Bà Rịa - Vũng Tàu: Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Hai, 20/06/2022, 09:18 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu vừa công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
    Theo Quyết định, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. 
 
    Ban Chỉ đạo có 15 thành viên gồm các lãnh đạo các ban, sở: Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
 
Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
    Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tiêu cực. Đặt nhiệm vụ trọng tâm là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở địa phương; chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 
 
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa Vũng tàu có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác theo quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư.
 
    Phát biểu tại Lễ công bố, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyệt đối tuân thủ và chấp hành sự thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. 
 
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tập trung vào các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm, minh bạch hóa thủ tục hành chính.
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động để tất cả cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó chủ động phòng ngừa là trọng tâm. 
                                                                           Thăng Quyết
.