Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp hơn 300.000 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo

Thứ Sáu, 06/02/2015, 14:21 [GMT+7]
Ngày 05-02, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền trong 7 năm (từ năm 2008 đến nay).
Theo báo cáo tại Hội nghị, từ năm 2008 đến 2014, các cơ quan chức năng của thành phố đã tổ chức tiếp 307.717 lượt công dân (tiếp thường xuyên 253.189 lượt, lãnh đạo tiếp 54.528 lượt) đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp 633 đoàn đông người (gồm tiếp thường xuyên 439 đoàn, lãnh đạo tiếp 194 đoàn).
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo tiếp nhận là 97.835 đơn (gồm 89.334 đơn khiếu nại, 8.501 đơn tố cáo); đã xử lý 97.794 đơn, đạt tỉ lệ 99,9%, trong đó xử lý chuyển trả lưu 62.388 đơn, để lại giải quyết 35.406 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (gồm 32.888 đơn khiếu nại, 2.518 đơn tố cáo). TP đã giải quyết 32.466/32.888 đơn khiếu nại, đạt tỉ lệ 98,7%; 2.489/2.518 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỉ lệ 98,8%.
Tổng số quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật phải thực hiện là 2.599 quyết định, trong đó đã tổ chức thực hiện xong 2.527 quyết định, đạt tỷ lệ 97%; phải rà soát, tổ chức thực hiện 72 quyết định.
UBND Thành phố đã chỉ đạo các sở - ngành, UBND quận - huyện kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần an dân, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Kết quả đến nay toàn thành phố chỉ còn 52 vụ tồn đọng kéo dài phải tập trung giải quyết, trong đó có 19 vụ việc đã cơ bản giải quyết xong, đủ điều kiện để rà soát ban hành thông báo chấm dứt; 33 vụ việc các cơ quan đang giải quyết hoặc cần rà soát lại.
 
Trong 7 năm qua, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức triển khai và kết thúc 227 đoàn thanh tra tại 1.366 đơn vị. Công tác thanh tra đã giúp cho lãnh đạo quận - huyện, sở - ngành kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, nâng cao được nhận thức, vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành và thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo.
Đáng chú ý là trong hàng trăm ngàn đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng thì tố cáo đúng chỉ chiếm 12%, tố cáo sai là 69%, tố cáo có đúng có sai là 19%. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khiếu nại tố cáo là do hệ thống pháp luật chưa điều chỉnh kịp thời, không theo kịp sự phát triển của một thành phố có tốc độ đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội cao và tốc độ đô thị hóa diễn ra ngày càng nhanh. Bên cạnh đó, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tại cơ sở chưa chặt chẽ, thống nhất. Nhiều cán bộ chưa nhận thức đủ tầm quan trọng của công tác tiếp dân và phối hợp giải quyết khiếu nại.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định, một trong những nhiệm vụ chính của các cấp chính quyền trong thời gian tới là tăng cường công tác tiếp dân; thực hiện nghiêm túc việc đối thoại với dân; cố gắng giải quyết khiếu nại thỏa đáng ngay tại cấp xã phường, quận huyện.
                                                                    Vũ Tiến Dũng
                                                                         (TTXVN)
;
.