồng để "lo" trúng tuyển cho số người này với tổng số tiền là 425 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.
 
    Báo Lao Động, Công an nhân dân, Thanh tra, Công lý, Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong, Giáo dục và Thời đại, Hà Nội mới, An ninh Thủ đô, Tuổi Trẻ, Dân trí, VietnamNet, Đài TNVN, TTXVN (04/3) đưa tin, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội xét xử bị cáo Vũ Tiến Hiệp, cựu Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Hà Nội cùng 3 bị cáo khác trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2010, Trường Trung cấp nghề Hà Nội không được cấp phép tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra và cấp các loại chứng chỉ sơ cấp nghề. Tuy nhiên ,  Hiệp cùng 03 đồng phạm vẫn liên hệ với các công ty, doanh nghiệp ký các hợp đồng dịch vụ đào tạo, tổ chức các lớp học, thi sát hạch với 27 đơn vị, cấp 857 chứng chỉ và bán chứng chỉ nghề cho 127 người để hưởng lợi 1,18 tỷ đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Tiến Hiệp mức án 5 năm tù. Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 02 năm tù đến 04 năm tù.
 
    Báo Nhân Dân, Bảo vệ pháp luật, Tiền Phong, Dân Sinh, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người lao động, Dân trí, TTXVN (04/3) cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Đạt, nhân viên Ban Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư huyện Phú Quốc, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2019, Đạt lợi dụng nhiệm vụ được phân công ở khâu bốc thăm nền tái định cư, tự ý thêm tên cha, mẹ và vợ của mình thay thế những người vắng mặt khi họp xét, nhằm mục đích lấy 2 nền tái định cư với tổng diện tích 350m2 ở huyện Phú Quốc. Sau đó chuyển nhượng cho 2 người khác, chiếm đoạt số tiền 3 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
 
    Báo Quảng Trị, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Nông nghiệp, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân trí, VnExpress, Đài TNVN (05/3) đưa tin, Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can với Võ Ngọc Khoa, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Triệu Phong;  Trần Vọng, công chức địa chính UBND xã Triệu Đại và Nguyễn Ngọc Thoan, Trưởng thôn Đại Hào, xã Triệu Đại, về hành vi “Lạm quyền khi thi hành công vụ”. Theo điều tra, giai đoạn 2013-2017, khi giữ chức Bí thư, Chủ tịch UBND xã Triệu Đại, ông Võ Ngọc Khoa đã chỉ đạo thu tiền từ việc giao đất của nhiều hộ dân trên địa bàn; thu tiền cho thuê ki-ốt kinh doanh với tổng số tiền thu trái phép gần 4 tỷ đồng. Số tiền này ông Khoa để ngoài sổ sách kế toán. Ông Khoa cũng cho phép thôn Đại Hào giao đất và thu gần 1,5 tỷ đồng trái quy định... Để phục vụ quá trình điều tra, Công an huyện Triệu Phong đã áp dụng các biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nhà ở, nơi làm việc của các bị can.
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Thanh Tra, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Đời sống và Pháp luật, Nhà báo và Công luận, Tiền Phong, Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Thanh Niên, Dân trí, VietnamNet, Đài TNVN, TTXVN (06/3) cho biết, qua thanh tra giải quyết tố cáo tại Trường Đại học Ngoại thương, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều vi phạm quy định trong quản lý đào tạo, quản lý mua sắm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, quản lý tài chính và công tác cán bộ; Những vi phạm trong công tác quản lý tài chính, kế toán là nghiêm trọng, việc để ngoài sổ kế toán số tiền thu từ liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo của Trung Quốc, quản lý đầu tư tại Nhà A nhà B vi phạm pháp hình sự, vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng; đặc biệt trong thời gian dài các quy định về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định của Đảng không được thực hiện. Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị chuyển hồ sơ thu thập được sang Cơ quan điều tra - Bộ Công an để tiếp tục làm rõ, xử lý theo pháp luật việc để ngoài sổ sách số tiền 197 nghì 200 USD (tương đương 3,22 tỷ đồng) từ Chương trình liên kết đào tạo với Trung Quốc, có dấu hiệu tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”…
 
    Báo Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Thanh tra, Đời sống và Pháp luật, Công lý, Tiền Phong, Giao Thông, Phụ nữ Việt Nam, Tuổi Trẻ, Dân trí, Đài TNVN (06/3) cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Kế Toại, Bác sĩ Chuyên khoa II, Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để điều tra về tội “Nhận hối lộ”. Tài liệu điều tra cho thấy, ông Toại là người có liên quan đến đường dây nhận hàng trăm triệu đồng của nhiều người dân ở trong và ngoài tỉnh Thái Bình để "chạy" chế độ chất độc da cam. Hiện Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
 
    Báo Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Công an nhân dân, Tiền Phong, Giao Thông, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VnExpress, Đài TNVN, TTXVN (07/3) đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Hà, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM); Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Vũ Quang Tâm, nguyên Phó Tổng Giám đốc, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị VEAM, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và các đối tượng liên quan; xác minh thu hồi, kê biên tài sản theo đúng quy định của pháp luật.
 
    TIN QUỐC TẾ 
 
    Báo Thanh tra (06/3) cho biết, trong năm 2018-2020, các doanh nghiệp của Kenya đã mất tổng cộng 5,5 tỷ Ksh (Shilling Kenya, tương đương hơn 1.200 tỷ đồng) do tội phạm kinh tế, bao gồm: Gian lận mua sắm, hối lộ, tham nhũng. Báo cáo khảo sát về tội phạm và gian lận kinh tế toàn cầu năm 2020 cũng nhấn mạnh những nỗ lực của Chính phủ Kenya trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, với những vụ bắt giữ đối với các quan chức cấp cao đang được Tổng cục Điều tra hình sự (DCI) thực hiện cũng như nhiều vụ án tham nhũng được đưa ra trước tòa.
 
    Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh (06/3) đưa tin, Michel Platini cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA)  đệ đơn lên Tòa án Nhân quyền châu Âu để kêu oan việc mình nhận 2 triệu Euro từ cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter là tiền công cố vấn. Tuy nhiên, Tòa án Nhân quyền châu Âu đã tuyên bố đó là tiền mang hình thức hối lộ nên không xử có lợi cho huyền thoại bóng đá Pháp. Tòa án Nhân quyền châu Âu cũng kết luận đó là sự vi phạm rất rõ vào các điều mục của FIFA, chứ không phải là chuyện trả công. Kết luận này làm cho Platini hầu như hết cơ hội quay lại làm lãnh đạo bóng đá.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Kỳ họp 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
 
    - Giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng.
 
    - Thi hành kỷ luật đối với 06 cán bộ, nguyên cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai.
 
    - Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra vụ Trường Đại học Ngoại thương để ngoài sổ sách 3,2 tỷ.
 
    - Khởi tố đối với Vũ Quang Tâm, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
.