Gia Lai: Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng

Thứ Hai, 23/07/2018, 15:53 [GMT+7]
    Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác phổ biến quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng thông qua nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. 
 
    Thanh tra tỉnh và các huyện tiến hành 90 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất tại 108 đơn vị trên các lĩnh vực: Tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản; việc trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ diện tích rừng trồng và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đã kết thúc 59 cuộc tại 74 đơn vị, có 46 đơn vị sai phạm; qua thanh tra, phát hiện sai phạm số tiền 16 tỷ 141 triệu đồng; đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 8 tỷ 538 triệu đồng; qua kiến nghị thanh tra, các đơn vị đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm 01 tập thể, 10 cá nhân, nộp vào ngân sách số tiền 7 tỷ 190 triệu đồng; chuyển Cơ quan điều tra 03 vụ có dấu hiệu tội phạm: Vụ sai phạm tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pưh với số tiền sai phạm 3 tỷ 084 triệu đồng; sai phạm tại Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản với số tiền sai phạm 431 triệu đồng; sai phạm tại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Al Bá, huyện Chư Sê chiếm đoạt số tiền 81 triệu đồng của Nhà nước.
 
Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018 của Tỉnh ủy Gia Lai (tháng 6-2018)
Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018 của Tỉnh ủy Gia Lai (tháng 6-2018)
    Các cơ quan chức năng đã tiếp 2.212 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trong đó, tiếp công dân thường xuyên 1.441 lượt, tiếp công dân định kỳ 771 lượt, trong đó có 03 đoàn đông người (64 người). Các ngành, các cấp tiếp nhận 1.895 đơn, gồm 331 đơn khiếu nại, 140 đơn tố cáo, 1.274 đơn kiến nghị, 150 tin báo tố giác tội phạm.
 
    Chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh tăng cường phối hợp đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, án kinh tế đã thụ lý và đề nghị các cơ quan chức năng Trung ương cho ý kiến để có căn cứ xử lý đối với 02 vụ án có khó khăn, vướng mắc, kéo dài thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc. Rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra, kiểm toán; các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xử lý, khắc phục các sai phạm sau kiểm tra việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế và rà soát tổng thể các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội năm 2016, năm 2017.
 
    Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong nội bộ, nhất là kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xử lý các sai phạm có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực và đặc biệt coi trọng việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng. Qua 6 tháng đã có 04 bản án có hiệu lực theo quy định của pháp luật; đã xử lý kỷ luật 01 trường hợp giáng chức, 01 trường hợp cảnh cáo, 02 trường hợp khiển trách; hiện còn 01 trường hợp vi phạm tại huyện Chư Sê đang trong quá trình xử lý theo quy định.
 
    Cơ quan điều tra thụ lý 12 vụ việc, đã khởi tố 06 vụ/ 09 bị can; kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 04 vụ/06 bị can. Hiện còn 03 vụ/ 06 bị can; đang xác minh 06 vụ việc: Sai phạm tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ya Hội, Bắc An Khê; vụ Phòng  Giáo dục - Đào tạo huyện Chư Pưh; vụ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Chư Sê; vụ Trần Trọng Xô - huyện Ia Pa; vụ sai phạm tại Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy sản; 01 vụ nhận hồ sơ điều tra bổ sung đang trong giai đoạn điều tra. Viện kiểm sát thụ lý 04 vụ/ 06 bị can, truy tố chuyển tòa án 03 vụ/ 03 bị can, trả hồ sơ điều tra bổ sung 01 vụ/ 03 bị can. Tòa án thụ lý 05 vụ/ 07 bị cáo, đưa ra xét xử 02 vụ/ 02 bị cáo; còn 02 vụ/ 02 bị cáo.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu  Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo 03 nội dung trong vụ án Trần Thị Quý Phượng do Đoàn công tác số 3 kiến nghị; chỉ đạo xử lý 04 vụ án nghiêm trọng, phức tạp; xác minh, nắm tình hình, báo cáo đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 02 vụ vận chuyển lâm sản trái phép tại các huyện Ia Pa và Kông Chro; báo cáo rà soát các vụ án, vụ việc khiếu nại phức tạp thuộc lĩnh vực tư pháp kéo dài, qua đó đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đưa ra khỏi diện theo dõi, đôn đốc 07 vụ án, vụ việc và 03 nội dung khiếu nại, tố cáo kéo dài; đôn đốc, các vụ án hình sự, các vụ sai phạm qua thanh tra phát hiện chuyển cơ quan điều tra và các vụ khiếu kiện thuộc lĩnh vực tư pháp.
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp, ngành triển khai đồng bộ, toàn diện và đạt được kết quả tích cực trên các mặt; tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kịp thời hơn, nghiêm minh đủ sức răn đe, phòng ngừa vi phạm, tội phạm; công tác kiểm tra việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc vụ án tham nhũng, kinh tế và rà soát tổng thể các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội bước đầu phát huy tác dụng và giúp cho vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường, tạo chuyển biến rõ nét.
Cù Tất Dũng
;
.