Ninh Thuận: Quán triệt Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X)

Thứ Hai, 08/05/2017, 15:25 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Ninh Thuận vừa tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bàn và thông qua Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến năm 2020. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); đồng chí Ngô Văn Thái, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến năm 2020. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu tập trung phân tích, thảo luận, đề xuất, đóng góp nhiều ý kiến, đảm bảo Nghị quyết được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới.
 
    Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đồng chí đại biểu; ghi nhận các ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài, các đồng chí Tỉnh ủy viên, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần tự giác, gương mẫu thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà hội nghị đã thống nhất thông qua. 
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, tiếp thu, hoàn chỉnh Nghị quyết để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sớm ban hành.
Hà Thanh Long
(Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Thuận)
;
.