Phú Yên: Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018

Thứ Năm, 05/07/2018, 14:21 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh Phú Yên tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đảm bảo theo quy định của Nhà nước; công tác thanh tra, kiểm tra trên một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng được tăng cường để từng bước phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng. Một số cấp ủy kịp thời chỉ đạo xử lý các vụ việc có liên quan đến tiêu cực, tham nhũng đảm bảo theo quy định, góp phần giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã nỗ lực, chủ động thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đã chủ động theo dõi, nắm tình hình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở địa phương để tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 
 
    Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về  phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với việc phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước... góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động, ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức 20 lớp bồi dưỡng, tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí với tổng số 559 lượt người tham gia học tập; thực hiện phát hơn 30 tin, bài viết về công tác phòng, chống tham nhũng trên đài Phát thanh và Truyền hình và trên Trang thông tin của Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức thuộc diện kê khai. Trong năm 2017, toàn tỉnh có 61 cơ quan, tổ chức, đơn vị đầu mối cấp tỉnh (bao gồm 899 cơ quan, đơn vị với 7.100 người kê khai) đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và thực hiện công khai bản kê khai đúng thời gian quy định. Qua việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập, đến nay chưa có trường hợp nào phải giải trình, xác minh, kết luận về minh bạch tài sản, thu nhập và xử lý các vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong các cơ quan, đơn vị.
 
    Ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 02 tổ chức đảng và 06 đảng viên; đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo 05 đảng viên; đang thụ lý giải quyết tố cáo 04 đảng viên có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng. Thanh tra tỉnh và thanh tra các đơn vị, địa phương thực hiện 31 cuộc thanh tra hành chính, trong đó: đã ban hành kết luận 11 cuộc; đã kết thúc thanh tra 10 cuộc; 10 cuộc đang thực hiện trong thời gian luật định. Đối với 05 cuộc thanh tra đã kết luận, có 73 cơ quan, đơn vị sai phạm về kinh tế với tổng số tiền sai phạm hơn 6,72 tỷ đồng và 1.304,300 m2 đất. Qua đó, đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 2,91 tỷ đồng và số diện tích đất nêu trên, kiến nghị xử lý khác số tiền hơn 3,81tỷ đồng; đồng thời kiến nghị xử lý hành chính các tổ chức và cá nhân có liên quan đến các sai phạm. Qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của đơn vị đã phát hiện 01 đối tượng thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh có hành vi tham ô tài sản Nhà nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với kế toán Chi cục Kiểm lâm tỉnh về tội "Tham ô tài sản" để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.  Cơ quan Cảnh sát điều tra 02 cấp đã thụ lý điều tra 10 vụ/27 bị can. Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp thụ lý kiểm sát 10 vụ/27 bị can. Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý 03 vụ/08 bị can, trong đó đã đưa ra xét xử sơ thẩm 01 vụ/03 bị can. 
Lê Ngọc Hơn
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
;
.