Bình Thuận: Ký kết Quy chế phối hợp giữa Đoàn luật sư với các cơ quan tiến hành tố tụng

Thứ Năm, 05/02/2015, 10:54 [GMT+7]
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan họp bàn để thống nhất tháo gỡ một số vướng mắc trong công tác phối hợp hoạt động giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với Đoàn luật sư tỉnh.
 
Sau khi tổng hợp những khó khăn, vướng mắc giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với Đoàn Luật sư tỉnh. Ngày 19/5/2014, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc với các cơ quan tiến hành tố tụng và Đoàn Luật sư. Trên cơ sở báo cáo và qua theo dõi kết quả hoạt động của các cơ quan Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và Đoàn luật sư tỉnh trong công tác phối hợp thực hiện hoạt động tố tụng. Thời gian qua, các cơ quan tiến hành tố tụng ở cả 02 cấp huyện, tỉnh đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự, bị can, bị cáo trong các vụ án dân sự, hành chính, hình sự...; đa số các luật sư khi tham gia tố tụng đều chấp hành đúng các quy định của pháp luật, phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, trong quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với Đoàn Luật sư tỉnh vẫn còn có một số khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ nhằm đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian đến.
 
Quang cảnh Lễ ký kết
Quang cảnh Lễ ký kết
 Để tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc và thực hiện tốt công tác phối hợp trong thời gian đến, đồng chí Châu Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng và Đoàn Luật sư tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cơ bản; trong đó giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Đoàn Luật sư tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với Đoàn Luật sư tỉnh để bảo đảm thực thi đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Theo đó, Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư và các cơ quan tiến hành tố tụng qua 04 lần thảo luận đã đi đến thống nhất những nội dung quy định của Quy chế. 
 
Chiều ngày 27/01/2015, Sở Tư pháp tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Đoàn Luật sư với các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Châu Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành gồm: Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, Sở Tư pháp, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và Hội Luật gia tỉnh. Đến dự buổi lễ, đồng chí Châu Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Sở Tư pháp, sự phối hợp tích cực của Đoàn Luật sư và các cơ quan tiến hành tố tụng Công an tỉnh, Viện kiếm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh đã thống nhất việc ký kết bản Quy chế phối hơp giữa Đoàn Luật sư tỉnh với các cơ quan tiến hành tố tụng. Quy chế này là Quy chế đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng, giúp tháo gỡ những vướng mắc trở ngại trong thời gian qua. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để phối hợp giải quyết các vụ án, vụ việc vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp của tỉnh. Qua đó, đồng chí Châu Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Đoàn Luật sự và các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định trong quy chế; quá trình thực hiện nếu có vướng mắc sẽ tiếp tục bổ sung sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế./. 
Minh Thu
Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận
;
.