Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Vĩnh Long

Thứ Hai, 02/12/2019, 16:41 [GMT+7]
    Ngày 29/11/2019, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng Đoàn có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2018 và 9 tháng năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đã triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng theo quy định của Đảng, Nhà nước; hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương được công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân dân giám sát và tham gia quản lý; tổ chức kê khai minh bạch tài sản thu nhập, báo cáo kết quả thực hiện đúng quy định.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nên một số vụ việc được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm túc và thu hồi được tài sản do hành vi tham nhũng gây ra. Trong thời gian này, Tỉnh ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra đối với 37 tổ chức đảng và 17 đảng viên; qua kiểm tra, kết luận có 01 tổ chức đảng và 04 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, đang thực hiện việc kiểm điểm theo quy trình.
 
    Tỉnh ủy tiến hành giám sát 10 tổ chức đảng và 10 đảng viên, qua đó, có 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên có hạn chế, đã kiểm điểm rút kinh nghiệm; đã phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh 03 vụ việc và 05 vụ án tham nhũng; thu hồi tài sản gần 682 triệu đồng, đạt 99,1%; đã xem xét xử lý trách nhiệm 05 trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng.
 
    Dự báo những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng trong thời gian tới như: Quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, tài nguyên khoáng sản, thuế, cấp phép đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, thực hiện chính sách xã hội… Với chủ trương lấy phòng ngừa là cơ bản, lấy đấu tranh chống tham nhũng là quan trọng, lâu dài, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng.
 
    Trong đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng; chú trọng thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nội chính, kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; thực hiện tốt thu hồi tài sản của nhà nước bị thất thoát do tham nhũng gây ra.
 
    Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết xử lý và kịp thời thay thế người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, địa phương do mình trực tiếp quản lý; rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo tăng cường công tác phát hiện, xử lý “tham nhũng vặt”.
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đánh giá cao công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Vĩnh Long thời gian qua. Theo đó, tỉnh đã triển khai tích cực các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và thu hồi tài sản tham nhũng phát hiện được... góp phần chung vào kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của cả nước.
 
    Đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng lưu ý, tỉnh Vĩnh Long cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng; xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng; chú trọng công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, tham nhũng; thực hiện tốt công tác điều tra, làm rõ những hành vi chiếm đoạt, vụ lợi để truy tố, xử lý; nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập nhằm phòng ngừa tham nhũng.
                                                                                                         P.V
.