Lai Châu: Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng

Thứ Tư, 24/04/2019, 17:30 [GMT+7]
    Quý I-2019, Tỉnh ủy Lai Châu quan tâm lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy trong đó đang triển khai 01 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát đối với 03 tổ chức đảng, 03 đảng viên về công tác phòng, chống tham nhũng; văn bản quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; lãnh đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra, ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 và một số văn bản liên quan đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ; chỉ đạo định hướng các cơ quan thông tin - truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ.
 
Khối thi đua nội chính tỉnh Loai Châu tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Khối thi đua nội chính tỉnh Loai Châu tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
    Các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân bằng nhiều hình thức như: Biên soạn, phát hành tài liệu, duy trì chuyên trang, chuyên mục Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, duy trì việc tuyên truyền thông qua ngày pháp luật, tủ sách pháp luật; đã tuyên truyền 27 buổi với 1.309 lượt người về công tác phòng, chống tham nhũng. Qua đó, góp phần từng bước tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân, đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 
    Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng: Thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với cải cách hành chính và quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định (đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh có 50/68 đơn vị đã gửi báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018), chưa có trường hợp nào phải xác minh tài sản, thu nhập; trong quý có 04 đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cho 13 công chức; tiếp tục thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông".
 
    Các cấp, các ngành triển khai 07 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 08 đơn vị; đã kết luận 02 cuộc, qua đó kiến nghị chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Ngoài ra đã kết luận 13 cuộc thanh tra hành chính và chuyên ngành, phát hiện 10 đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền sai phạm hơn 1,44 tỷ đồng. Qua công tác thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh chưa phát hiện hành vi, vụ việc có liên quan đến tham nhũng.
 
    Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức 01 cuộc kiểm tra và 02 cuộc giám sát. Ngành Công an điều tra 02 vụ án về tham nhũng, trong đó: khởi tố mới 01 vụ (chưa khởi tố bị can) về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" tại Kho bạc Nhà nước huyện Tam Đường; tiếp tục điều ta vụ án "Tham ô tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sìn Hồ, đã khởi tố 12 bị can.
Thanh Hiếu
;
.