Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII

Chủ Nhật, 31/01/2021, 17:27 [GMT+7]
    Sáng 31/01/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra tại Trụ sở Trung ương Đảng.
 
    Hội nghị đã tiến hành bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ban Bí thư gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị. Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII. Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.
 
    Sau đây là Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII:
 
    I- BỘ CHÍNH TRỊ
    1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
    2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
    3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
    4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội
    5. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
    6. Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao
    7. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
    8. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính
    9. Đồng chí Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
    10. Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an
    11. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
    12. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
    13. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
    14. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
    15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
    16. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
    17. Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương
    18. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII
Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII
    II- BAN BÍ THƯ
 
    Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.
 
    1. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
    2. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương
    3. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
    4. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ
    5. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
 
    III- Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.
                                                                                                      P.V
 
.