Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 04/12/2019, 16:21 [GMT+7]
    Sáng 04/12/2019, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về tình hình, kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2019.
 
    Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị chức năng của Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Nội chính Trung ương.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Làm việc với Đoàn công tác, có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; các thành viên Ban Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 
    Theo báo cáo của Đoàn công tác, thời gian qua, xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Ngay từ đầu năm 2019, trong nội dung duyệt kế hoạch, chương trình công tác năm của từng Ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quán triệt thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động của các Ban, đơn vị nhất là các Ban, đơn vị tham mưu thực hiện các chương trình, dự án; các đơn vị được phân cấp quản lý và sử dụng ngân sách; việc triển khai các Chỉ thị, thông báo, kết luận của Đảng, Nhà nước, Đoàn liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng ủy, Ban Bí thư, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn chỉ đạo các cấp ủy, các Ban, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện.
 
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng đoàn công tác phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng đoàn công tác phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
    Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện công khai định mức, chế độ, tiêu chuẩn chi thường xuyên, mua sắm thiết bị; thực hiện chi tiêu ngân sách hợp lý; việc kiểm soát tài sản, thu nhập được công khai, minh bạch… 
 
    Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, người lao động biết để cùng giám sát thực hiện. Các chương trình, dự án xây dựng do Trung ương Đoàn làm chủ đầu tư đều được thực hiện theo đúng quy định, không xảy ra tham nhũng. 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập đã kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đều không có hiện tượng tham ô, tham nhũng.
 
Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị
    Công tác cán bộ nhất là quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý luôn được Ban Bí thư Trung ương Đoàn quan tâm, chỉ đạo các Ban, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, đồng thời lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan về nhân sự được quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Năm 2019, Trung ương Đoàn đã tiến hành luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các vị trí theo đúng quy định đối với 73 đồng chí.
 
    Tuy nhiên báo cáo cũng cho rằng, hiện nay, trong hệ thống đoàn thể có lúc, có nơi nghiệp vụ quản lý, chuyên môn tài chính còn hạn chế, vì vậy cần thường xuyên quan tâm công tác quản lý ngân sách, đảm bảo công khai, minh bạch và nhất định không để xảy ra sai phạm. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo thực hiện việc công khai, minh bạch thông qua các quy định, quy chế để các bộ phận, đơn vị trực thuộc, thảo luận, đối thoại thông qua giao ban hàng tháng hàng quý để kịp thời lắng nghe, giải quyết những vướng mắc. Việc quản lý nguồn ngân sách và nguồn vận động xã hội hóa đều được minh bạch và có cơ chế giám sát chặt chẽ nên không xảy ra sai phạm về quản lý tài chính.
 
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Việc kiểm tra quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm theo hướng có hậu kiểm và đảm bảo công tác kiểm tra, giam sát được thực hiện thường xuyên. Cùng với đó Trung ương Đoàn cũng thường xuyên định hướng các cơ quan báo chí tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí. Thẳng thắn thừa nhận còn một số cán bộ đoàn viên thanh niên thiếu tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn cho rằng trong thời gian tới cần khắc phục những hạn chế đó để giới trẻ mạnh dạn trong đấu tranh PCTN. Trong đó công tác thông tin, tuyên truyền cần đặc biệt coi trọng để khơi dậy tinh thần đấu tranh trong thanh niên và coi đây là quá trình rèn luyện nhân cách để khi trưởng thành mỗi đoàn viên thanh niên sẽ không vướng vào tham nhũng củng cố niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng.
 
    Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời gian qua đối với việc triển khai các phong trào, chương trình hành động cũng như công tác PCTN với nhiều hình thức sôi nổi, hiệu quả, thiết thực, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn xác định thanh niên là lực lượng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị luôn có sự tham gia tích cực, nhiệt tình và hùng hậu của lực lượng thanh niên, bất cứ nơi đâu cần thì thanh niên có, việc gì khó đều có đóng góp của đội ngũ Thanh niên.
 
Các đại biểu thảo luận bên lề Hội nghị
Các đại biểu thảo luận bên lề Hội nghị
    Theo đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đoàn luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong việc thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính” và đưa nội dung PCTN vào kế hoạch, chương trình công tác năm của các ban, đơn vị trực thuộc, nhất là các đơn vị được phân cấp quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước theo hướng minh bạch, công khai, dân chủ. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác PCTN, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020; hưởng ứng tích cực Giải báo chí với công tác PCTN…
    
    Đặc biệt là việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính của Văn phòng Trung ương Đoàn; công khai chi thường xuyên, mua sắm thiết bị và công tác cán bộ, nhất là quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý được quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.
 
    Khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã và đang được Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đã đạt nhiều kết quả tích cực, được Nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, để tiếp tục phát huy những kết quả này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị trong thời gian tới, Ban Bí thư Trung ương Đoàn cần nhìn nhận sâu sắc những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai, phát hiện những hiện tượng tham nhũng, xác định rõ đâu là nguyên nhân chủ quan, khách quan và đưa ra giải pháp thực hiện cụ thể để huy động đông đảo lực lượng thanh niên tham gia. 
 
    “Đoàn Thanh niên phải là lực lượng xung kích đối với công tác phòng, chống tham nhũng, nêu cao tinh thần phòng ngừa tham nhũng trong tổ chức và trong quần chúng nhân dân, nêu cao tinh thần phát hiện những hiện tượng tham nhũng”, đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu.
 
    Bên cạnh đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng trong đội ngũ thanh niên về chủ trương của Đảng, các Kết luận, Chỉ thị của Ban Bí thư về PCTN; Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2018 và tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Cần có kế hoạch triển khai dài hạn từ Trung ương tới địa phương, các giải pháp đề ra phải tạo sức lan tỏa rộng rãi đến đoàn viên, thanh niên trong cả nước và chú ý các giải pháp phòng ngừa theo Luật PCTN năm 2018 như: công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn…
 
    “Phải huy động sự vào cuộc kịp thời của hệ thống báo chí của Trung ương Đoàn trong việc phát hiện và phản ánh những hiện tượng tham nhũng xảy ra tại mỗi địa phương. Báo chí phải sử dụng ngòi bút sắc bén phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch với Đảng, Nhà nước và là lực lượng hùng hậu trong tham gia PCTN”, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị.
Tạ Anh Hưng
.