Cao Bằng: Một số kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 09/02/2021, 06:46 [GMT+7]
    Năm 2020, Tỉnh ủy Cao Bằng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các sở, ngành, địa phương thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (ngày 01/02/2013) đến nay; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 59-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng…
 
Các đại biểu tỉnh Cao Bằng tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2013-2020 (tháng 12/2020)
Các đại biểu tỉnh Cao Bằng tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2013-2020 (tháng 12/2020)
    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng tăng cường  đăng tải các văn bản của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng trên Cổng Thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phản ánh các hoạt động công khai cải cách thủ tục hành chính; đưa tin các hành vi, vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng… Qua đó, đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân mắn được các quy định của pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, sử dụng ngân sách nhà nước, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.
 
    UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Thanh tra tỉnh phối hợp với Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ mở 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phòng, chống tham nhũng cho 162 học viên, nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản và kinh nghiệm làm công tác lãnh đạo, quản lý về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch phòng, chống tham nhũng, công tác thanh tra đảm bảo bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị; ban hành kế hoạch thực hiện tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
    Các cấp ủy đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo rà soát, kiểm tra các hoạt động trong nội bộ cơ quan, đơn vị, đề ra các biện pháp, giải pháp phòng, ngừa, ngăn chặn tham nhũng có thể pháp sinh; thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan có thẩm quyền. Trong năm 2020, đã tiến hành xong cuộc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019; thực hiện nghiêm túc các nội dung kiến nghị của Đoàn công tác số 4 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đối với 02 vụ án, trong đó kiến nghị đưa 02 vụ án ra khỏi diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; ban hành 02 thông báo kết luận chỉ đạo giải quyết vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.
 
    Trong kỳ báo cáo, đã tiến hành xử lý 03 trường hợp người đứng đầu có hành vi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý; qua hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra đã phát hiện, khởi tố 01 vụ/01 đối tượng là công chức xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình về tội “Tham ô tài sản” với số tiền 232 triệu đồng; qua phản ánh, tố cáo đã xử lý 03 vụ/03 đối tượng, gồm: Vụ “Lợi dụng chức vụ quyền hạn” xảy ra tại Trường Mầm non xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm; vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Nin Sing Logistic, Chi nhánh tại tỉnh Cao Bằng và vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hạ Lang.
 
    Trong năm 2020, công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Cao Bằng đã được triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp và có hiệu quả tích cực, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng, bình đẳng, cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Cao Bằng.
Tuệ Minh
.