Đồng Tháp: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Bảy, 20/05/2017, 06:30 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 46-KH/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
Một Hội nghị về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của Tỉnh ủy Đồng Tháp
Một Hội nghị về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của Tỉnh ủy Đồng Tháp
    Cùng với đó, chủ động phòng ngừa; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, những hành vi bao che, dung túng, tiếp tay, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí để góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.
 
    Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng công tác giám định tư pháp và hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí.
 
    Tăng cường thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực mà dư luận xã hội quan tâm, có nhiều ý kiến phản ánh hay đơn tố cáo liên quan đến tham nhũng; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.
 
    Tiếp tục kiện toàn đội ngũ giám định tư pháp, nhất là giám định về tài chính, ngân hàng, xây dựng, công nghệ cao; áp dụng kịp thời các biện pháp kê biên, phong tỏa, tạm giữ tài sản, thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra; khuyến khích người vi phạm tự khắc phục hậu quả trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, lãng phí…
                                                                                                   P.V
;
.