Ban Nội chính Tỉnh ủy Trà Vinh: Giám sát kê khai và kiểm soát kê khai tài sản năm 2016

Thứ Tư, 17/05/2017, 10:39 [GMT+7]

Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Trà Vinh do đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2016 với Huyện ủy Cầu Kè.

Mục đích của Đoàn giám sát nhằm kiểm soát sau kê khai tài sản của cán bộ, công chức thuộc diện kê khai làm cơ sở để tham mưu Thường trực Tỉnh ủy sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị và 03 năm thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua đó đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, địa phương trong việc triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác kê khai tài sản.

Đoàn Giám sát làm việc tại Thường trực Huyện ủy Cầu Kè
Đoàn Giám sát làm việc tại Thường trực Huyện ủy Cầu Kè

Kết quả kê khai tài sản năm 2016 của Đảng bộ huyện Cầu Kè có 92 đơn vị thực hiện, với 481 người đã kê khai (đạt 100%); công khai là 481 bản (đạt 100%). Kiểm tra việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản 40 cuộc/156 người. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 02 Đoàn kiểm tra về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và đối tượng cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Kết quả thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản không có trường hợp kê khai tài sản không trung thực hoặc bị phản ánh, tố cáo..., các mẫu kê khai tài sản tương đối đầy đủ, đúng hướng dẫn, đảm bảo thời gian quy định.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Huyện ủy Cầu Kè xác định kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác phòng, ngừa tham nhũng. Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đơn vị ngày càng quan tâm và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kê khai tài sản, thu nhập. Từng cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc tự giác kê khai nguồn gốc tài sản trung thực, rõ ràng, số lượng, giá trị các loại tài sản, thu nhập và giải trình biến động tài sản, thu nhập, nguồn gốc tài sản tăng thêm đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên, còn một số trường hợp kê khai biến động về tài sản, thu nhập của cá nhân còn thiếu sót; tài sản kê khai nằm ngoài địa phương nơi đảng viên cư trú nên cấp ủy địa phương không nắm được tài sản, ảnh hưởng đến công tác kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập.

Kết luận giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của Đảng bộ huyện đạt được trong năm 2016. Trên cơ sở Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn, Thường trực Huyện ủy cần chỉ đạo bộ phận phụ trách công tác cán bộ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện chặt chẽ việc tiếp nhận, kiểm tra và quản lý bản kê khai tài sản; đồng thời sớm ban hành Công văn yêu cầu điều chỉnh, bổ sung đối với các bản kê khai không đúng biểu mẫu và hướng dẫn theo quy định tại Thông tư 08 của Thanh tra Chính phủ; hoàn thành việc bổ sung thông tin về kê khai tài sản trong thời gian sớm nhất. Thường trực Huyện ủy cần chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra, rà soát lại các vụ án, vụ việc tồn đọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm phục vụ Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh.

Thạch Thị Sa Thy

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Trà Vinh)

;
.