Nga: Tòa án Hiến pháp công nhận tính hợp hiến của các sửa đổi Hiến pháp

Thứ Tư, 18/03/2020, 14:36 [GMT+7]
    Ngày 16/3, Tòa án Hiến Pháp Nga đã công nhận tính hợp hiến của các sửa đổi Hiến pháp do Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất bằng việc đưa ra phán quyết rằng, những thay đổi này phù hợp với các điều khoản 1,2 và 9 trong Hiến pháp.
 
    “Cách thức phát huy hiệu lực của điều 1 trong bộ luật Liên bang (LB) Nga về sửa đổi Hiến pháp về cải thiện quy định về một số khía cạnh của tổ chức và chức năng của chính phủ là phù hợp với Hiến pháp LB Nga… Các điều khoản của luật LB Nga về sửa đổi Hiến pháp Nga về cải thiện quy định liên quan tới một số khía cạnh của tổ chức và chức năng của chính phủ đều tuân thủ theo điều 1,2,9 trong Hiến pháp LB” – phán quyết nêu rõ.
 
Tòa án Hiến pháp Nga công nhận tính hợp hiến của các sửa đổi Hiến pháp do Tổng thống Putin đề xuất
Tòa án Hiến pháp Nga công nhận tính hợp hiến của các sửa đổi Hiến pháp do Tổng thống Putin đề xuất
    Phán quyết của Tòa án Hiến pháp về những sửa đổi Hiến pháp do Tổng thống Nga V.Putin đề xuất là mang tính cuối cùng và sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Trong thông báo đưa ra ngày 16/3, Tòa án Hiến pháp Nga cho biết, phán quyết cũng sẽ ngay lập tức được đệ trình lên Tổng thống.
 
    Trước đó, Duma quốc gia (Hạ viện) Nga phê chuẩn bản đọc cuối cùng về dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Tổng thống Nga V.Putin đề xuất. Cùng ngày, các sửa đổi đã được Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) và 85 nghị viện khu vực ủng hộ. Đến ngày 14/3, Thượng viện Nga đã phê chuẩn kết quả phân tích của Quốc hội về dự thảo sửa đổi Hiến pháp và đệ trình lên Tổng thống.
 
    Nội dung cửa dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã được đăng tải trên cổng thông tin pháp lý chính thức. Sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết công nhận tính hợp hiến của dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Nga sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu toàn quốc về văn bản sửa đổi. Tất cả các công dân Nga trên 18 tuổi sẽ có quyền đi bỏ phiếu. Cuộc bỏ phiếu được lên kế hoạch vào ngày 22/4 tới và ngày này cũng được xem là một ngày nghỉ.  
 
    Sau khi diễn ra cuộc bỏ phiếu, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) sẽ có 5 ngày để xác định kết quả bỏ phiếu và công bố kết quả bỏ phiếu sau 3 ngày. Nếu Luật sửa đổi Hiến pháp nhận được hơn 50% số phiếu ủng hộ, sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày kết quả bỏ phiếu được công bố. Những quy định này được đưa vào Điều 3 Luật Sửa đổi Hiến pháp. Nếu các sửa đổi được người dân Nga chấp thuận, Tổng thống Putin sẽ ban hành sắc lệnh về việc chính thức công bố Hiến pháp sửa đổi và ngày có hiệu lực.
 
    Luật sửa đổi đề xuất trao thêm quyền lực cho Quốc hội và Tòa án Hiến pháp, đồng thời đưa ra những thay đổi về nhiệm kỳ Tổng thống. Theo đó, một người không thể giữ chức Tổng thống Nga trong hơn hai nhiệm kỳ (trước kia là hai nhiệm kỳ liên tiếp). Việc sửa đổi Hiến pháp mở đường cho Tổng thống Vladimir Putin có thể tiếp tục ra tranh cử tổng thống thêm 2 nhiệm kỳ 6 năm, tức có thể lãnh đạo nước Nga tới năm 2036.
                                                                                                     P.V
.