Ninh Thuận: Kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm

Thứ Năm, 11/05/2017, 08:36 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận vừa ban hành Kế hoạch số 62-KH/TU về việc kiểm tra kết quả sau thực hiện việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2012-2016).
 
    Mục đích của Kế hoạch là đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong hoạt động thanh tra vụ việc, phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án của các cơ quan chức năng; nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh. Qua đó kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong công tác đấu tranh chống tham nhũng hiện nay, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. 
 
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Thuận
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Thuận
    Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với việc phát hiện và xử lý tham nhũng; việc phát hiện, xử lý tham nhũng trong công tác thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế của cơ quan Thanh tra, Công an, Kiểm sát, Tòa án; công tác phối hợp giữa các cơ quan trong phát hiện, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế có dấu hiệu tham nhũng; việc thông tin, báo cáo, công tác tham mưu, đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế có dấu hiệu tham nhũng của các cơ quan chức năng đối với cấp ủy.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận thành lập Đoàn và tiến hành kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các huyện, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Toà án nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Thuận giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, triển khai thực hiện kế hoạch và tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm về Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo yêu cầu.
Hà Thanh Long
(Văn Phòng Tỉnh uỷ Ninh Thuận)
;
.